X. Hétfalu.


FEJEZETEK

Bácsfalu, neve, temploma, iskolája, Borcsa Mihály, Hétfalu nevelésügye. Türkös, különböző nevei, iskolája, az oláhok templomairól általában, a türkösi kupolás egyház, a Barahegyi katholikus kápolna. Csernátfalu templommal, régi kelyhe, iskolái, vásárai, piacza. Hosszúfalu, Fürész-mező, Tiszaviz, Dirbak, Hegyes, templomok, iskolák. Mikes és Báron Benedek, felső népiskola, a Garcsin vize. Tatrang, temploma, iskolája, malomjog, ásványos forrás. Zajzon, temploma, iskolája, Zajzoni Rab Pista emléke. A zajzoni fürdő, szász eljárás, forrásai, berendezése. Pürkerecz. Hunyadi alatt épült régi templom, műemlékek, iskola. Hétfalu geologiája.

Történeti és népismei szempontból már eléggé ismerjük Hétfalut; a régészet terén kellene még szemlét tartanunk; azonban e téren nagyon csekély eredményt várhatunk, mert e falukban, ha lett volna is valami érdekes, azt az azok felett átvonult harczviharok rombolásai rég megsemmisiték. Mindazonáltal még se tehetjük, hogy e faluk hosszu során végig ne vonuljunk a végett, hogy az egyes községeket részletesebb vizsgálatunk tárgyává tegyük, már csak azért is, mert eddig a Hétfalut együttesen általánoságban ismertettük, már pedig a részletesebb vizsgálás mindenesetre fog olyakat felmutatni, mit az összítő ismertetés keretébe befoglalni nem tudhattunk. Hétfalun végig vezető körsétánkat a tömösi szorosnál legszélről fekvő Bácsfalunál kezdjük meg.