XXV. Feketehalom és környéke.


FEJEZETEK

A Kotla mint a Barcza időmérője. Feketehalom történelme. Feketehalom Báthori Zsigmond és Báthori Gábor alatt, várkastélya, temploma. Borkert. Hellbrun. Hölle. A Barczasági oláhok. A feketehalmi hegy, az itt volt vár, annak most látható maradványai; régi története. A Homorod völgye. Szunyogszeg és Vledény.

Már régóta ingerli kiváncsiságunkat a havasszerű Feketehalom vagy Kotla, melynek lábánál oly festőileg csoportosul a nagy várost mutató Feketehalom. E hegy, nevének megfelelőleg, fekete fellegpalástot csak akkor ölt, midőn esős idő közelg, máskor a szép erdőnötte hegy kékzománczos kuphoz hasonlit, mely a térből önállóan emelkedve ki, mintegy parancsolólag vonja magára az útas figyelmét, s miként e vidék lakója, ha az időjárásról előtudomást akarván szerezni, mindig megtekinti a Kotlát: a Barczaság és Erdővidék ezen soha sem hibázó nagyszerű időmérőjét (barometrum) ugy az útas is, kinek jó időre szintén szüksége van, gyakran kérdi meg a tájnak ezen hű időjósát.

Ha mi vágytunk a nekünk szép napokat jósolt hegyre, e vágyunkat még fokozta annak tudata, hogy a büszke hegyormot egykor királyi váraink leghatalmasbika koronázta, s igy érdekelten intézők arra lépteinket.

A vidék már magában elég szép és kies, de a természet játszi szeszélye még szebbé, elbűvölőbbé akarta tenni, a mennyiben Feketehalomhoz közeledtünkkor a Barczaság lapálya fölött egy szép és nagy terjedelmű délibábnak csalékony képeit lebegteté, mely az ottlevő tárgyakat megnagyitva, nemlétezőket odavarázsolva szőtte tünde képleteit; melyek csillogó viztükrök környezte szép szigetkéket tüntettek fel. A délibb Háromszék térein és a Barczán is gyakran feltűnik, de ily nagy mérvűt, ily szépet, minő ez vala, még nem láttam; egy tündérálom ragyogó képleteinek volt megtestesülése, egy képzelt világnak oly ragyogó és szinpompáju képeit mutatá fel, minő a természetben nem létezik; de az tüneményszerű levén, hamar tova tűnt s miként egy szép álom után a rideg valóra ébredés kellemetlen, oly kellemetlen volt az is, midőn a szép délibábos mező bársony gyepéről Feketehalom döczögös kövezetére értünk.