XV. Brassó népessége, három nemzetcsoportja, ipara, kereskedelme.


FEJEZETEK

Brassóra vonatkozó statisztikai adatok, ős magyar lakói, eredeti magyar neve, régi magyar családok, erőszakos germanizálás, a hamvaiból feltámadt uj magyarság. Brassaiak anyanyelve a magyar. Brassó lakossága nemzetiségek szerint, Brassó németjei és a szászok. A brassai bolgárok eredete, görögök, görög kereskedelmi társulat, virágzása és megsemmisitése. Brassó ipara és kereskedelme hajdan és most.

Mielőtt Brassó népének eredetét meghatároznám és osztályoznám, Brassó népesedési mozgalmainak kell általános átnézetét adnom. Ha Brassó időszakonkénti népesedési mozgalmait összehasonlitólag észleljük, kedvező népszaporodást találunk, mire leginkább a székelyeknek ujabb időben való odatelepülése jó behatással volt. Négy különböző korszak statistikai kimutatása áll rendelkezésünkre, azokat az összehasonlitás czéljából ide iktatom.

1785-ben Brassónak, külvárosaival, Derisztye és a méheskertekkel együtt volt 17,671 lakosa,

1787-ben Brassónak, külvárosaival, Derisztye és a méheskertekkel együtt volt 18,118 lakosa,

1839-ben Brassónak, külvárosaival, Derisztye és a méheskertekkel együtt volt 22,886 lakosa.

És pedig ekként oszolva:

1787 1839
Ház Lakos Ház Lakos
Belváros 615 634 7,334
F.-Külváros 1,400 1,737 7,351
Ó-Brassó 600 17,604 656 3,873
Bolonya, Derisztyével 560 683 3,754
Méheskertek 25 514 84 574
3,200 18,118 3,795 22,886*Volt ugyan Brassónak egy az absolutismus idejében 1857-ben készült összeirása, mely 22,133 lelket mutatott ki, de az oly hibás és alaptalan, hogy tekintetbe nem jöhet.

Ezen kimutatás csak általános összegeket tüntet fel, de a legujabb (1870) hivatalos statistika már a népesség vallásfelekezeti osztályozását is adja, más igen érdekes kimutatásokkal, melyeket ide iktatni szükségesnek vélek. Ezen kimutatás szerint 1870-ben Brassó összes népessége tett 27,776 lelket, és pedig azok között férfi 13,090, nő 14,676. Ez vallásfelekezetek szerint ekként oszlik fel:

róm. kath. gör. kath. örmény kath. gör. nem egy. örmény nem egy. ágost. ev. helvét unitár. izraelita
7472 127 41 9489 20 8446 1816 138 217

Ezen népességnek nemzetiségek szerinti feloszlását majd alább a brassai nemzetiségek eredetének és viszonyainak ismertetése után fogom kimutatni, itt előlegesen Brassó népességének honosság és foglalkozások szerinti felosztását és lakviszonyait tüntetem elő, mint a melyek a később előadandókhoz szükséges előtájékozást nyujtanak.