{6-685.} SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

Ábrányi Kornél 187

Acsády Ignác 376

Ady Endre 275

Ág Tibor 11, 72, 74, 126, 151

Ala-Könni, Erkki 191, 305, 309

Albert Éva 342

Albrechtsberger, Johann Georg 127

Alford, Violet 190, 255, 295

Almási István 11, 24, 160, 187, 311, 314, 316, 435, 440

Almási Sámuel 7

Amman, Jost 347

Andrásfalvy Bertalan 14, 15, 91, 127, 157, 169, 256, 296, 312, 313, 325, 346, 349, 454, 455

Andrássy Manó 220

Antónius (Szent) 351

Apor Lázár 200

Apor Péter 208, 242, 251, 260, 532

Arany János 11, 187, 242

Arbeau, Thoinot 293, 294, 347, 348, 355

Ásó István 453

Avasi Béla 430

Bachmann, Manfred 551, 552

Bacskai Katalin 454

Bakó Ferenc 53, 205, 261

Bakos József 535, 536, 551, 560, 572, 575

Baksay Sándor 212, 213

Balassi Bálint 265, 295, 343, 345, 347

Balásy Dénes 337, 442

Balázs Márton 535

Bálint M. 593

Bálint Sándor 253

Balla Károly 386, 387

Balla Péter 97

Balogh István 224, 225

Bándy Mária 280, 337, 442

Baranyai Decsi János 532

Bárczi Géza 389

Barna Gábor 94

Barna Jakab 535

Barsi Ernő 559, 589, 595, 597, 599, 605, 622

Bartalus István 8, 131, 187

Bartha Dénes 7, 65, 109

Bartha Károly, N. 548, 550552, 555, 558, 560, 581

Bartók Béla 710, 19, 26, 38, 41, 42, 46, 47, 49, 63, 65, 70, 76, 84, 85, 8789, 93, 103, 105, 114, 115, 122, 123, 128131, 136, 138, 149, 150, 155, 157, 158, 160, 162, 165167, 171, 173, 181, 187, 188, 191, 265, 309311, 315, 317, 318, 325, 332, 431, 435, 440

Bartók János 154, 628

Bátky Zsigmond 534, 535

Baud-Bovy, Samuel 124

Beham, Hans Sebald 344

Beke Ödön 549

Békefi Antal 11, 49, 69, 562, 623, 638, 641

Belényesy Márta 280, 332, 337, 448

Bene Vendel 271275, 404

Benedek András 62, 127

Benedek Elek 533

Beniczky Irma 533

Berecz István 536

Bereczki Gábor 10, 11, 107, 109, 113, 114, 129

Bereczki János 579, 607

Béres András 297, 342, 374, 376

Béres János 600

Berkes Eszter 258, 322, 329, 454

Berkó István 374

Berze Nagy János 253, 535

Berzsenyi Dániel 187, 387

Bihari János 375, 399

Bodgál Ferenc 644

Bodnár Lajos 79

Bogár Imre 135

Bonfini, Antonio 277

Bónis Ferenc 7

Bonyhay Benjamin 533

Boratav, Pertev Naili 540

Borbély Jolán 290, 327, 453, 454, 577

Borbély Sándor 202, 232, 244, 435

Bornemisza Péter 351, 532

Borsai Ilona 16, 75, 126, 170, 177, 565, 567, 568, 570, 571, 576, 582, 583, 590592, 599, 605, 606, 608, 622, 643, 645

Borvendég Erzsébet 574, 625

Böhme, Franz Magnus 118, 274, 305, 350, 356, 533

Brăiloiu, Constantin 93, 98, 99, 124, 166

Brediceanu, Tiberiu 310

Bright, Richard 220, 376, 377, 380

Bruegel, Pieter 347, 354, 585

Bry, Theodor de 354, 361

Buchbinder Oszkár 271, 272, 302

Bucşan, Andrei 190, 193

Bujáki Gergely 366

Caillois, Roger 538540

Calepinus, Ambrosius 207

Chevais, Maurice 121

Costea, Constantin 337

Czigány Tibor 596

Czuczor Gergely 187, 207, 209, 234, 241, 242, 342, 375377, 386, 387, 405, 407

Csapó Károly 454

Csapó Vilmos 213

Csete Balázs 433, 536

Csokonai Vitéz Mihály 187, 364, 380, 384386, 630

Csomasz Tóth Kálmán 11, 120

Csonka Klára 595

Csorja K., B. 602

Csukás Irén 636

Dancs Lajos 11

Debreczeni János 351, 388

Demetrovics József 636

D’Harcourt, Marguerite 121

D’Harcourt, Raoul 121

Dincsér Oszkár 430, 446

Djordjevič, T. R. 533

Dobay István 65, 125

Dobsińsky, Pal 533

Dobszay László 95, 120, 122, 125

Domby, Emeric 335

Domokos Pál Péter 7, 10, 30, 91, 122, 157, 254, 295, 318, 364, 379, 444, 535

Domonkos István 337, 442

Domonkos János 535

Dorner Aurél 570

Dózsa György 295

Dömötör Tekla 251, 253, 607, 627

Dugarov, D. Sz. 106

Dugonics András 187

Dürer, Albrecht 344, 354

Dzsenev, Kiril 290

Ébner Sándor l. Gönyey (Ébner) Sándor

Eckhard Sándor 344

Ecsedi István 79

Egey Klára, B. 387

Egres Kis Lajos 200, 209, 427

Együd Árpád 11

Elekes Dezső 442

Elekes Istvánné 188

Elekesné Wéber Edit 280

Emsheimer, Ernst 175

Énekes Lenke, T. 582, 605

Engelbrecht, Martin 348

Erdélyi János 7, 241, 533

Erdélyi Tibor 453

Erdős Kamill 341

Erkel Ferenc 329

Erzsébet (Szent) magyar királyleány 618, 627

Esterházy Pál 295, 331

Exner Leo 535

Fabó Bertalan 187, 385

Faragó Jánosné 598

Faragó József 11, 30, 41, 83, 84, 91, 92, 114, 146, 265, 298, 309, 314, 318, 356, 430, 433, 435, 442

Farkas József 209

Farkas Lajos 390

Fehér E., Sz. 602

Fekete József 535

Fekete Péter 535, 556

Fekti József 201

Fél Edit 188, 535, 545, 550, 552, 560

Feldtenstein, C. J. von 385, 386

Felföldi László 259, 261

Ferenczi Imre 254, 275, 277

Fitos Sándor 209

Fogarasi József 207, 209, 241

Forrai Katalin 586, 601

Frank, Andreas 266

Fritsch, Karl Ewald 551, 552

Frömmel, Otto 533

Fügedi János 454, 455

Fülöp István 265

Füredi Mihály 7

Fürstenberg, Florian Daule von 350

Gabnay Ferenc 535, 546, 549, 551

Gábor Judit 22, 608, 612, 642

Gágyor József 567, 606

Galambos Edit 254

Garay Ákos 63, 387

Garay János 187

Garcia, Antonio 190

Gárdonyi Géza 252

Gáspár János 533

Gazda Klára 548551, 553556, 558, 559, 581, 633, 634

Gedeon Jerne 535

Gelencsér Ferenc 453

Georges, Robert 538

Gerzanics Magdolna 598

Giurchescu, Anca 191, 192, 292

Glatz Jakab 380, 384, 385

Glück Mór 209

Goldschmidt, Anne 363, 381

Gomme, Alice 8, 533

Gönczi Ferenc 198, 272, 273, 277, 342, 534, 535, 550, 560, 611

Gönyey (Ébner) Sándor 188, 252, 255, 256, 260, 279, 296, 337, 341, 342

Graf, Urs 354

Gröber, Karl 556

Gumenjuk, A. I. 190

Gurka László 313

Gvadányi József 170, 175, 187, 233, 356, 357, 375, 376, 383385, 418

Gyene Gáspár 200, 201

Györffy István 188, 200, 209, 274

Gyulai Mihály 351

Habenicht, Gottfried 265

Haider Edit 565, 567, 568, 570, 583, 592, 599, 606

Hajdú András 620

Hajdu Gyula 536, 541, 569573, 575, 576, 608

Hajnal Ignác 535, 575

Halasi László 579

Halkovics János 586, 630

Halmos Béla 174

Halmos István 9, 174, 303, 453

Hamary Béla 533

Haraszti Emil 363

Harmathné Vörös Kornélia 578, 600, 643

Haromy Júlia 376, 378, 386

Hegedüs László 330

Hercik Pál 201

Herkely Károly 535

Herţea, Josif 311, 440

Hintalan László 547, 553, 557, 560, 561, 564566, 568, 580, 582, 585588, 590, 592, 594, 599, 601, 604, 626, 632, 635, 637, 639641, 643

Hoerburger, Félix 190, 191

Hoffmannsegg, Johann Centurius 378

Hóman Bálint 372

Horak, Karl 305

Horger Antal 187, 390, 444

Horváth István 86, 87, 335, 339, 438

Horváth Margit 337, 338

Huizinga, Johan 273, 538

Igaz Mária 571, 576, 608, 620

Ihász Magdolna 610

Illésy György 640

Ipolyi Arnold 251

Iró Lajosné 535

Ivančan, Ivan 190, 193, 290, 295

Jagamas János 11, 30, 41, 83, 84, 91, 92, 114, 146, 160, 298, 309, 314, 318, 435, 438

Jakab Ilona 453

Jancsó Benedek 534

Jankó János 253, 534

Járdányi Pál 9, 10, 16, 51, 249, 298

Jelínkova, Zdenka 360

Jókai Mór 187, 442

John Emil 219

II. József magyar király 373

József Dezső 549552, 555, 560, 581

Julianus barát 110, 117

Kaeppler, Adrienne 190, 192

Kacarova, Raina 193, 290, 328, 349

Káldy Gyula 187, 442

Kallós Zoltán 11, 13, 14, 17, 23, 8386, 89, 91, 139, 146, 157, 168, 178180, 237, 239, 280, 288, 312, 313, 333, 334, 337, 340, 356, 359, 381, 435,446, 454, 646

Kálmány Lajos 187, 252, 533

Kanyar József 372

Kaposi Edit 251, 252, 258, 277, 279, 330, 387, 536

Karjalainen, K. F. 277

Károly Sándor László 132, 151

Károlyi István 533

Károlyi Antal 331

Karsai Zsigmond 199, 335, 356, 438

Katanics Mária 621

Katona Imre 329

Kemény János erdélyi fejedelem 295, 344

Kerényi György 10, 31, 49, 318, 536, 616

Kereszty Jenő 8

Kertész Gyula 21, 55

Kiss Áron 8, 533, 534, 536, 563, 620

Kiss Dénes 8

Kiss Géza 158, 535

Kiss Lajos (néprajzkutató) 550, 551, 555, 581

Kiss Lajos (népzenekutató) 11, 18, 49, 54, 57, 63, 64, 72, 74, 78, 95, 121, 125, 126, 146, 153, 311, 317, 332, 337, 438, 448, 535, 536, 574, 578, 617, 618

Kinizsi Pál 295

Kocsis Lajos 435

Kodály Zoltán 710, 12, 16, 18, 20, 27, 36, 40, 42, 43, 47, 48, 5254, 56, 7174, 76, 8789, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 115, 117, 118, 122, 123, 125, 129, 131, 134, 147, 149, 157, 159, 161, 168, 171, 187, 188, 230, 318, 325, 337, 448

Kohl, Johann, Georg 386

Kolumbán Samu 245, 444

Komjáthy György 533

Komlósi Előd 444

Komis Gyula 535

Kotonski, Vlodzimierz 190

Kovács Ágnes 177, 565, 567, 568, 570, 583, 592, 599, 606

K. Kovács László 188, 45

Kozáky István 275

Könczei Csilla 453

Kresánek, Jozef 295

Kresz Mária 274, 433, 534536, 546, 547, 552

Kresznerics Ferenc 575

Kriza János 232, 233, 236, 237, 250, 442, 533

Kubinyi Ferenc 7, 131, 242

Kulysetov, Dimitrij 112, 114

Kurath, Gertrude P. 190

Kurucz László 588, 626, 627

Lábán Rudolf 188, 189

Lach, Robert 107, 111, 115, 117

Laforte, C. 123

II. Lajos magyar király 575

Lajos Árpád 535, 536, 541, 634

Lajtha László 10, 26, 27, 87, 146, 148, 150, 158, 173, 188, 252, 256, 258, 260, 274, 296, 298, 311, 337, 338, 340, 341, 383, 432, 435, 440, 442, 535, 580

Lakatos Károly 210, 211

Lakatos Sándor 209, 211

Lányi Ágoston 252, 257, 302, 365, 372, 378, 381, 382, 388, 453455

I. László (Szent) magyar király 618

László Csaba 453

László Gyula 624

Lázár István 187, 437, 534

Lázár Katalin 547, 553, 557, 559561, 564566, 568, 580, 582, 585588, 590, 592, 594, 599, 601, 604, 626, 632, 635, 637, 639, 641, 643

Lele József 261

Lelkes Lajos 66, 83

Lengyel László (I. Ulászló magyar király, III. Ulászló néven lengyel király) 618

Liebe, George 373

Limbay Elemér 8

Lips, Julius 581

Liszicijan, Szrbui 190

Louis, A. L. Maurice 254, 325

Lovrenčević, Zvoinimir 190

Lőrinci Lajos 337, 338

Luby Margit 175, 273

Lugossy Emma 188, 252, 258, 322, 329, 330, 332, 335, 338

Lükő Gábor 99

Maácz László 251, 252, 258, 277, 279, 304, 330,

337, 442, 453, 536

Madarassy László 171

Madarász Károly 637

Mailand Oszkár 645

Makszimov, Sz. M. 109

Manga János 171, 255, 258, 261, 262

Manno Andrea 454

Markó Imre Lehel 541

Márkus Mihály 535

Marosy György 596

Martin György 17, 6668, 8183, 91, 130, 131, 147, 174, 189, 191193, 204, 205, 250252, 254, 255, 257261, 271, 277, 279, 280, 281, 284, 285290, 293, 295297, 300, 303, 304, 308, 311316, 318, 319, 322, 324, 326331, 333335, 337340, 346, 349, 355, 356, 359, 362, 363, 365, 372, 374, 380382, 388, 390, 430433, 435, 438, 440, 446, 453455, 591

Mária Terézia magyar királynő 222

Márton József 206

Mátrai Gábor 7, 131, 187

I. Mátyás (Hunyadi) magyar király 295, 575

Meckenen, Israel von 344

Medan, Virgil 311

Meier, Erwin 533

Melich János 535

Merriam, Allan P. 190

Merza J. 566

Mészáros István 618

Metzger, Juliane 556

Mező Judit, B. 604

Michaletzky Sándor 454

Mikes Kelemen 200

Mikszáth Kálmán 187

Moldován Gergely 187

Molnár Antal 87

Molnár Imre 535

Molnár István 188, 297, 322, 335, 337, 433, 442, 446

Móricz Zsigmond 209, 224

Morvay Péter 65, 188, 214, 252, 258, 274, 277, 319, 322, 342, 375, 382

Muharay Elemér 611

Muntág, Emanuel 307

Murányi Róbert 593

Münster, Johann 355, 356

Náday Pál 630, 634

Náfrádi László 454

Nagy Béla, C. 95

Nagy Imre 535

Nagy Istvánné 645

Nagy János 384

Nagy József 575

Nagy Piroska 536

Nánási István 354

Nemcsik Pál 638

Németh Ildikó 454

Németh István 446, 454

Nettl, Paul 305

Newel, William Wells 8, 533

Nikolsburgi névtelen 278

Norlind, Tobias 305, 325

Nurdjanov, N. H. 277

Olsvai Imre 15, 25, 35, 126, 155, 271, 284, 454, 455, 593, 617

Ondrejka, Kliment 540

Orbán Balázs 187, 213, 214, 442, 444

Ortutay Zsuzsa 188

Paksa Katalin 45, 85, 129, 169171, 298, 431

Palestrina, Giovanni Pierluigi 127

Pálfi Csaba 188

Pálfy Gyula 454

Pálóczi Horváth Ádám 7, 11, 65

Pápai Páriz Ferenc 206, 532

Papp Géza 11

Papp László 535

Patay Ilona 586, 595

Patkanov, S. 277

Pauliny Béla 412

Paulovics Géza 13, 22, 55, 593

Pávai István 454

Pázmány Péter 351

Péczely Attila 15, 109, 273, 616, 644

Pesovár Ernő 65, 81, 189, 192, 214, 233, 242, 252, 254, 257, 258, 260, 265, 274, 275, 277279, 295297, 302, 303, 319, 322, 328330, 335, 340, 343, 347, 350352, 357, 364, 365, 371, 372, 374378, 380384, 386388, 453, 454

Pesovár Ferenc 69, 81, 204, 205, 215, 216, 218, 237, 248, 250, 256, 265, 268, 269, 271, 312, 313, 315, 316, 319, 322, 325327, 329, 348, 349, 357, 387, 434, 453455, 591

Petermann, Kurt 189, 192

Peterson-Royce, Anya 251

Petrarca, Francesco 351

Pittner Károly 253

Poldmäe, R. 325

Polonyi Péter 454

Pongrácz Zoltán 621

Porzsolt Lajos 533, 567

Pölöskei Gyuláné 645

Proca, Vera Ciorţea 192

Qwitzow, Dietrich von 274

Rabelais, François 583, 585

Radetzki, Johann 329, 330, 402

Rajeczky Benjamin 11, 95, 122, 125

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 266

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 249, 295, 329

Raupp, Jan 190

Rearick, C. Elizabeth 188

Réső Ensel Sándor 187, 208, 251

Réthei Prikkel Marián 187, 209, 220, 233, 238, 239, 241, 252, 295, 319, 337, 342, 354, 357, 372, 373, 379, 380, 383, 384, 385, 390, 405, 442, 591

Rettegi György 372

Retzelius, Olaus 308, 309

Roberts, John 540

Rocholz, Ludwig 533

Róheim Géza 275, 379

Rolland, E. 533

Róka János 209

Róka Pál 280

Rónay György 348

Rosta Irén 535

Ruda Győzőné 535

Sachs, Curt 190, 251, 253, 254, 260, 274, 277, 295, 305, 345, 379

Samarjay Károly 386

Savanyó Jóska 275277

Sándor István 187

Sándor Mihályné 549551

Sárosi Bálint 10, 58, 169, 171, 174, 175, 454, 609

Sávoly Lajos 220

Schneider Lajos 65

Schnöller Mária 603

Sebestyén Gyula 94

Seemayer Vilmos 14, 109, 117, 264, 265, 534

Seprődi János 8, 20, 32, 38, 51, 187, 188, 191, 245, 338, 390,440,442

Seres András 430, 444

Sharp, Cecil 124, 169

Sharp, Karl 124

Simonffy Kálmán 130

Somogyi Gyula 534

Sonkoly István 318

Soris, Virgil 347

Spangenberg, Cyriakus 350

Sperl Vilmosné 589

Stoll Béla 346, 348, 352, 353, 355

Suliţeanu, Ghizela 265

Sušil, Frantisek 115

Sutton Smith, Brian 540

Sümeghy Vera 435

Sylveszter János 122

Szabadi Mihály 157

Szabó Jenő 454

Szabó László 610

Szabolcsi Bence 7, 9, 11, 95, 115, 188, 277, 278, 295, 306, 307, 318, 325, 363, 364

Szabóné Szojka Anna 589

Szamák István 593

Szekfű Gyula 372

Szenezi Molnár Albert 207, 532

Szendrei Janka 120, 122, 125

Szendrey Ákos 273

Szendrey Zsigmond 76

Szenik Ilona 314, 316

Szentirmai Elemér 130

Szentmártoni Bodó János 125

Szentpál Mária 188, 332, 337, 448

Szentpál Olga 192, 265, 329, 332, 337, 385387

Szentpéteri István 351

Szepsi Csombor Márton 532

Szerecz József 453

Szilády Zoltán 535

Szilágyi Sándor 266

Szini Károly 7

Szomjas György 615

Szomori Györgyi 586, 630

Szőllősy (Szabó) Lajos 209, 387

Szőts István 453

Sztanó Pál 287, 453455

Szuromi Péter 201

Szűcs Sándor 374, 427

Takáts Sándor 344

Tálasi István 188

Tamás József 630

Tampere, M. 325

Tari Lujza 178

Tátrai Zsuzsanna 647

Taubert, Karl Heinz 348

Teutsch, Julius 444

Thurzó Imre 295

Tiboldi István 232, 250

Tinódi Lantos Sebestyén 91, 125

Tímár Sándor 284

Tóth János 24, 33

Tóth Kálmán 535

Tóth, Štefan 256, 291, 349, 360

Townson, Robert 376, 378

Török Ferenc 533

Török József 603, 637

Török Károly 212, 213, 533

Troost, Cornelius 348

Újhelyi Sándor 535

Ujváry Zoltán 23, 157, 254, 277

I. Ulászló magyar király 618

II. Ulászló magyar király 618

Vachot Sándorné 533

Vahot Imre 7, 131, 187, 242, 387

Väisänen, O. 97, 98

Vajda József 70, 276, 587, 591, 638, 642

Vackai Aurél 551

Vámszer Géza 280, 337, 442

Vargyas Lajos 9, 11, 15, 28, 34, 3739, 52, 62, 7577, 7981, 95, 99, 107, 110, 119, 120, 122, 124, 127129, 133, 134, 138, 139, 147, 149, 151, 154, 159, 160, 163, 167, 171174, 181, 248, 256, 325, 430, 431, 453

Vásárheli András 124

Vásárhelyi László 327

Vasvári Pál 426

Vasziljev, V. M. 104, 112

Vavrinecz Veronika 582, 605

Velősy Béla 535

Vén Mária 566

Veress Sándor 91, 166, 169, 429, 442

Veszter Sándor 209

Víg Rudolf 454

Vikár Béla 8, 21, 29, 38, 40, 41, 70, 87, 94, 131, 136, 158, 159, 161

Vikár László 10, 11, 68, 73, 107, 109, 113, 114, 115, 117, 129

Viski Károly 188

Vladükina-Bacsinszkaja, N. M. 99

Volly István 265

Waldmann József 261

Wallerius 308, 309

Wattay Ferenc 345

Wenzel, Marian 254

Werner, Josef 533

Wlislocki Henrik 274

Wolfram, Richard 190, 253257, 275, 295, 324, 325, 344, 355, 356, 363, 379

Zámbó István 215, 216

Zajzoni Rab István 187, 251, 444

Zálešák, Cyril 190, 256, 291, 362

Zrínyi Miklós 295

Zsemley Oszkár 535

Zsigmond német–római császár, magyar és cseh király 420

Zsizsmann Ilona 314, 316

Zsornickaja, Maria J. 277

Zsuráfszky Zoltán 454