VII. Hétfalu.


FEJEZETEK

A Hétfalut ért hadmenetek dulásai; a tizfalu népe 1848–9-ben, az itt alakult honvédzászlóalj viselt dolgai. Az erény büntetése, és a bűn jutalma.

Az előbbi szakaszban előadtam a Hétfalu eredetére, őstörténelmére, jogviszonyaira, egyháztörténelmére, birtokviszonyaira, politikai, közigazgatási életére vonatkozó adataimat; de hogy Hétfalu történelmének egész képe előttünk legyen, reflectálnom kell hadtörténetére is, s főleg foglalkoznom kell azon hadi eseményekkel, melyek e községeket érinték. Ezek szintén kevés örvendetest mutatnak, mert e falukat gyakran dulta vad ellen, sokszor osztakozott azoknak népe a haza szerencsétlenségeiben, még többször vérzett a hon védelmében. A hon bajaiban osztozott, a nélkül, hogy szebb napjainak jutalmaiban és örömeiben részt vehetett volna, de lássuk a Hétfalut érintett hadi eseményeket.