Gyűjtemények, kiállítások, kongresszusok

A különböző régészeti korokból (a neolitikumtól a magyar középkorig) származó antropológiai leleteknek két fő gyűjteménye van: a Természettudományi Múzeum Embertani Tárában és a Szegedi Egyetem Embertani Tanszékén, ahol 20-20 ezer leletet tárolnak. Kisebb, de jelentős gyűjtemények vannak még a következő helyeken: székesfehérvári Szent István Király Múzeum, Tiszavasvári Múzeum, nyíregyházi Jósa András Múzeum, pécsi Janus Pannonius Múzeum, szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum.

Az antropológiának az ember származásának útját bemutató és az Embertani Tár által összeállított állandó kiállítása a Természettudományi Múzeumban van. Az ehhez kapcsolódó előadóteremben ismeretterjesztő előadásokat is tartanak. A JATE Embertani Tanszékén poszterszerű, de tárgyakkal, gipszmásolatokkal, csontokkal és nedves preparátumokkal is rendelkező, az egyetemi tananyaghoz kapcsolódó, 23 szekrényből álló állandó kiállítás készült. Ehhez kapcsolódik a 8 szekrényben levő, az egyes régészeti korokból származó leletegyüttes. Ugyanez a tanszék a Szegeden rendezett konferenciák ideje alatt időszakos paleopatológiai és {IV-509.} tudománytörténeti kiállításokat is készített, melyeket a Móra Ferenc Múzeumban, illetve az egyetem központi épületében mutattak be.

A magyar antropológiai kutatások első eredményei az 1876. évi VIII. Nemzetközi Ősrégészeti és Embertani Kongresszuson hangzottak el. Ezt követően kimondottan antropológiai kongresszus megrendezésére csak 1959-ben került sor (I. Magyar Antropológiai Szimpozium). A Magyar Biológiai Társaság 1970. évi budapesti 9. Kongresszusának egész témaköre az antropológiához kapcsolódott. 1974-ben a KSH Debrecenben rendezett nemzetközi paleodemográfiai és paleoantropológiai kurzust. Az ELTE Embertani Tanszéke 1976-ban rendezte meg az I. Nemzetközi Humánbiológiai Kongresszust, melyet 1979-ben, 1981-ben, 1986-ban, 1991-ben és 1994-ben követte a többi. Közben további kongresszusok voltak: 1978-ban egy nemzetközi paleodemográfiai kollokvium, 1981-ben a budapesti tanszék fennállásának 100. évfordulóján egy centenáriumi kongresszus, 1985-ben Bartucz Lajos születésének 100. évfordulóján emlékülés, 1988-ban az Európai Antropológiai Társaság 6. Kongresszusa, 1990-ben az Embertani Tár szervezésében az őskorkutatással foglalkozó nemzetközi kongresszus, 1990-ben a szegedi tanszék alapításának 50. évfordulója alkalmából nemzetközi konferencia, 1994-ben Szegeden a testnövekedéssel foglalkozó nemzetközi meeting megszervezésére került sor. A magyar honfoglalás 1100. éves évfordulója alkalmából Szegeden 1996-ban, 1997-ben ugyanott, Farkas Gyula születésének 65. évfordulóján volt nemzetközi megemlékező ülés. 1997-ben Szegeden és Budapesten a tuberkulóziskutatással foglalkozó nemzetközi kongresszust szervezett a szegedi Embertani Tanszék, a marseille-i, a budapesti és a szegedi orvostudományi egyetem.