Kiadások

Századvégi költők. I–II. Kiad. Végh György. 1959.

Szabó Endre költeményei. 1876. – Sz. E. újabb költeményei. 1879. – Dalok. 1892. – Zápor. 1901. – Derű-ború. 1908. – Villámlások. 1919.

Inczédy László: Versek. 1892.

Zempléni Árpád költeményei. 1891. – Z. A. válogatott költeményei. 1897. – Új versek. 1897. – Dido. 1901. – Turáni dalok. 1910. – Vasfő és Ime. 1918. – A Rimanóczy gyémántok. Táltos ének. Bev. Révész János. 1930. – Z. Á. hátrahagyott verseiből. Bev. és kiad.: Gulyás József. 1939.