XXII. A rosnyói völgy.


FEJEZETEK

Keresztyénfalva (Neustadt). Székely telepek. Templomvára. Régi harangjai, tüzálló-agyag. Ferenczlyuk, a két Vidombak völgye. Rosnyó. E város czímere. Rövid története. Rosnyó fellegvára. Kilátás. E várhoz kötött történeti események. Erdenburg.

A Barczaság délnyugati szögletében Brassón alól egy két mértföld hosszú, egy mértföld széles völgyület nyomul be a határszéli Kárpátok közé; e termékeny és gyönyörű környezetű völgyet a Barczaság legjelentékenyebb két folyója: a Vidombák és Barcza folyják át, két oldalán a délkeleti Kárpátok legnagyobb két csúcsa: a Bucsecs és Királykő roppant sziklatömege tornyosul fel. Midőn az útas a Gespreng előhegyeit megkerülve, Keresztyénfalvától megpillantja ezen nagyszerű havasok keretébe foglalt gyönyörű tért; midőn a szépen sorozott falvak s regényesen fekvő várromok által ékített völgyön széttekint, be kell vallania, hogy szebb tájon alig legeltette valaha szemeit. Rendesen e tért a törcsvári szoroshoz számitják, hibásan, mert ama szoros csak déli végénél kezdődik, ott hol a hasonnevű vár van; helyreigazitandó azért e tévedést, a szép tért legjelentékenyebb helységéről rosnyói völgynek keresztelem el.