TARTALOMP

Polites

PolithV. – 1. Priamusnak Hecabétől született fia; különösen kitünt mint gyors futó; megmentette testvérének Deiphobusnak életét (Hom. Il. 13, 533) és elejtette Echiust (u. o. 15, 339). Midőn Troja elesett, Neoptolemus őt atyjának Priamusnak szeme láttára megölte. Verg. A. 2, 526 skk. Maradt azonban egy fia, a kit szintén Priamusnak hívtak. Verg. A. 5, 564. – 2. Odysseusnak egyik társa, a kit Circe sertéssé változtatott, de a ki Odysseus közbenjárása folytán emberi alakját ismét visszanyerte. Hom. Od. 10, 224 skk. Később azt hitték róla, hogy mint gonosz szellem uralkodik Temesában (l. Euthymus).

L. M.