XXVIII. Höltövény és Földvár.


FEJEZETEK

Höltövény régi neve, temploma. Földvár fekvése, régi neve; a német lovagok Földváron. A földvári fővár, porta latina. Földvár régi temploma, harangja. A lovagrend és kórház; Földvár váracsa. Zsigmond király Földváron. A Földvár közelében vívott csaták.

Ujfalutól már megpillantók s Krizbánál már megemlékeztünk Höltövényröl, de a Barcza nyugati oldalán levő magyar faluk együttes tárgyalása akkor elvont attól, hogy ezen a Barczaság közepe tájat fekvő faluba betekintsünk; de mivel útazási modorunk egy község mellőzését sem engedi meg, azért vissza kell fordulnunk a Barcza szép terére, hogy az Ujfalun alól a Barcza vizéből kiszakitott Ujárok mellett fekvő Höltövényt meglátogassuk; ezt annyival nagyobb érdekkel tehetjük, mert Höltövény bár a főútvonalaktól félre eső, de azért nem utolsó helysége a Barczaságnak.