III. A bodzai vám vidéke.


FEJEZETEK

Zajzon völgye. A zajzoni fürdő. Forrásai. Szász bércz. Dongó, Dombromir, Teszla, Csukás. Döblön pataka. Bodza vize. Bodzai vám. A bodzai vám történeti emléke. Itt vívott csaták. Egy régi krónika.

Az oly sok tekintetben érdekes, szépség és nagyszerűségben egyik határszéli szoros által is felül nem mult Bodza-szoros Bodoláról leginkább kézügybe esik, s mi, kik a természet szépségeiben gyönyörködni, e hont ismerni és ismertetni akarva keltünk útra, tehetnők-e, hogy oda el ne ránduljunk? Ellent állhatnánk-e a vágynak, hogy ezen, honunk délkeleti szögletét betöltő nagyszerű havasi tájt meg ne látogassuk, át ne kutassuk? Havasi útakat megszokott kis fürge lovakra kerekedtünk azért, s egy kalauzzal elindultunk oly sok élvet igérő kirándulásunkra, hová, útunkat változékonyan gyönyörködtetővé teendők, a zajzoni völgyön tartottunk fölfelé.

Csak átfutánk most a Hétfaluhoz tartozó s útunkba eső Pürkereczen és Zajzonon, hogy az utóbbinál a hegyek közül kitörtető hasonnevű patak szűk völgyületébe térjünk be. Itt van közel a torkolathoz a brassaiak kedvencz s jól berendezett zajzoni fürdője.

De mi most nem a szomszéd magyar falu nyomorán fényelgő fürdő kényelmét élvezni, hanem a vadon nagyszerüségén elmerengeni keltünk útra s azért mellőzve az emberek mulandó művét, haladunk a havas régiók csodás szépségei felé a Zajzon patakának kies völgyén fel. Két órai változékony, több helyt meglepőn szép vidékeket felmutató út után értünk a vizválasztót alkotó Szászbércz alá, melynek erdők rengetegjei közé vesző völgyületeiből ered a Zajzon pataka. A vidék itt már havasias jelleget ölt; jobbra a Dongó tűnik fel: egy már fenyves erdővel benőtt kupidomú hegy, melynek nyugati szögletéről márványszerűen fehérlő roppant csompó (sziklaszál) lövel égfelé; óriási felkiáltójel ez, mely az útast mintegy figyelmeztetni akarja a háta mögött csak percznyire feltünő Csukásra, mely égremeredő kőszál-halmazával varázstüneménynek képleteként tárul fel, mintha csak csodás ködfátyolképe lenne a regg pompájának párázatán csodás alakokat szinező napsugarak enyelgésének.