{6-683.} RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Acta Ethn.Acta Ethnographica
APMTA Népzenekutató Csoportjának hangfelvétele
BMNBerze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok. I–III. Pécs, 1940.
EAA Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára
Ethn.Ethnographia
Fil. K.Filológiai Közlöny
Folia Ethn.Folia Ethnographica
Ft.Magyar Tudományos Akadémia Filmtár
Gr.A Néprajzi Múzeum hanglemeze
Herman Ottó Múz. Évk.Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc
HFMRajeczky Benjamin: Hungarian Folk Music – Magyar Népzene (Hanglemezek). 1. LPX 1095–1098, 2. LPX 1801–1804.
MFA Néprajzi Múzeum fonográffelvétele
MNGyMagyar Népköltési Gyűjtemény
MNLMagyar Néprajzi Lexikon
MNTA Magyar Népzene Tára
MNyMagyar Nyelv
Móra Ferenc Múz. Évk.A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
MSFOMémoire de la Société Finno-ougrienne, Helsinki
M. Sz.Helyszíni lejegyzés a Néprajzi Múzeum tulajdonában
MTA Nyelv. K.Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, Budapest
Műv. Hagy.Műveltség és hagyomány
Néprajzi Értesítő
Népr. K.Néprajzi Közlemények
NKCsMagyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport
NK–NTNépi Kultúra–Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, Budapest
Nyelv. és Ir. Közl.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár
PtKodály Zoltán: A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest, 1952.
RMDTRégi Magyar Dallamok Tára
RMKTRégi Magyar Költők Tára
Stud. Mus.Studia Musicologica
{6-684.} Szab. Sz. Sz.Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza
SzNdBartók Béla–Kodály Zoltán: Erdélyi magyarság. Népdalok. Budapest, 1923.
Táncműv. Ért.Táncművészeti Értesítő
Tánctud. Tan.Tánctudományi Tanulmányok
Term. K.Természettudományi Közlöny
Tit.Magyar Tudományos Akadémia Táncírástár
ÚMNGyÚj Magyar Népköltési Gyűjtemény
Vasi Sz.Vasi Szemle, Szombathely
Zenetud. Dolg.Zenetudományi Dolgozatok
Zenetud. Tan.Zenetudományi Tanulmányok