TARTALOMI

Idomeneus

IdomeneuV. – 1. Minos unokája, Deucalion fia, cretai fejedelem, kiváló szépségű férfiú, Helena kérőinek egyike. Il. 13, 449 skk .Od. 19, 181 skk. Merionesszel, mostoha fivérének Molusnak (MoloV) fiával, 80 hajón vezette a cretaiakat Troja ellen, mint kiváló hős nagy tiszteletben állt. Il. 2, 645. 4, 257. Troja elpusztítása után szerencsésen haza érkezett. Od. 3, 191. A későbbi monda szerint egy vihar alkalmával azt igérte Posidonnak, hogy megmenekülése esetére feláldozza azt, a kivel a partraszállásnál először találkozik; először fia jött vele szembe, a kit csakugyan feláldozott. De erre pestis ütött ki s a cretaiak elűzték. Haliába, majd Colophonba ment, hol állítólag a Cercaphus hegyen temették el. Sirját Cnosusban mutogatták. – 2. Epicurus tanítványa és barátja Lampsacusból Kr. e. 260. táján. Két munkájának a czíme: ta peri twn Swcraticwn és peri dhmagwgwn. Diog. Laërt. 2. 20. Plut. Dem. 23. L. Müller, Fragm. hist. Graec. 2, 489.

SCH. A.