{8-1116.} A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Acta Ethn.Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest (1950–)
AgriaEgri Múzeum Évkönyve, Eger (1981–) (előtte EMÉ)
AJMKözl.Arany János Múzeum Közleményei, Nagykőrös (1978–)
ARAlba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve, Székesfehérvár (1960–)
ArchívumA Heves megyei Levéltár Közleményei, Eger (1973–)
Arr.Arrabona. A Győri Múzeum (1973-tól a Győri Xantus János Múzeum) Évkönyve, Győr (1959–)
AtSzAgrártörténeti Szemle, Budapest (1957–)
Békési Élet, Békéscsaba (1966–)
BMÉA Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu (1976-)
BMMKözl.A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba (1971–)
BSzBorsodi Szemle, Miskolc (1956–)
CumaniaA Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét (1972–)
Diss. Ethn.Dissertationes Ethnographicae. Tanulmányok az anyagi kultúra köréből, Budapest (1973–)
DJMKözl.A Damjanich János Múzeum Közleményei, Szolnok (1958–)
DMÉA Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen (1933–)
DNIAA Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Adattára, Debrecen
Doc. Ethn.Documentatio Ethnographica, Budapest–Szolnok (1970–)
Dun. Sz.Dunántúli Szemle, Szombathely (1940–1944)
EAA Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára, Budapest
EFMKAz Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, Gyula (1959–)
EMÉAz Egri Múzeum Évkönyve (1963–1981, utána Agria), Eger
ENAA Dobó István Múzeum néprajzi adattára, Eger
Erd. Múz.Erdélyi Múzeum, Kolozsvár (1874–1914, 1930–1945)
ÉTÉlet és Tudomány, Budapest (1946–)
Ethn.Ethnographia, Budapest (1889–)
FEFöld és Ember, Budapest (1921–1930)
FHFolia Historica, Budapest (1972–)
FMSzFejér Megyei Szemle, Székesfehérvár (1964–1989)
FMTÉFejér Megyei Történeti Évkönyv, Székesfehérvár (1968–)
Földr. Ért.Földrajzi Értesítő, Budapest (1952–)
Földr. K.Földrajzi Közlemények, Budapest (1873–)
HBMKA Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, Debrecen (1962–)
HBMLtÉA Hajdú Bihar megyei Levéltár Évkönyve, Debrecen (1974–)
{8-1117.} HMÉA Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény (1973–)
HOMÉA Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc (1957–)
HOMKA Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc (1955–)
HOM Népr. Kiadv.A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, Miskolc (1958–)
Honism.Honismeret, Budapest (1972–)
HSzHuszadik Század, Budapest (1900–1919, 1947–1949)
JAMÉA Jósa András Múzeum Evkönyve, Nyíregyháza (1960–)
JAM Kiadv.A Jósa András Múzeum Kiadványai, Nyíregyháza (1958–)
JNSzMMKözl.A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei (korábban DJMKözl.)
JPMÉA Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs (1957–)
KJMKA Kecskeméti Katona József Múzeum Közleményei, Kecskemét (1981–)
KJNTÉKriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, Kolozsvár (1992–)
KSHKözponti Statisztikai Hivatal
LSzLevéltári Szemle, Budapest (1861–)
MFMÉA Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged (1956–)
MJSzMagyar Jogi Szemle, Budapest (1920–1943)
MMgMKA Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, Budapest (1962–)
MN III.Magyar néprajz III. Kézművesség. Főszerk.: Domonkos Ottó. Budapest, 1991
MN IV.Magyar néprajz IV. Életmód. Főszerk.: Balassa Iván. Budapest, 1997
MN VII.Magyar néprajz VII. Népszokások, néphit, népi vallásosság. Főszerk.: Dömötör Tekla. Budapest, 1990
MNAMagyar néprajzi atlasz. I–IX. Szerk.: Barabás Jenő. Budapest, 1987–1992
MNLMagyar néprajzi lexikon. I–V. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982
MNyMagyar Nyelv, Budapest (1905–)
M. Stat. Közl.Magyar Statisztikai Közlemények, Új folyam 1–29. Budapest (1893–1901)
MStSzMagyar Statisztikai Szemle (később StatSz), Budapest (1923–)
MSzMagyar Szemle, Budapest (1927–1944)
MTA NyIKA Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei (1951–)
MTA TTTKA Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei (1950–)
MTSzMagyar tájszótár. I–II. Szerk.: Szinnyey József. Budapest, 1893–1901
Múz. Ku.Múzeumi Kurir, Debrecen (1969–)
Műv. Hagy.Műveltség és Hagyomány. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének Évkönyve, Debrecen (1960–)
Néprajzi Értesítő, Budapest (1901–)
Népism. Dolg.Népismereti Dolgozatok, Bukarest (1976–)
Népr. K. Néprajzi Közlemények, Budapest (1956–)
Népr. L.Néprajzi Látóhatár, Miskolc (1992–)
Népr. Nyelvtud.Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged (1957–)
NK–NTNépi kultúra–népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Budapest (1968–)
NMMÉA Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján (1975–)
NNyNépünk és Nyelvünk, Szeged (1929–1939)
Nyelvtud. Köz.Nyelvtudományi Közlemények, Budapest (1862–)
NyrMagyar Nyelvőr, Pest–Budapest (1872–)
Slov. Nár.Slovenský Národopis, Bratislava (1953–)
SMKSomogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár (1973–)
Soproni Sz.Soproni Szemle, Sopron (1937–1955)
StatSzStatisztikai Szemle, Budapest (1923–)
{8-1118.} Stud. Com.Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szentendre (1972–)
Sz.Századok, Budapest (1867–)
Szab.Sz.SzSzabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza (1956, 1964–1991)
SzBMÉA szekszárdi Béri Balog Ádám Múzeum Évkönyve, (utóbb WMME) Szekszárd (1970–1988)
SzKMÉA Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve, Orosháza (1959–)
SzMÉSzolnok megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok (1973–) (1993-tól Tisicum)
TGyTudományos Gyűjtemény, Pest (1817–1841)
Társ.tud.Társadalomtudomány, Budapest (1921–1944)
TESzA magyar nyelv történeti etimológiai szótára. I–III. Szerk.: Benkő Loránd–Kiss Lajos–Papp László, Budapest, 1967–1976
TisciumA Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok (1993–)
TSzTörténeti Szemle. Az MTA Történettudományi Intézetének Értesítője, Budapest (1959–)
ÚMNGyÚj magyar népköltési gyűjtemény (1940–)
ÚMTSzÚj magyar tájszótár. I–III. Szerk.: B. Lőrinczy Éva–Hosszú Ferenc. Budapest, 1979–1992
Val.Valóság, Budapest (1958–)
Vas. Ú.Vasárnapi újság, Pest–Budapest (1854–1921)
Vasi Sz.Vasi Szemle, Szombathely (1958–)
Vil.Világosság, Budapest (1960–)
VMMKA Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém (1963–)
WMMÉA Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, (előtte SzBME) Szekszárd (1990–)
ZounukA Szolnok megyei Levéltár Évkönyve, Szolnok (1986–)