{8-1112.} KÉZIRATOK

AVAS Kálmánné

     1981     Őrségi „Mindenes gyüjtemény” EA 211–12.

BELL, Péter

     1979     Social Change and Social Perception in a Rural Hungarian Village. Kézirat

BENEDEK Sándor

     1942     Az ifjúkor és serdülőkor népszokásai és hagyományai. Galgahévíz. EA 3161.

BERECZKI Imre

     1957     Vegyes néprajzi gyűjtés. Füzesgyarmat. EA 4634.

BODGÁL Ferenc közli

     1959     Leányokat oktató erköltsi Regulák. In: Tudáskönyv. Posonban. EA 6470.

Conscriptio…

     1670/1680/1686 … bonorum Bocskaiano Fiscalium Possessio Luka. Országos Levéltár, Filmtár, B 2299.

Conscriptio…

     1828     … Regnicolaris Possessionis Luka, Comitatus Zempleniensis Anno. Országos Levéltár, Filmtár B 222.

CSETE Balázs

     1954     A jászkiséri gyermek élete a születéstől a házasságig. EA 9558.

CSETE Balázs „Honismereti szakkör”

     1994     A disznóvágási élményeim. EA 25539.

CSILLÉRY Klára

     1949     Vegyes néprajzi gyűjtés. Tiszaigar EA 4104.

     1951     Vegyes néprajzi gyűjtés. Mezőkövesd EA 2538.

DÁVID Lajos

     1943     A serdülőkor élete, népi szokásai, hagyományai. Mindszent. EA 3275.

ERDŐS László

     1935–1937 Szihalom község monográfiája. – Templomtörténet. EA 4506.

FEHÉR Zoltán

     1970     Társasélet, társasmunkák Bátyán. EA 12272.

FÉL Edit

     1943a     Martos. Kézirat. EA 1541.

     1943b     Egy nagycsalád élete. Marcelháza. EA 1512.

     1951     Vegyes néprajzi gyűjtés. EA 2515.

FÉL Edit–HOFER Tamás

     1951     Nemespátró. EA 3524.

Feldskitzen…

     1866     … der Gemeinde Luka. Országos Levéltár. Kataszteri iratok S 79.

{8-1113.} FÜLÖP Ágnes

     1995     Keresztszülőség és komaság az Őrség néhány falujában. (Egyetemi szakdolgozat kézirata.) Budapest

GÉCZY, Th.

     1947     Adalékok a tokaji református gyülekezet gyülekezetrajzához. Sp. At. 1191. Sárospatak

GELENCSER Sándor

     1970–71 Népi társadalmi tiszteletadás és megszólítások. Kaposmente, EA 17129.

GYÖRFFY Györgyné

     1949–50 Társadalmi élet, legény- és leányélet. EA 2138.

     1950     Vegyes néprajzi gyűjtés. EA 2254.

GYÜKER Jánosné

     1985     Iskolás éveim. EA 22540.

HENCZ Géza

     1943     A serdülőkor élete, népi szokásai, hagyományai. Lébény. EA 3281.

HOFER Tamás

     1950     Vegyes néprajzi gyűjtés. EA 4092.

     1955b     Vegyes néprajzi gyűjtés. EA 5928.

     1964     Átány. EA 12088.

     1965     „Átány”. EA 12090.

HOMONNAY István

     1996     Az abaújszántói szőlőhegyeken. EA 4–96/Fn.

HOPPÁL Mihály

     1975     Visonta ENA 1865–75.

HOSS József

     1955–65 Somogyszentpál monográfiája. EA 15475.

HURTONY Júlia

     1979     Életrajzom. EA 20451.

JANONICS Éva

     1983     Népi nevelési szokások. EA 2186.

JÓNÁS Imre

     1934     A tokaji református egyház. Sp. At. 1349. Sárospatak

KELEMEN Imre

     1980     A gyermekekkel kapcsolatos szokások a születéstől a keresztelőig. Hét. EA 20789.

KIRÁLY György

     1979     Játék és szerelem. Iváncsa. EA 20475.

KNÉZY Judit

     1961     Népi vallásosság. Kéthely. EA 18230.

KOTROCZÓ BOZSIK Lőrinc

     1973–79 „Az életem küzdelmes históriája”. Nádújfalu. EA 20496.

KRESZ Mária

     1943–45 Vegyes néprajzi gyűjtés. EA 4580.

KRESZ Mária–BERECZKI Imre

     1943     Az asszony élete. EA 4444.

LELE József

     1970     Emlékező tápéi öregek. EA 16803.

     1972     Egy tápai parasztember élete. EA 1752.

LEMLE Géza

     1943     Maráza élete. EA 3400.

LÉVAI János

     1980     Életem története. Szolnok. EA 20758.

     1981     A szolnoki parasztság vallási szokásai. EA 15279.

LUBY Margit

     1937     Nagyar. Kézirat. EA 2541, EA 3512.

{8-1114.} 1957     Magyar hagyomány. EA 5592.

MÁRKUS István

     1943     A serdülőkor népi szokásai, élete, hagyományai. EA 3329.

MÁRTA Mihály

     1955     Maroslele és az uradalom történetéből. Kézirat. Szőreg

MOLNÁR Balázs

     1951     Vegyes néprajzi gyűjtés. Kádi. EA 2616.

NAGY Dezső

     1941     Adatok Vadosfa monográfiájához. EA 3086.

NAGY Ferenc

     1976 A szekszárdi borértékesítésről. 1867–1962. A két pinceszövetkezet szerepe és tevékenysége. Pályázati tanulmány. (Kézirat a Tolna megyei Levéltár Könyvtárában) Szekszárd

NAGY György

     1985     Polgár szociográfiája. EA 4518.

NAGY Pál

     1968     Vegyes néprajzi gyűjtés. EA 1889.

OROSS Oszkár

     1943     A serdülőkor élete, népi szokásai, hagyományai. Dunaszentpál. EA 3295.

PÁNCZÉL Józsefné

     1974     Szülőfalum, Kövegy. EA 18335.

     1980     A hagyományos paraszti élet ünnepei és szokásai. EA 20827

PETÁNOVICS Katalin

     é. n.     A vallásosság szerepe egy falusi közösségben. (Várvölgy.) Kézirat

PINTÉR Sándor

     1941     Szentimreközség falva múltja. EA 3076.

RÉPÁSI Sándor

     1949     Népköltési gyűjtemény. Tiszanána. EA 1798.

RHÉDEY Piroska

     1943     Vegyes néprajzi gyűjtés. EA 4554.

RÓNA TAS András

     1952     Nagycsaládkutatás. EA 3893.

     1953     Jelentés Páty községben végzett gyűjtőútról. EA 3972.

SÁNTHA István

     1943     Népi szokások és hagyományok. Királyrév. EA 3298.

SIPTER Gézáné

     1973     Nyomdák és nyomdászok. Adalékok a szekszárdi nyomdák történetéből. (Kézirat a Tolna megyei Levéltár Könyvtárában.) Szekszárd

SOLTÉSZ Edit és társai

     1944     Vegyes néprajzi gyűjtés. EA 4572.

SOÓS Mihály

     1943     A serdülőkor népi szokásai és hagyományai. Kapuvár. EA 3365.

SZABÓ Dénes

     1980     Legényélet Csöglén.EA 20933.

SZÁLLÁSI Sándor

     1930–35 Berzencze nagyközség szociográfiája. EA 4523.

SZENTI András

     1982     Kisparasztok életmódja, szokásaik, annak alakulása a századfordulótól napjainkig. A Rákóczi út környéke a vásárhelyi tanyavilágban. Kézirat

SZIGETI György

     1985     A kisgyermekkor hagyományai. EA 22635.

     1987     Az iskolás- és serdülőkor hagyományai. EA 21644.

     1988     Hagyományos népszokások Apátfalván VI. EA 23815.

{8-1115.} 1989     Apátfalva népi jogélete I. EA 24042.

SZUHAY Péter

     1980     A mai falusi társadalom ünnepei. Kézirat. Budapest

     1983–1984      Életút – ünnep – nyilvánosság. EA 18160.

SZŰCS Sándor

     1958     Régi karcagi leányok, legények. EA 6285.

TOMORI Viola

     1935     Egy palóc falu lélekrajza. Hollókő. EA 4524.

TÓTH Tas

     1943     Vegyes néprajzi gyűjtés. Szőlősegres. EA 4602.

TÖTTÖS Gábor

     1978     A szekszárdi történeti borvidék és az újratelepítés kérdése a filoxéra időszakában. (Kézirat a Tolna megyei Levéltár Könyvtárában) Szekszárd

Urbarium…

     1673     … seu nova Connumeratio Collonum. Id Fiscalae Castellum Szerdahely… Possessio Luka. 1673. Országos Levéltár. U. et C. Comitatus Zemleniensis

VECSEY Ferenc

     1979     Feljegyzések a Somogy megyei Darány község paraszti életéről 1920–1940. EA 13967.

     1980     A darányi ref. egyház eseményei. EA 14385.

VÉGH Géza

     1969     Vegyes néprajzi gyűjtés. Páty. EA 16543.

VERES László

     1971     Mátraderecske. DNIA, 1236.

     1975     Tevékenységtípusok és erkölcsi normák kapcsolata. Kézirat. Debrecen

ZAGYVA Lajosné

     1976     Paraszti önéletrajz. EA 19320.

ZALOTAY Elemér

     1951a     A bandagazda. (Kézirat.) Szentes

     1951b     Figurák. (Kézirat.) Szentes

     1951c     A földmunka. (Kézirat.) Szentes

     1951d     Kubikosok egymás közt. (Kézirat.) Szentes

     1951e     Pillanatfelvételek a kubikosok életéből. (Kézirat.) Szentes