HÓMAN BÁLINT MUNKÁI
TARTALOMJEGYZÉK

EGYETEMES TÖRTÉNET
MAGYAR TÖRTÉNET
SZENT ISTVÁN
MAGYAR PÉNZTÖRTÉNET 1000–1325
A MAGYAR KIRÁLYSÁG PÉNZÜGYEI ÉS GAZDASÁGPOLITIKÁJA KÁROLY RÓBERT KORÁBAN
A MAGYAR VÁROSOK AZ ÁRPÁDOK KORÁBAN
A MAGYAR HÚN-HAGYOMÁNY ÉS HÚN-MONDA
A SZENT LÁSZLÓ-KORI GESTA UNGARORUM ÉS XII–XIII. SZÁZADI LESZÁRMAZÓI
A FORRÁSKUTATÁS ÉS FORRÁSKRITIKA TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON
MAGYAR KÖZÉPKOR
ŐSEMBEREK – ŐSMAGYAROK
BIBLIOGRÁFIA