VI. Hétfalu.


FEJEZETEK

A hétfalusiak erdejinek, malom, korcsmárlási dézsma és más javadalmainak törvényellenes lefoglaltatása Brassó által; történetének tovább nyomozása, vallástörténelme, közigazgatása.

Eddig e népnek szabadságától való megfosztását és politikai elnyomatását adtam elő, még elő kell adnom azon eljárást, a melylyel Brassó a barczasági 10 magyar falut birtokaiból, erdőségeiből, malom, korcsmárlási jog és más javadalmaiból alattomosan kiforgatta.