Kiadások

P. P összes munkái. I–VII. Kiad. P. P. Tud. egy. hittudományi kara. 1894–1905.

(Magyar nyelvű művei a "Jó nemes Váradnak gyenge orvoslása" s az "Okok, nem okok" kivételével.) – Petri cardinalis Pázmány opera omnia. I–VI. Kiad. P. P. Tud. egy. hittudo-{137.}mányi kara. 1894–1904. (Latin nyelvű művei.) – P.P. összegyűjtött levelei I–II. Kiad. Hanuy Ferenc 1910–1911. – P. P. Epistolae ineditae. Kiad. Galla Ferenc. Vác 1936. – P. ismeretlen magyar könyve: Okok, nem okok. Kiad. és bev. Stripsky Hiador. 1937. – Újabb kiadatlan P. levelek. Kiad. Galla Ferenc. Regnum 1942/43.305–321. – P. P. kiadatlan levelei. Kiad. Iványi Béla. 1943. – P. P. válogatott művei. Kiad. Rónay György. 1957.