{8-1131.} A KÉPEK JEGYZÉKE

(A helységnevek lokalizálása az 1913-as Helységnévtár alapján történt)

128-129

1. Lakomázók. A földesúr vendégül látja a falu parasztjait – Szükségben segítő könyv. 1790: 49. nyomán. Reprodukció Gyerkó Tibor 1983

1. Lakomázók. A földesúr vendégül látja a falu parasztjait – Szükségben segítő könyv. 1790: 49. nyomán. Reprodukció Gyerkó Tibor 1983

2. Katonák elszállásolása – Szükségben segítő könyv. 1790: 255. nyomán. Reprodukció Gyerkó Tibor 1983

2. Katonák elszállásolása – Szükségben segítő könyv. 1790: 255. nyomán. Reprodukció Gyerkó Tibor 1983

3. Gyalogos férfi és nő a város előtt – Szükségben segítő könyv. 1790: 189. nyomán. Reprodukció Gyerkó Tibor 1983

3. Gyalogos férfi és nő a város előtt – Szükségben segítő könyv. 1790: 189. nyomán. Reprodukció Gyerkó Tibor 1983

4. Felföldi nemesek és pórok. Felsőkubin (Árva vm.) – Reprodukció Raksay Miksa festményéről, Szontágh Hugó 1906. Néprajzi Múzeum, Budapest F 16 387

4. Felföldi nemesek és pórok. Felsőkubin (Árva vm.) – Reprodukció Raksay Miksa festményéről, Szontágh Hugó 1906. Néprajzi Múzeum, Budapest F 16 387

5. Kardos János csikós számadó. Hajdúböszörmény (Hajdú vm.) – Tagán Galimdsán felv. 1934. Néprajzi Múzeum, Budapest F 70 753

5. Kardos János csikós számadó. Hajdúböszörmény (Hajdú vm.) – Tagán Galimdsán felv. 1934. Néprajzi Múzeum, Budapest F 70 753

6. Gulyások csoportja. Bugac-puszta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Reprodukció. Gönyey Sándor gyűjtése 1922. Néprajzi Múzeum, Budapest F 30 786

6. Gulyások csoportja. Bugac-puszta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Reprodukció. Gönyey Sándor gyűjtése 1922. Néprajzi Múzeum, Budapest F 30 786

7. Juhász szamárháton. Bugac-puszta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1933. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 064

7. Juhász szamárháton. Bugac-puszta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1933. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 064

8. Kanász fiú. Nagyszalonta (Bihar vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 574

8. Kanász fiú. Nagyszalonta (Bihar vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 574

9. Juhász a háza előtt. Tiszakürt (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Paládi-Kovács Attila felv. 1977. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest F 4554

9. Juhász a háza előtt. Tiszakürt (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Paládi-Kovács Attila felv. 1977. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest F 4554

10. Pásztortanya alföldi pusztán. Kiskunság (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben VII. Magyarország II. Budapest, 1891: 305. nyomán. Reprodukció. Winter Erzsébet 1998

10. Pásztortanya alföldi pusztán. Kiskunság (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben VII. Magyarország II. Budapest, 1891: 305. nyomán. Reprodukció. Winter Erzsébet 1998

11. Cselédházak a település szélén. Marcalgergelyi (Veszprém vm.) – Erdélyi Zoltán felv. 1965. Néprajzi Múzeum, Budapest F 201472

11. Cselédházak a település szélén. Marcalgergelyi (Veszprém vm.) – Erdélyi Zoltán felv. 1965. Néprajzi Múzeum, Budapest F 201472

12. Hosszú cselédház több család számára. Pákozd (Fejér m.) – Kresz Mária felv. 1968. Néprajzi Múzeum, Budapest F 229 388

12. Hosszú cselédház több család számára. Pákozd (Fejér m.) – Kresz Mária felv. 1968. Néprajzi Múzeum, Budapest F 229 388

13. Módos pásztorok házai. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Madarassy László felv. 1906. Néprajzi Múzeum, Budapest F 7637

13. Módos pásztorok házai. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Madarassy László felv. 1906. Néprajzi Múzeum, Budapest F 7637

14. Cselédszoba és bútorzata. Hódmezővásárhely (Csongrád vm.) – Plohn József felv. 1906. Néprajzi Múzeum, Budapest F 8159

14. Cselédszoba és bútorzata. Hódmezővásárhely (Csongrád vm.) – Plohn József felv. 1906. Néprajzi Múzeum, Budapest F 8159

15. „Nemesi família” a Dunántúlon. Szentgát (Veszprém vm.) – Kovács Gyula felv. 1870–1880-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 560

15. „Nemesi família” a Dunántúlon. Szentgát (Veszprém vm.) – Kovács Gyula felv. 1870–1880-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 560

16. Kisnemesi család lakóháza. Hét (Gömör-Kishont vm.) – Az építés éve: 1874. Cseri Miklós felv. 1988. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre F 52 197

16. Kisnemesi család lakóháza. Hét (Gömör-Kishont vm.) – Az építés éve: 1874. Cseri Miklós felv. 1988. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre F 52 197

160-161

17. Nemesi közbirtokosság kamarása (pénztárnoka). Vajka (Pozsony vm.) – Hofer Tamás felv. 1961. Néprajzi Múzeum, Budapest F 162 839

17. Nemesi közbirtokosság kamarása (pénztárnoka). Vajka (Pozsony vm.) – Hofer Tamás felv. 1961. Néprajzi Múzeum, Budapest F 162 839

18. Pethes András nemesi levelét olvassa. Désháza (Szilágy vm.) – Gönyey Sándor felv. 1943. Néprajzi Múzeum, Budapest F 91 225

18. Pethes András nemesi levelét olvassa. Désháza (Szilágy vm.) – Gönyey Sándor felv. 1943. Néprajzi Múzeum, Budapest F 91 225

19. Kisnemesi lakóház ámbitussal. Zádorfalva (Gömör-Kishont vm.) – Cseri Miklós felv. 1988. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre F 52 144

{8-1132.} 19. Kisnemesi lakóház ámbitussal. Zádorfalva (Gömör-Kishont vm.) – Cseri Miklós felv. 1988. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre F 52 144

20. Erdélyi magyar nemes háza. Oláhlapád (Alsó-Fehér vm.) – Pávay Vajna Ferenc felv. 1908. Néprajzi Múzeum, Budapest F 9763

20. Erdélyi magyar nemes háza. Oláhlapád (Alsó-Fehér vm.) – Pávay Vajna Ferenc felv. 1908. Néprajzi Múzeum, Budapest F 9763

21. Alföldi „kisnemes ház”. Váncsod (Bihar vm.) – Molnár Balázs felv. 1960. Néprajzi Múzeum, Budapest F 137 575

21. Alföldi „kisnemes ház”. Váncsod (Bihar vm.) – Molnár Balázs felv. 1960. Néprajzi Múzeum, Budapest F 137 575

22. Egy szekér napszámos. Debrecen (Hajdú vm.) – Haranghy György felv. 1919. Néprajzi Múzeum, Budapest F 20 958

22. Egy szekér napszámos. Debrecen (Hajdú vm.) – Haranghy György felv. 1919. Néprajzi Múzeum, Budapest F 20 958

23. Uradalmi cselédház. Szántód-puszta (Somogy vm.) – Boross Marietta felv. 1963. Néprajzi Múzeum, Budapest F 177 082

23. Uradalmi cselédház. Szántód-puszta (Somogy vm.) – Boross Marietta felv. 1963. Néprajzi Múzeum, Budapest F 177 082

24. Uradalmi cselédház. Szántód-puszta (Somogy vm.) – Boross Marietta felv. 1963. Néprajzi Múzeum, Budapest F 177 106

24. Uradalmi cselédház. Szántód-puszta (Somogy vm.) – Boross Marietta felv. 1963. Néprajzi Múzeum, Budapest F 177 106

25. Magyar favágók. Debrecen (Hajdú vm.) – Kiss Ferenc felv. 1929. Néprajzi Múzeum, Budapest F 61 412

25. Magyar favágók. Debrecen (Hajdú vm.) – Kiss Ferenc felv. 1929. Néprajzi Múzeum, Budapest F 61 412

26. Pámvádli vagy lóré. Lóvontatású csille ölfa és favágók szállítására. Almamellék, Sásrétpuszta (Somogy vm.) – Eperjessy Ernő felv. 1965. Néprajzi Múzeum, Budapest F 203 307

26. Pámvádli vagy lóré. Lóvontatású csille ölfa és favágók szállítására. Almamellék, Sásrétpuszta (Somogy vm.) – Eperjessy Ernő felv. 1965. Néprajzi Múzeum, Budapest F 203 307

27. Kirakodás hajóról. Budapest – Kankovszky Ervin felv. 1930 körül. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 536

27. Kirakodás hajóról. Budapest – Kankovszky Ervin felv. 1930 körül. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 536

28. Hajóvontatás emberi erővel a Hármas-Körösön. Csongrád (Csongrád vm.) 1940 – Dudás Lajos gyűjteményéből

28. Hajóvontatás emberi erővel a Hármas-Körösön. Csongrád (Csongrád vm.) 1940 – Dudás Lajos gyűjteményéből

29. Vasútépítők a Dés–Zsibó vonalon. Aranymező-Kocsolád (Szolnok-Doboka vm.) 1940-es évek – Katona Imre gyűjteményéből

29. Vasútépítők a Dés–Zsibó vonalon. Aranymező-Kocsolád (Szolnok-Doboka vm.) 1940-es évek – Katona Imre gyűjteményéből

30. Kirakodás homokszállító bárkáról. Szeged (Csongrád vm.) 1910-es évek – Katona Imre gyűjteményéből

30. Kirakodás homokszállító bárkáról. Szeged (Csongrád vm.) 1910-es évek – Katona Imre gyűjteményéből

31. Homokkirakodás talicskahúzó „csikó” segítségével. Zenta (Bács-Bodrog vm.) 1943 – Kragujevic, Stevan felv. Katona Imre gyűjteményéből

31. Homokkirakodás talicskahúzó „csikó” segítségével. Zenta (Bács-Bodrog vm.) 1943 – Kragujevic, Stevan felv. Katona Imre gyűjteményéből

32. Kubikostalicska. Szeged (Csongrád vm.) A mindszentinek, szegedinek mondott talicska vasalás nélkül, használatlan állapotban fényképezve. Szabó Mátyás felv. 1955. Móra Ferenc Múzeum, Szeged

32. Kubikostalicska. Szeged (Csongrád vm.) A mindszentinek, szegedinek mondott talicska vasalás nélkül, használatlan állapotban fényképezve. Szabó Mátyás felv. 1955. Móra Ferenc Múzeum, Szeged

33. Szentesi típusú talicska vasalatlan és használatlan állapotban. Szentes (Csongrád vm.) – Szabó Mátyás felv. 1955. Móra Ferenc Múzeum, Szeged

33. Szentesi típusú talicska vasalatlan és használatlan állapotban. Szentes (Csongrád vm.) – Szabó Mátyás felv. 1955. Móra Ferenc Múzeum, Szeged

34. Az utolsó szegedi talicskagyártó mester (jobbról) és öreg munkása. Szeged (Csongrád vm.) – Nagy Dezső felv. 1954

34. Az utolsó szegedi talicskagyártó mester (jobbról) és öreg munkása. Szeged (Csongrád vm.) – Nagy Dezső felv. 1954

35. „Háromkarolásos” kubikosmunka deszkaállványokon. Népstadion metróállomás. Budapest, 1950-es évek – Magyar Foto J 3317/23

35. „Háromkarolásos” kubikosmunka deszkaállványokon. Népstadion metróállomás. Budapest, 1950-es évek – Magyar Foto J 3317/23

288-289

36. Csille- és kordérakodó kubikosok a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna mentén. Bakonszeg (Bihar vm.) 1940 – Á 297. Katona Imre gyűjteményéből

36. Csille- és kordérakodó kubikosok a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna mentén. Bakonszeg (Bihar vm.) 1940 – Á 297. Katona Imre gyűjteményéből

37. Kubikosok a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna árvízkapujának építésén. Bakonszeg (Bihar vm.), 1940 – Á 225. Katona Imre gyűjteményéből

37. Kubikosok a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna árvízkapujának építésén. Bakonszeg (Bihar vm.), 1940 – Á 225. Katona Imre gyűjteményéből

38. Bányász (egyenruhában) és felesége. Petrozsény (Hunyad vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 525

38. Bányász (egyenruhában) és felesége. Petrozsény (Hunyad vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 525

39. Régi bányászok ünnepi viseletben. Selmecbánya (Hont vm.), 1816 – Reprodukció Bikkessy Heimbucher József: „A Magyar és Horvát Országi legnevezetesebb Nemzeti Öltözetek Gyűjteménye”, ill. Faller Jenő: Jó szerencsét! Budapest, 1975: 151. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

39. Régi bányászok ünnepi viseletben. Selmecbánya (Hont vm.), 1816 – Reprodukció Bikkessy Heimbucher József: „A Magyar és Horvát Országi legnevezetesebb Nemzeti Öltözetek Gyűjteménye”, ill. Faller Jenő: Jó szerencsét! Budapest, 1975: 151. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

40. Opálbányászok. Vörösvágás (Sáros vm.) – Divald Kornél felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 7007

40. Opálbányászok. Vörösvágás (Sáros vm.) – Divald Kornél felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 7007

41. Bányamunkások a rozsnyói altáró bejáratánál. Rozsnyó (Gömör-Kishont vm.), 1900-as évek eleje – Eisele Gusztáv (szerk.): Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monográfiája. Selmecbánya, 1907: 289. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

41. Bányamunkások a rozsnyói altáró bejáratánál. Rozsnyó (Gömör-Kishont vm.), 1900-as évek eleje – Eisele Gusztáv (szerk.): Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monográfiája. Selmecbánya, 1907: 289. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

42. „Bányatermény” kihordása csillével. Nagyág (Hunyad vm.), 1900 körül – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben XX. Magyarország VII. Budapest, 1901: 539. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

42. „Bányatermény” kihordása csillével. Nagyág (Hunyad vm.), 1900 körül – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben XX. Magyarország VII. Budapest, 1901: 539. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

43. „Karám” a Kerepesi táró bejárata mellett. Csetnek (Gömör-Kishont vm.), 1900 körül – Eisele Gusztáv (szerk.): Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monográfiája. Selmecbánya, 1907: 373. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

{8-1133.} 43. „Karám” a Kerepesi táró bejárata mellett. Csetnek (Gömör-Kishont vm.), 1900 körül – Eisele Gusztáv (szerk.): Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monográfiája. Selmecbánya, 1907: 373. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

44. Aranyérczúzdák. Verespatak (Alsó-Fehér vm.), 1900 körül – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben VII. Magyarország II. Budapest, 1891: 531. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

44. Aranyérczúzdák. Verespatak (Alsó-Fehér vm.), 1900 körül – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben VII. Magyarország II. Budapest, 1891: 531. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

45. Az aninai gyártelep. Stájerlakanina (Krassó-Szörény vm.), 1900 körül – Az Osztrá–kMagyar Monarchia írásban és képben XX. Magyarország VII. Budapest, 1901: 589. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

45. Az aninai gyártelep. Stájerlakanina (Krassó-Szörény vm.), 1900 körül – Az Osztrá–kMagyar Monarchia írásban és képben XX. Magyarország VII. Budapest, 1901: 589. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

46. Forrasztár, hámorkovács, hengerész és hutamester. Ózd (Borsod vm.), 1890-es évek – Vass Tibor: Az ózdi munkások munkakörülményei és öltözékei. A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve 1975–1976: 175. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

46. Forrasztár, hámorkovács, hengerész és hutamester. Ózd (Borsod vm.), 1890-es évek – Vass Tibor: Az ózdi munkások munkakörülményei és öltözékei. A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve 1975–1976: 175. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

47. Hengerész jelbeszéde. Jelentése: a hengerek szétfröcskölik a hűtővizet, csavarni lehet a munkaruhából. Ózd (Borsod vm.) – ifj. Dobosy László felv. 1970-es évek. Ózdi Múzeum F 492

47. Hengerész jelbeszéde. Jelentése: a hengerek szétfröcskölik a hűtővizet, csavarni lehet a munkaruhából. Ózd (Borsod vm.) – ifj. Dobosy László felv. 1970-es évek. Ózdi Múzeum F 492

48. Kavaróüzemi munkások. Ózd (Borsod vm.) 1895 – Vass Tibor: Az ózdi munkások munkakörülményei és öltözékei. A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve 1975–1976: 173. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

48. Kavaróüzemi munkások. Ózd (Borsod vm.) 1895 – Vass Tibor: Az ózdi munkások munkakörülményei és öltözékei. A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve 1975–1976: 173. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

49. Hengermű üzemcsarnoka. A „drótsor” leállás után. Ózd (Borsod vm.) – ifj. Dobosy László felv. 1970-es évek. Ózdi Múzeum F 102

49. Hengermű üzemcsarnoka. A „drótsor” leállás után. Ózd (Borsod vm.) – ifj. Dobosy László felv. 1970-es évek. Ózdi Múzeum F 102

50. Hengerész jelbeszéde. Jelentése: hullámzik a hengerelt drótszál. Ózd (Borsod vm.) – ifj. Dobosy László felv. 1970-es évek. Ózdi Múzeum F 503

50. Hengerész jelbeszéde. Jelentése: hullámzik a hengerelt drótszál. Ózd (Borsod vm.) – ifj. Dobosy László felv. 1970-es évek. Ózdi Múzeum F 503

51. Rendezett munkáskolónia a 20. század elejéről. Diósgyőr (Borsod vm.) – Paládi Kovács Attila felv. 1996. Paládi-Kovács Attila gyűjteményéből

51. Rendezett munkáskolónia a 20. század elejéről. Diósgyőr (Borsod vm.) – Paládi Kovács Attila felv. 1996. Paládi-Kovács Attila gyűjteményéből

52. Falusi fazekas munka közben. Írószaruval butykost „virágoz”. Désháza (Szilágy vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1943. Néprajzi Múzeum, Budapest F 91 275

52. Falusi fazekas munka közben. Írószaruval butykost „virágoz”. Désháza (Szilágy vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1943. Néprajzi Múzeum, Budapest F 91 275

53. Csizmadia műhelyében. Csizmaszár fára húzása. Kornádi (Bihar vm.) – Molnár Balázs felv. 1966. Néprajzi Múzeum, Budapest F 205 772

53. Csizmadia műhelyében. Csizmaszár fára húzása. Kornádi (Bihar vm.) – Molnár Balázs felv. 1966. Néprajzi Múzeum, Budapest F 205 772

54. Falusi kovács sarlót élez. Hidegvágóval és kalapáccsal. Füzérkajata (Abaúj vm.) – Gönyey Sándor felv. 1939. Néprajzi Múzeum, Budapest F 82 874

54. Falusi kovács sarlót élez. Hidegvágóval és kalapáccsal. Füzérkajata (Abaúj vm.) – Gönyey Sándor felv. 1939. Néprajzi Múzeum, Budapest F 82 874

55. Kőműveslegény. Jászság – Banner János gyűjtése 1922-ben. Ismeretlen fényképész felvétele. Néprajzi Múzeum, Budapest F 26 312

55. Kőműveslegény. Jászság – Banner János gyűjtése 1922-ben. Ismeretlen fényképész felvétele. Néprajzi Múzeum, Budapest F 26 312

336-337

56. Felvidéki céhkorsó 1784-ből – Tagán Galimdsán gyűjtése 1938-ban. Néprajzi Múzeum, Budapest F 78 754

56. Felvidéki céhkorsó 1784-ből – Tagán Galimdsán gyűjtése 1938-ban. Néprajzi Múzeum, Budapest F 78 754

57. Céhbehívótáblák Veszprém megyéből. Szabócéh (Devecser 1715-ből), fazekascéh (Veszprém), fazekascéh (Szentgál), tobakoscéh (Veszprém) – Néprajzi Múzeum, Budapest F 71 758

57. Céhbehívótáblák Veszprém megyéből. Szabócéh (Devecser 1715-ből), fazekascéh (Veszprém), fazekascéh (Szentgál), tobakoscéh (Veszprém) – Néprajzi Múzeum, Budapest F 71 758

58. A jászberényi szűcsök céhének behívó táblája. Jászárokszállás (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1924 – Néprajzi Múzeum, Budapest F 51 606

58. A jászberényi szűcsök céhének behívó táblája. Jászárokszállás (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1924 – Néprajzi Múzeum, Budapest F 51 606

59. Bogdán József szűcsmester munka közben. Jászárokszállás (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Gönyey Sándor felv. 1924. Néprajzi Múzeum, Budapest F 51 612

59. Bogdán József szűcsmester munka közben. Jászárokszállás (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Gönyey Sándor felv. 1924. Néprajzi Múzeum, Budapest F 51 612

60. Hentes- és mészárosmester segédjével és inasaival. Pápa vidéke (Veszprém vm.) – Györffy István és Viski Károly gyűjtése 1921. Néprajzi Múzeum, Budapest F 37 169

60. Hentes- és mészárosmester segédjével és inasaival. Pápa vidéke (Veszprém vm.) – Györffy István és Viski Károly gyűjtése 1921. Néprajzi Múzeum, Budapest F 37 169

61. Fazekascsalád „virágozás” közben. Tata (Komárom vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1931. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 834

61. Fazekascsalád „virágozás” közben. Tata (Komárom vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1931. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 834

62. Cipészműhelyben. Gangyi Ferenc mester (áll) segédeivel és inasaival. Sarkad (Bihar vm.) – Maár fényképész felv. 1929. Néprajzi Múzeum, Budapest F 61 316

62. Cipészműhelyben. Gangyi Ferenc mester (áll) segédeivel és inasaival. Sarkad (Bihar vm.) – Maár fényképész felv. 1929. Néprajzi Múzeum, Budapest F 61 316

63. Nőiruhavarró-műhely. Bendi Imréné munkatársaival, gyermekekkel. Sarkad (Bihar vm.) – Maár fényképész felv. 1929. Néprajzi Múzeum, Budapest F 61 359

63. Nőiruhavarró-műhely. Bendi Imréné munkatársaival, gyermekekkel. Sarkad (Bihar vm.) – Maár fényképész felv. 1929. Néprajzi Múzeum, Budapest F 61 359

64. Állami nőipariskola növendékei és vezetői. Sepsiszentgyörgy (Háromszék vm.) – Jánó Morzsólet felv. 1890. Néprajzi Múzeum, Budapest F 73 306

64. Állami nőipariskola növendékei és vezetői. Sepsiszentgyörgy (Háromszék vm.) – Jánó Morzsólet felv. 1890. Néprajzi Múzeum, Budapest F 73 306

65. Csipkeverést tanuló kisleány. Balatonendréd (Somogy vm.) – Balogh Rudolf felv. 1910 körül. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 819

{8-1134.} 65. Csipkeverést tanuló kisleány. Balatonendréd (Somogy vm.) – Balogh Rudolf felv. 1910 körül. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 819

66. Magyar vendéglős és családja. Nagymegyer (Komárom vm.) – Timkó Imre felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 6886

66. Magyar vendéglős és családja. Nagymegyer (Komárom vm.) – Timkó Imre felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 6886

67. Vándoriparos munka közben. Edényfoltozó cigány férfi (Borsod vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1930-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 290 923

67. Vándoriparos munka közben. Edényfoltozó cigány férfi (Borsod vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1930-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 290 923

68. Opálköszörűsök. Vörösvágás (Sáros vm.) – Divald Kornél felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 7009

68. Opálköszörűsök. Vörösvágás (Sáros vm.) – Divald Kornél felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 7009

69. Rakparti árusok. Budapest. Ismeretlen fényképész felv. az 1890-es évekből. Reprodukció. Néprajzi Múzeum, Budapest F 288 306

69. Rakparti árusok. Budapest. Ismeretlen fényképész felv. az 1890-es évekből. Reprodukció. Néprajzi Múzeum, Budapest F 288 306

70. Hetivásár. Nyitra (Nyitra vm.) – Lósy József felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 459

70. Hetivásár. Nyitra (Nyitra vm.) – Lósy József felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 459

71. Őrölt paprikát árusító kofa. Szeged (Csongrád vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1930 körül. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 414

71. Őrölt paprikát árusító kofa. Szeged (Csongrád vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1930 körül. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 414

72. Hetivásár. Balassagyarmat (Nógrád vm.) – Farkas Pál felv. 1913. Néprajzi Múzeum, Budapest F 14 555

72. Hetivásár. Balassagyarmat (Nógrád vm.) – Farkas Pál felv. 1913. Néprajzi Múzeum, Budapest F 14 555

416-417

73. Piacoló zsidó asszony. Felsőfernezely (Szatmár vm.) – Móricz Zsigmond felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 072

73. Piacoló zsidó asszony. Felsőfernezely (Szatmár vm.) – Móricz Zsigmond felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 072

74. Teknővájó cigány árujával. Dél-Alföld – Kankovszky Ervin felv. 1925. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 446

74. Teknővájó cigány árujával. Dél-Alföld – Kankovszky Ervin felv. 1925. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 446

75. Libatollgyűjtő asszonyok. Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Tagán Galimdsán felv. 1934. Néprajzi Múzeum, Budapest F 70 804

75. Libatollgyűjtő asszonyok. Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Tagán Galimdsán felv. 1934. Néprajzi Múzeum, Budapest F 70 804

76. Iskolás gyermekek. Kisvárda (Szabolcs vm.) – Kemény György gyűjtése 1921. Néprajzi Múzeum, Budapest F 28 454

76. Iskolás gyermekek. Kisvárda (Szabolcs vm.) – Kemény György gyűjtése 1921. Néprajzi Múzeum, Budapest F 28 454

77. Nagyleányok csoportjai vasárnap délután. Diósjenő (Nógrád vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1940-es évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 156 896

77. Nagyleányok csoportjai vasárnap délután. Diósjenő (Nógrád vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1940-es évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 156 896

78. Legények csoportja sörözés közben. Sarkad vidéke (Bihar vm.) – Maár fényképész felv. 1929. Néprajzi Múzeum, Budapest F 61 213

78. Legények csoportja sörözés közben. Sarkad vidéke (Bihar vm.) – Maár fényképész felv. 1929. Néprajzi Múzeum, Budapest F 61 213

79. Leányok körjátéka. Kazár (Nógrád vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1932. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 177

79. Leányok körjátéka. Kazár (Nógrád vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1932. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 177

80. Székely mátkapár – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország VII. Budapest 1901: 266. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

80. Székely mátkapár – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország VII. Budapest 1901: 266. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

81. Cselédfiú esküvői képe. Kapuvár (Sopron vm.) – Karinger fényképész felv. 1915. Néprajzi Múzeum, Budapest F 199 199

81. Cselédfiú esküvői képe. Kapuvár (Sopron vm.) – Karinger fényképész felv. 1915. Néprajzi Múzeum, Budapest F 199 199

82. Fiatal házaspár. Becefa (Baranya vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1900–1910 közötti évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 290 903

82. Fiatal házaspár. Becefa (Baranya vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1900–1910 közötti évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 290 903

83. Mánta német házaspár ünnepi viseletben. Mecenzéf (Abaúj vm.) – Jankó János felv. 1895. Néprajzi Múzeum, Budapest F 456

83. Mánta német házaspár ünnepi viseletben. Mecenzéf (Abaúj vm.) – Jankó János felv. 1895. Néprajzi Múzeum, Budapest F 456

84. Moldvai csángó magyar nagycsalád. Kaluger (Moldva) – Kallós Zoltán felv. 1964. Néprajzi Múzeum, Budapest F 218 589

84. Moldvai csángó magyar nagycsalád. Kaluger (Moldva) – Kallós Zoltán felv. 1964. Néprajzi Múzeum, Budapest F 218 589

85. A Matuz család vagy „had”. Markaz (Heves vm.) – Kemény György gyűjtése 1925. Néprajzi Múzeum, Budapest F 55 047

85. A Matuz család vagy „had”. Markaz (Heves vm.) – Kemény György gyűjtése 1925. Néprajzi Múzeum, Budapest F 55 047

86. Hozomány-összeírás egy csángó családnál. Hétfalu (Brassó vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország VII. Budapest 1901: 387. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

86. Hozomány-összeírás egy csángó családnál. Hétfalu (Brassó vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország VII. Budapest 1901: 387. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

87. Módos magyar parasztcsalád. Előtejed (Pozsony vm.) – Timkó Imre felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 6874

87. Módos magyar parasztcsalád. Előtejed (Pozsony vm.) – Timkó Imre felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 6874

88. Polgári család. Pápa vidéke (Veszprém vm.) – Karczagi nevű fényképész felv. 1908-ban. Néprajzi Múzeum, Budapest F 270 247

88. Polgári család. Pápa vidéke (Veszprém vm.) – Karczagi nevű fényképész felv. 1908-ban. Néprajzi Múzeum, Budapest F 270 247

89. Módos cívis háza. Hajdúböszörmény (Hajdú vm.) – Hofer Tamás felv. 1955. Néprajzi Múzeum, Budapest F 200 537

89. Módos cívis háza. Hajdúböszörmény (Hajdú vm.) – Hofer Tamás felv. 1955. Néprajzi Múzeum, Budapest F 200 537

90. Városi cívis gazda, Németi Sándor. Debrecen (Hajdú vm.) – Haranghy György felv. 1921. Néprajzi Múzeum, Budapest F 20 933

90. Városi cívis gazda, Németi Sándor. Debrecen (Hajdú vm.) – Haranghy György felv. 1921. Néprajzi Múzeum, Budapest F 20 933

91. Redemptus gazda hosszú mentében. Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Györffy István felv. 1908. Néprajzi Múzeum, Budapest F 9399

91. Redemptus gazda hosszú mentében. Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Györffy István felv. 1908. Néprajzi Múzeum, Budapest F 9399

92. Bácskai parasztpolgár assszonyok (Bács-Bodrog vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 561

{8-1135.} 92. Bácskai parasztpolgár assszonyok (Bács-Bodrog vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 561

93. Cívis vőlegény és menyasszony. Debrecen (Hajdú vm.) – Kiss Ferenc felv. 1908. Néprajzi Múzeum, Budapest F 9134

93. Cívis vőlegény és menyasszony. Debrecen (Hajdú vm.) – Kiss Ferenc felv. 1908. Néprajzi Múzeum, Budapest F 9134

544-545

94. „Tanyás” a feleségével. Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Cholnoky Jenő felv. 1903. Néprajzi Múzeum, Budapest F 4907

94. „Tanyás” a feleségével. Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Cholnoky Jenő felv. 1903. Néprajzi Múzeum, Budapest F 4907

95. Cselédleány. Keléd (Vas vm.) – Krása Jenő felv. 1907. Néprajzi Múzeum, Budapest F 8231

95. Cselédleány. Keléd (Vas vm.) – Krása Jenő felv. 1907. Néprajzi Múzeum, Budapest F 8231

96. Földházban élő vákáncsos családja. Debrecen (Hajdú vm.) – Haranghy György felv. 1919. Néprajzi Múzeum, Budapest F 20 993

96. Földházban élő vákáncsos családja. Debrecen (Hajdú vm.) – Haranghy György felv. 1919. Néprajzi Múzeum, Budapest F 20 993

97. Zsellérház. Csíkszentsimon (Csík vm.) – Szinte Gábor felv. 1910. Néprajzi Múzeum, Budapest F 12 061

97. Zsellérház. Csíkszentsimon (Csík vm.) – Szinte Gábor felv. 1910. Néprajzi Múzeum, Budapest F 12 061

98. Kőbe vájt pincelakások. Kistétény (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Pálffy Mór felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 5565

98. Kőbe vájt pincelakások. Kistétény (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Pálffy Mór felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 5565

99. Mezei csősz és szalmakunyhója. (Bereg vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 527

99. Mezei csősz és szalmakunyhója. (Bereg vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 527

100. Feles dinnyekertészek földházai (Hajdú vm.) – K. Kovács Péter felv. 1966. Néprajzi Múzeum, Budapest F 207 623

100. Feles dinnyekertészek földházai (Hajdú vm.) – K. Kovács Péter felv. 1966. Néprajzi Múzeum, Budapest F 207 623

101. Református keresztelő. Désháza (Szilágy vm.) – Gönyey Sándor felv. 1940. Néprajzi Múzeum, Budapest F 154 166

101. Református keresztelő. Désháza (Szilágy vm.) – Gönyey Sándor felv. 1940. Néprajzi Múzeum, Budapest F 154 166

102. Komatálat vivő asszony. Boldog (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Bakó Ferenc felv. 1953. Dobó István Vármúzeum, Eger F 2608

102. Komatálat vivő asszony. Boldog (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Bakó Ferenc felv. 1953. Dobó István Vármúzeum, Eger F 2608

103. Komabál. Szenna (Somogy vm.) – Gönyey Sándor felv. 1934. Néprajzi Múzeum, Budapest F 69 414

103. Komabál. Szenna (Somogy vm.) – Gönyey Sándor felv. 1934. Néprajzi Múzeum, Budapest F 69 414

104. Beczei magyarok szomszédolása. Magyarbece (Alsó-Fehér vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország VII. Budapest 1901: 503. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

104. Beczei magyarok szomszédolása. Magyarbece (Alsó-Fehér vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország VII. Budapest 1901: 503. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

105. A községi elöljáróság. Mezőkövesd (Borsod vm.), 1904 – Ismeretlen fényképész felv. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 132

105. A községi elöljáróság. Mezőkövesd (Borsod vm.), 1904 – Ismeretlen fényképész felv. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 132

106. Kis Pál János községi bíró 1890-ben. Csököly (Somogy vm.) – Gönyey Sándor gyűjtése 1934-ben. Néprajzi Múzeum, Budapest F 69 500

106. Kis Pál János községi bíró 1890-ben. Csököly (Somogy vm.) – Gönyey Sándor gyűjtése 1934-ben. Néprajzi Múzeum, Budapest F 69 500

107. A községi bíró gyöngyösi bundában. Nagyréde (Heves vm.) – Ébner Sándor felv. 1924. Néprajzi Múzeum, Budapest F 51 618

107. A községi bíró gyöngyösi bundában. Nagyréde (Heves vm.) – Ébner Sándor felv. 1924. Néprajzi Múzeum, Budapest F 51 618

108. Falusi szász bíró. Szentágota (Nagyküküllő vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 523

108. Falusi szász bíró. Szentágota (Nagyküküllő vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 523

109. Az orosházi bíró. Orosháza (Békés vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 542

109. Az orosházi bíró. Orosháza (Békés vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 542

110. Esküdtek, falusi elöljárók. Becsehely (Zala vm.) – Ismeretlen fényképész felv. az 1900-as évek elején. Néprajzi Múzeum, Budapest F 62 091

110. Esküdtek, falusi elöljárók. Becsehely (Zala vm.) – Ismeretlen fényképész felv. az 1900-as évek elején. Néprajzi Múzeum, Budapest F 62 091

111. Pusztabíró (Kiskunság) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Magyarország 11. Budapest 1891: 311. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

111. Pusztabíró (Kiskunság) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Magyarország 11. Budapest 1891: 311. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

112. Jász kapitány temetése (Jászság) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Magyarország II. Budapest 1891: 239, nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

112. Jász kapitány temetése (Jászság) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Magyarország II. Budapest 1891: 239, nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

113. A községi elöljáróság. Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Kapusi Ödönné felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 369

113. A községi elöljáróság. Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Kapusi Ödönné felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 369

114. Az elöljáróság és a községi kisbírók. Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Kapusi Ödönné felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 370

114. Az elöljáróság és a községi kisbírók. Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Kapusi Ödönné felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 370

640-641

115. Polgár a cívis bandériumból. Debrecen (Hajdú vm.) – Chilinszky György felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 6155

115. Polgár a cívis bandériumból. Debrecen (Hajdú vm.) – Chilinszky György felv. 1904. Néprajzi Múzeum, Budapest F 6155

116. A perjámosi lövészegylet. Perjámos (Torontál vm.) – 1910-es évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 62 606

116. A perjámosi lövészegylet. Perjámos (Torontál vm.) – 1910-es évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 62 606

117. Játszó sárközi leányok. Sárpilis (Tolna vm.) – Balogh Rudolf felv. 1928. Néprajzi Múzeum, Budapest F 270 187

117. Játszó sárközi leányok. Sárpilis (Tolna vm.) – Balogh Rudolf felv. 1928. Néprajzi Múzeum, Budapest F 270 187

118. Cívis leány. Debrecen (Hajdú vm.) – Kiss Ferenc felv. 1908. Néprajzi Múzeum, Budapest F 9140

{8-1136.} 118. Cívis leány. Debrecen (Hajdú vm.) – Kiss Ferenc felv. 1908. Néprajzi Múzeum, Budapest F 9140

119. Székely szolgálók Szászvároson. Szászváros (Hunyad vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 539

119. Székely szolgálók Szászvároson. Szászváros (Hunyad vm.) – Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 539

120. Asszonyfarsang. Szuhahuta/Mátraalmás (Heves vm.) – Franciscy József felv. 1967. Néprajzi Múzeum, Budapest F 207 844

120. Asszonyfarsang. Szuhahuta/Mátraalmás (Heves vm.) – Franciscy József felv. 1967. Néprajzi Múzeum, Budapest F 207 844

121. A női halottat barátnői viszik a temetőbe. Tótszerdahely (Zala vm.) – Eperjessy Ernő felv. 1966. Néprajzi Múzeum, Budapest F 227 766

121. A női halottat barátnői viszik a temetőbe. Tótszerdahely (Zala vm.) – Eperjessy Ernő felv. 1966. Néprajzi Múzeum, Budapest F 227 766

122. Legények étkezése közös tálból. Rimóc (Nógrád vm.) – Palotay Gertrúd felv. 1930-as évek

122. Legények étkezése közös tálból. Rimóc (Nógrád vm.) – Palotay Gertrúd felv. 1930-as évek

123. Kocsmázó férfiak. Nagyesztergár (Veszprém vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1920-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 29 757

123. Kocsmázó férfiak. Nagyesztergár (Veszprém vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1920-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 29 757

124. Borozó sváb férfi a pincénél. Budaörs (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1930 körül. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 337

124. Borozó sváb férfi a pincénél. Budaörs (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1930 körül. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 337

125. Halottlátogató csángók. Hétfalu (Brassó vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország VII. Budapest 1901: 389. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

125. Halottlátogató csángók. Hétfalu (Brassó vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország VII. Budapest 1901: 389. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

126. Pellengér. Tarnóc (Liptó vm.) – Divald Kornél felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 15 756

126. Pellengér. Tarnóc (Liptó vm.) – Divald Kornél felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 15 756

127. Jäger Marit kivezetik a börtönből. Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 537

127. Jäger Marit kivezetik a börtönből. Nagy Miklós felv. 1909. Néprajzi Múzeum, Budapest F 10 537

128. Szolgabírósági hajdú. Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Györffy István–Viski Károly gyűjtése, 1921. Néprajzi Múzeum, Budapest F 38 876

128. Szolgabírósági hajdú. Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Györffy István–Viski Károly gyűjtése, 1921. Néprajzi Múzeum, Budapest F 38 876

129. Megyei hajdú. Miskolc (Borsod vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1925. Néprajzi Múzeum, Budapest F 32 219

129. Megyei hajdú. Miskolc (Borsod vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1925. Néprajzi Múzeum, Budapest F 32 219

130. Asszonyok a templomajtó előtt. Varsány (Nógrád vm.) – Nagy Varga Vera felv. 1972. Kossuth Múzeum, Cegléd

130. Asszonyok a templomajtó előtt. Varsány (Nógrád vm.) – Nagy Varga Vera felv. 1972. Kossuth Múzeum, Cegléd

131. Mária-ház a „szent sarokban”. Kapuvár (Sopron vm.) – Sarosácz György felv. 1964. Néprajzi Múzeum, Budapest F 184 589

131. Mária-ház a „szent sarokban”. Kapuvár (Sopron vm.) – Sarosácz György felv. 1964. Néprajzi Múzeum, Budapest F 184 589

132. Mária-lányok az úrnapi körmenetben. Mezőkövesd (Borsod vm.) – Magyar Filmiroda felv. 1930-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 157 473

132. Mária-lányok az úrnapi körmenetben. Mezőkövesd (Borsod vm.) – Magyar Filmiroda felv. 1930-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 157 473

133. Sváb búcsú. Perbál (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Liffa Aurél felv. 1905. Néprajzi Múzeum, Budapest F 6994

133. Sváb búcsú. Perbál (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Liffa Aurél felv. 1905. Néprajzi Múzeum, Budapest F 6994

800-801

134. Fáklyás mise. Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Magyarország II. Budapest 1891: 237. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

134. Fáklyás mise. Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Magyarország II. Budapest 1891: 237. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

135. Szüreti felvonulás. Vác környéke (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1910-es évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 157 697

135. Szüreti felvonulás. Vác környéke (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1910-es évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 157 697

136. Toronyőr, bakter. Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Magyarország II. Budapest 1891: 247. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

136. Toronyőr, bakter. Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Magyarország II. Budapest 1891: 247. nyomán. Reprodukció Winter Erzsébet 1998

137. Közhírré tétetik… Nagybátony (Nógrád vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1928. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 151

137. Közhírré tétetik… Nagybátony (Nógrád vm.) – Kankovszky Ervin felv. 1928. Néprajzi Múzeum, Budapest F 307 151

138. Embervásár. Debrecen (Hajdú vm.) – Haranghy György felv. 1910-es évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 20 950

138. Embervásár. Debrecen (Hajdú vm.) – Haranghy György felv. 1910-es évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 20 950

139. Népkonyha. Hódmezővásárhely (Csongrád vm.) – Plohn József felv. 1907. Néprajzi Múzeum, Budapest F 8206

139. Népkonyha. Hódmezővásárhely (Csongrád vm.) – Plohn József felv. 1907. Néprajzi Múzeum, Budapest F 8206

140. Kisbíró dobol. Ujfalu (Szatmár vm.) – Paládi-Kovács Attila felv. 1977. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest F 4427

140. Kisbíró dobol. Ujfalu (Szatmár vm.) – Paládi-Kovács Attila felv. 1977. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest F 4427

141. Báró Biedermann kortesbeszédet mond. Szentegát (Baranya vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1938 tájékán. Néprajzi Múzeum, Budapest F 203 687

141. Báró Biedermann kortesbeszédet mond. Szentegát (Baranya vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1938 tájékán. Néprajzi Múzeum, Budapest F 203 687

142. Nyári vándormunkások csoportja. Nyitra-Egerszeg (Nyitra vm.) – Ernyey József felv. 1911. Néprajzi Múzeum, Budapest F 12 449

142. Nyári vándormunkások csoportja. Nyitra-Egerszeg (Nyitra vm.) – Ernyey József felv. 1911. Néprajzi Múzeum, Budapest F 12 449

143. Román aratómunkások vonatra szállása. Nagyvárad (Bihar vm.) – Kőnig György felv. 1905. Néprajzi Múzeum, Budapest F 7045

143. Román aratómunkások vonatra szállása. Nagyvárad (Bihar vm.) – Kőnig György felv. 1905. Néprajzi Múzeum, Budapest F 7045

144. Polgárlány matyó viseletben. Mezőkövesd (Borsod vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1930-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 270 249

{8-1137.} 144. Polgárlány matyó viseletben. Mezőkövesd (Borsod vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1930-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 270 249

145. Menyasszony és vőlegény esküvői öltözetben a díszágy előtt. Kalotaszentkirály-Bánffyhunyad (Kolozs vm.) – Dunky fivérek felv. 1899. Néprajzi Múzeum, Budapest F 1770

145. Menyasszony és vőlegény esküvői öltözetben a díszágy előtt. Kalotaszentkirály-Bánffyhunyad (Kolozs vm.) – Dunky fivérek felv. 1899. Néprajzi Múzeum, Budapest F 1770

146. Matyó kézimunkaárus. Budapest – Ismeretlen fényképész felv. 1928-ban. Néprajzi Múzeum, Budapest F 288 309

146. Matyó kézimunkaárus. Budapest – Ismeretlen fényképész felv. 1928-ban. Néprajzi Múzeum, Budapest F 288 309

147. Magyar parasztházaspár. Mezőberény (Békés vm.) – Ismeretlen fényképész felv. az 1920-as években. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 547

147. Magyar parasztházaspár. Mezőberény (Békés vm.) – Ismeretlen fényképész felv. az 1920-as években. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 547

148. Német nagygazda házaspár. Mezőberény (Békés vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1870–1880-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 553

148. Német nagygazda házaspár. Mezőberény (Békés vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1870–1880-as évek. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 553

149. Szlovák házaspár. Mezőberény (Békés vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1890 tájékán. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 575

149. Szlovák házaspár. Mezőberény (Békés vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1890 tájékán. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 575

150. Német gazda és családja. Mezőberény (Békés vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1887-ben. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 560

150. Német gazda és családja. Mezőberény (Békés vm.) – Ismeretlen fényképész felv. 1887-ben. Néprajzi Múzeum, Budapest F 306 560

A borítón: A kalotaszentkirályi presbitérium templomozás után (Fülemile Ágnes felv. 1994-ben)