{6-699.} TÁJNÉVMUTATÓ

Abaúj megye 75, 424

Afrika 603, 189

Alcsík 442

Alföld 8, 60, 62, 69, 75, 76, 78, 79, 83, 87, 89, 9294, 105, 151, 164, 170, 208, 212, 213, 217, 219, 220, 222, 224, 241243, 254, 280, 281, 288, 289, 328, 330333, 342, 349, 365, 374, 379, 391393, 405, 412414, 416, 424429, 535, 550, 572

Almás-völgy 335, 432

Alpesi tartományok 325

Alsó-Ausztria 324

Alsó-Duna-mellék 212

Alsó-Fehér megye 287, 289, 292, 337, 437

Alsó-Tisza-vidék 220, 413, 415, 427429

Alszeg 335, 432

Amerika 197, 533

Anglia 255, 583, 603

Appalach-hegység 169, 175

Arad megye 428

Aranyosszék 202, 232, 244, 435, 442

Ausztria 197, 373, 401

Avasvidék 98, 165

Ázsia 189, 583

Bácska 290, 328, 329, 392, 396, 407409, 448

Bakony vidéke 321, 328, 330, 342, 357, 394, 403405

Balassagyarmat környéke 397

Balaton-felföld 328, 403, 404

Balaton-vidék 403, 405

Balkán 93, 175, 193, 213, 246, 255, 256, 271, 280, 281, 283, 285, 290, 291, 293295, 328, 349, 355, 379, 391, 406, 409, 416, 431, 446, 447

Bánát 222, 266

Bánság 448

Baranya megye 63, 65, 203, 219, 227, 246, 253, 259, 328, 330, 349, 374, 392, 394, 396, 405408, 410, 551

Barcaság 444

Barkó-vidék 426

Bars megye 61, 72

Békés megye 205, 321, 330, 428

Belső-Ázsia 105, 115

Beregi Tiszahát 258, 415

Bereg megye 79, 296, 304, 415, 420

Beszterce-Naszód 246, 339, 434, 437

Beszterce-vidék 311, 337

Besszarábia 93

Bihar megye 9, 83, 103, 129, 169, 205, 265, 270, 304, 321, 330, 374, 401, 415, 416, 424, 428, 548

Bodrogköz 233, 415, 424, 425

Bodza-vidék 444

Borsa-völgy 243, 333, 336, 339, 434, 435

Borsod-Abaúj-Zemplén 415, 425

Borsod megye 75, 426

Bukovina 9, 63, 8789, 93, 94, 107, 174, 197, 207, 227, 229, 246, 254, 256, 259, 261, 266, 287, 292, 311, 316, 331, 332, 337, 391, 442, 448451

Csallóköz 69, 71, 75, 227, 364, 372, 374, 396, 398,399

Csanád megye 428

Csehszlovákia 72, 190

Csík (megye), Csíkszék 8, 9, 8789, 180, 245, 254, 331333, 337, 442, 443, 446, 447

Csongrád 330, 387, 428

Dél-Alföld 212, 234, 241, 243, 251, 329, 349, 356, 357, 414, 415, 428, 429

Dél-Borsod 426

Dél-Dunántúl 60, 62, 63, 65, 79, 92, 145, 170, 196, 203, 213, 214, 243, 257, 258, 280283, 285, 289, 290, 321, 328330, 333, 348, 349, 374, 379, 383, 391, 393, 394, 396, 401407

Dél-Duna mente 395

Dél-Erdély 333335, 359, 361, 392, 438

Dél-Európa 324

Déli-Kárpátok 359, 361

Délkelet-Alföld 428

Délkelet-Dunántúl 63

Délkelet-Európa 256, 279

Dél-Nyírség 217, 241, 413, 415, 416, 419, 424

Dél-Somogy 349

Dél-Szlovákia 291

Dél-Tisza-vidék 415

Déva környéke 448

Dobrudzsa 324

Dráva mente 409

Drávaszög 213

Duna melléke (mente) 65, 206, 212, 213, 219, 228, 234, 240, 257, 266, 281, 283, 285, 321, 322, 329, 330, 349, 374, 392, 395, 396, 407410, 429

Dunántúl 8, 61, 63, 76, 78, 92, 94, 145, 155, 174, 219, 220, 228, 237, 240, 253, 258, 259, 275, 282, 296, 319, 321324, 331, 342, 343, 356, 364, 391393, 397, 398, 401, 403, 406, 412414, 428, 429

Duna–Tisza köze 221, 296, 323, 324, 349, 350, 393

Dunazug 71

Ecsedi-láp vidéke 200, 415, 417

Erdély 9, 10, 24, 56, 72, 76, 78, 81, 85, 92, 93, 125, 145, 148, 155, 164, 168170, 174, 178, 196, 197, 199, 201, 208, 218, 219, 221, 222, 224, 226228, 234, 236, 237, 239, 242, 243, 246, 249, 251, 259, 265, 266, 271, 274, 280, 281, 283, 287, 288, 292, 296, 298, 302, 304, 309, 310, 314316, 319, 324, 328, 331333, 335338, 343, 356, 358, 360363, 372374, 378, 379, 381, 382, 391393, 397399, 408, 412, 414, 416, 417, 422, 423, 427434, 437, 438, 440, 444, 446, 450, 451, 600

Erdőhát (Szatmár) 241, 413, 415, 418

Erdővidék 442, 444

Észak-Amerika 104, 583, 603

Észak-Dunántúl 288, 289, 322. 394, 399

Észak-Európa 260, 308, 603

Északi Palócvidék 78, 100

Északkelet-Alföld 296, 304, 399. 414, 419, 420, 427

Északkelet-Dunántúl 394

Északkeleti Felvidék 206, 240, 391, 415, 424426

Észak-Kína 104

Észak-Mezőség 311

Észak-Nyírség 208, 258, 424

Északnyugat-Dunántúl 69, 122, 391, 403

Esztergom megye 71, 396

Észtország 324

Etiópia (Észak-) 346

Európa 11, 98, 99, 115, 118, 121, 122, 124, 129, 175, 181, 188, 189, 191, 193, 202, 252254, 256, 257, 260, 262, 263, 274, 279, 281, 290, 293295, 304, 305, 321, 324, 343, 344, 353, 355357, 359, 363, 373, 379, 381, 385, 406, 425, 430, 533, 552, 556, 559, 602, 619, 628

Fejér megye 65, 220, 266, 323, 328, 395, 407, 535

Fejér-Nyikó mente (vidéke) 250

Fekete-Körös völgye 330, 428

Felcsík 214, 442

Felföld 280, 322, 393, 395, 396, 412414, 425, 427

Felső-Ausztria 324

Felső-Garam mente 360

Felső-Maros-vidék 244, 311, 337, 338, 437

Felső-Skócia 324

Felső-Tisza-vidék 79, 101, 217, 296298, 304, 309, 321323, 340, 341, 343, 357, 365, 372, 374, 378, 382, 393, 412, 413, 415429

Felszeg 335, 432

Felvidék 296, 323, 391, 412, 414, 424, 426

Feröer-szigetek 202, 213, 281

Finnország 324, 603

Fogarasföld 444

Fogaras megye 166

Galga mente (-vidék) 206, 207, 240, 328330, 374, 394398, 412

Garam-völgy 230

Gorál vidék 343, 358, 360, 361

Göcsej 403

Gömör megye 75, 426

Gyergyó vidéke 227, 442, 443

Gyetva-vidék 221, 360

Gyimes 11, 22, 23, 76, 8991, 93, 107, 139, 155, 169, 170, 178, 179, 197, 206, 207, 221, 224, 227, 229, 235, 246, 254, 277, 281, 332, 333, 337, 356, 358, 359, 361, 381, 432, 442, 446448

Győr megye 69

Hajdú megye 205, 415, 548

Hajdúság 224, 304, 415

Háromfalu 445

Háromszék 245, 337, 442, 443

Háromváros 93

Hátszeg 361

Havasalföld 359

Havasalja 442

Hegyalja 227, 424

Hegyköz 233

Hegymegett 437, 439

Hessen-Nassau 379

Hetés 403

Hétfalu 254, 379, 390, 444. 445

Heves megye 75, 375, 426

Hollandia 325, 643

Homoród mente (-vidék) 442, 445

Homoród völgye 444

Hont megye 61, 75

Hortobágy 78, 79, 342, 415

Hunyad megye 265, 448

Ipoly-vidék 396

Jász-Kun vidék 374

Jászság 221, 330, 415, 427, 428

Jugoszlávia 11, 189, 266

Kalocsai Sárköz 213

Kalocsa környéke (vidéke) 202, 212, 240, 243, 257, 283, 285, 328330, 342, 392, 394396, 409411, 428

Kalotaszeg 83, 84, 200202, 206, 217, 222, 226, 227, 229, 243, 244, 268, 271, 289, 292, 293, 332, 333, 335338, 381, 392, 431436

Kalota völgye 432

Kapus völgye 432

Karélia 99

Kárpátalja 415, 451

Kárpát-medence 246, 255, 259, 279, 281, 285, 288, 291293, 295, 296, 331333, 343, 344, 349, 356, 358, 361363, 378, 388, 391, 420, 422, 425, 426, 428, 431, 435, 446, 450

Kászon vidéke 227, 442

Kaukázus 118, 324, 344, 346

Kecskemét környéke 428

Kelet-Alföld 296, 428

Kelet-Dunántúl 392, 396, 406, 407, 409

Kelet-Erdély 265

Kelet-Európa 38, 104, 189, 190, 192, 193, 255, 259, 260, 271, 280, 281, 295, 296, 298, 305, 308, 318, 321, 324, 328, 331, 332, 379, 416, 423, 426

Keleti-Kárpátok 359, 361, 446

Keleti Palócvidék 228, 240, 415, 426

Kelet-Közép-Európa 260, 285, 399, 432

Kelet-Mezőség 246, 435

Kelet-Szlovákia 256, 287, 291293, 374, 378, 425

Kína 115

Kisalföld 256, 257, 281, 321, 374, 378, 379, 394, 395, 398, 319

Kis-Ázsia 255, 281

Kiskunság 93, 221, 256, 266, 330, 396, 399, 411

Kis-Szamos völgye 243, 336, 339, 434, 435

Kolozs megye 103, 432, 434

Komárom megye 71, 217, 396, 404, 405

Korčula-sziget 295

Közel-Kelet 110, 118, 128

Közép-Alföld 76, 427

Közép-Amerika 104

Közép-Ázsia 277, 346

Közép-Dunántúl 374, 396, 403

Közép-Erdély 10, 84, 93, 175, 239, 240, 256, 283, 298, 331338, 360, 381, 392, 422, 431, 433, 434, 436

Közép-Európa 190, 193, 255, 256, 279, 293, 305, 307, 308, 332, 363, 391, 406, 425, 446, 447, 449, 451, 635

Közép-Mezőség 437

Közép-Szlovákia 291

Kutasföld 333, 334, 338, 437

Küküllő-vidék 292, 337, 437

Lápos-völgy 435

Lengyelország 324

Lettország 324

Liptó 360

Litvánia 324

Macedónia 399

Máramaros 79, 99, 165, 173, 292, 310, 311, 316

Maros–Küküllő köze (vidéke) 244, 289, 292, 312, 315, 316, 333, 334, 338, 435437, 439

Maros mente (vidéke) 201, 206, 222, 337, 441

Maros–Nyárád–Kis-Küküllő köze 440, 442

Marosszék 239, 245, 332, 337, 338, 360, 381, 431, 435, 438443

Maros-Torda megye (vidéke) 245, 254, 338, 434, 440

Maros völgye 435, 437

Maros-völgyi Mezőség 333

Mátra 412

Mátra-vidék 396

Mátyusföld 240, 257, 396, 399, 536

Mezőföld 203, 219, 231, 240, 247, 322, 328, 329, 348, 349, 405, 407, 408

Mezőség 11, 22, 43, 8385, 93, 169, 170, 176, 200, 222, 226228, 230, 231, 234, 237, 243, 244, 270, 287289, 292, 311, 332, 333, 336339, 360, 361, 364, 381, 392, 401, 416, 422, 427, 431, 432, 434437, 440, 441

Moldva 10, 22, 24, 63, 84, 8994, 164, 166, 169, 170, 175, 246, 247, 254, 265, 266, 281, 298, 333, 359, 399, 432, 442, 446448, 450, 451

Morva-vidék 358

Moson megye 69

Nádas mente 335, 432, 433

Nagykunság 93, 415, 427

Nagy-Küküllő völgye 437, 444

Nagy-Szamos völgye 311

Nógrád megye 75, 206, 240, 348, 396, 397

Norvégia 324

Nyárád-mellék (mente) 201, 239, 245, 441

Nyikó vidéke (mente) 232, 442

Nyikó völgye 444

Nyíregyházi (nyírségi) bokortanyák 321323, 415, 424

Nyírség (nyíri) 101, 277, 296, 304, 330, 364, 387, 414418, 424, 425

Nyitra megye (-vidék) 8, 72, 93, 119, 129, 298, 396

Nyugat-Dunántúl 60, 62, 94, 197, 281, 356, 374, 383, 396, 403

Nyugat-Erdély 253, 335, 337

Nyugat-Európa 137, 190, 193, 197, 207, 210, 222, 246, 255257, 281, 285, 293295, 305, 307, 308, 324, 347, 354, 357, 358, 361, 363, 379, 391, 406, 425, 432

Nyugati Palócvidék 228, 258260, 394398, 402, 408

Olaszország 372

Olt völgye 444

Olténia 99

Ormánság 271

Őrség 69, 227, 390, 403

Palócföld (-vidék) 75, 123, 151, 196, 206, 383, 390, 391, 394

Partium 243, 414, 416, 442, 443

Pest környéke 283, 289, 330, 374

Pest megye 71, 396

Pireneusok 325

Poroszország 373

Pozsega megye 63

Rábaköz 196, 202, 234, 256, 257, 321, 322, 324, 328330, 349, 350, 356, 365, 379, 383, 392, 395, 396, 399404, 407, 408, 425, 428

Rétköz 415, 424

Rétoldal 415

Románia 93, 189, 190, 265

Sajó-völgy 435

Sárköz 65, 206, 212214, 226, 231, 240, 257259, 285, 289, 290, 329, 349, 365, 374, 383, 392, 394396, 406410, 412, 428

Sáros megye 360, 425

Sárrét 415, 427, 428

Sebes-Körös völgye 432

Skócia 324, 344

Solt vidéke 328330, 374, 395, 396, 398, 411, 412, 428

Somogy megye 10, 65, 203, 214, 224, 230, 240, 257, 259, 271, 290, 322, 328, 342, 343, 348, 374, 392, 394396, 403, 405410, 428

Sopron megye 69

Sóvidék 442, 443

Spanyolország 255, 324, 346

Svájc 325, 358

Svédország 324

Szabolcs 10, 11, 43, 79, 83, 202, 209, 210, 226, 270, 322, 323, 415, 418, 548

Szabolcsi Tiszahát 415

Szamoshát 415

Szamos-völgy 333, 334, 336338, 416, 435, 436

Szamos-völgyi Mezőség 333

Száraz Vám völgye 333, 334, 338, 437

Szatmár (megye) 10, 11, 43, 46, 79, 199, 202, 206, 208210, 224, 226, 228, 229, 231, 234236, 241, 247, 254, 296, 304, 322, 323, 330, 404, 408, 413415, 417, 418, 420

Szatmári Tiszahát 415

Szeged környéke (vidéke) 145, 208, 221, 259, 356, 428, 429

Székelyföld 87, 89, 174, 196, 245, 250, 256, 265, 270, 289, 292, 360, 374, 390, 437, 440, 442, 443

Székely Mezőség 440

Szentföld 442

Szépmező 442

Szerémség 93, 290

Szibéria 104

Szicília 274

Szigetköz 69, 200, 222, 227, 229, 236, 259, 260, 322, 364, 392, 394, 396, 398400, 408

Szilágy megye 79, 330, 415

Szilágyság 11, 243, 265, 287, 292, 331, 333, 335, 337, 416, 435

Szilézia 274, 325

Szlavónia 11, 63, 93, 217, 257, 283, 285, 289291, 298, 322, 328, 329, 390, 393, 396, 407

Szlovákia 7, 11, 189, 292, 361, 396

Szolnok-Doboka megye 434

Szolnok megye 548

Szörényi bánság 99

Taktaköz 415

Tápió-vidék 396, 411

Tatros völgye 446

Taunus hegység vidéke 325

Temes megye 428

Timok 266

Tirol 358

Tisza mente 424, 428, 429

Tiszántúl 328, 389, 392, 393, 428

Tisza-vidék 381, 392, 414

Tokaj-Hegyalja 255, 425

Tolna megye 65, 203, 206, 246, 266, 328, 394, 405, 407, 535

Torda-Aranyos megye (vidéke) 333, 338, 434, 435

Torontál megye 428

Toscana 274

Túrhát 415

Udvarhely megye 87, 88, 94, 245, 250, 337, 443

Udvarhelyszék 442

Ugocsa megye 79, 165, 415

Ung megye 415, 420

Vásárhely környéki puszták 225

Vas megye 69, 256, 271, 375, 376, 395, 396, 403405

Veszprém megye 69, 271, 396, 403

Vízmellék 437439

Volga–Káma vidéke 114

Volga-könyök 11

Volga-vidék 103, 104, 109, 110, 117

Völgység, Tolna-Baranya 246, 405, 448

Zala megye 65, 265, 271, 275, 328, 396, 403405

Zemplén 79, 424, 425

Zoboralja (-vidék) 8, 60, 72, 87, 92, 93, 107, 178

Zólyom megye 221

Zselicség 214, 258, 349