Ómagyar nevek


Ómagyar nevek (mai helyesírással)

t. török eredetű

férfi

Ajtony  t. arany
Tas    t. kő
Tühütüm  t. fejedelem
Tömör   t. vas
Kartal  t. sas
Bese   t. kánya
Torontál t. héja
Jutas   t. ínyenc
Üllő   t. fejedelem
Levedi  levő, élő
Liünti  a Levedi változata
Lél    a Lehel változata
Lehel   lélek, lélegzik
Árpád
Buzád
Ézelő   ízelő, vö. Jutas
Gyula   méltóságnév
Horka   méltóságnév
Kende   méltóságnév
Győ    méltóságnév
Gyécsa  Győ változata, innen: Géza
Décse   Győ változata
Bors
Előd   elsőszülött, ős
Farkas
Opus   apa + -s
Balog
Szemény  szem + -ny
Keve   kő + -e
Kisid   kis + -d
Küsid   Kisid változata
Botond  bot (buzogány) + -n + -d
Álmos   megálmodott
Nagy
Nagyod
Erő
Erős
Erőka
Hitvánd
Csepke
Kurta
Gyenge
Ős
Ősa
Őse
Ösöd
Ösön
Fiad
Fiacs
Fiacsa
Árva
Árvád
Fekete
Feketéd
Sződ
Szőke
Kese   hirtelenszőke
Keséd   hirtelenszőke
Vörös
Fehér
Fehéra
Fehérsa
Fejércse
Fejércsa
Tar
Tarcsa
Tarka
Főd    fejecske
Szem
Szemed
Szend
Szeme
Szema
Füles
Füle
Orrod
Szakál
Hajad
Bél    belső rész, szív
Béld
Béla
Csonta
Tetemeh  tetem = csont
Égető
Szökő   szökevény
Hamard
Bizó
Bizód
Bizatlan megbízhatatlan vagy bizalmatlan
Hisz
Nemhisz
Nemhű
Hitlen
Örömed
Örömes
Haragos
Hazug
Hazuga
Álnok
Jód
Jóember
Jámbor
Jólegény
Gonoszd
Sólyom
Ölyves
Hollód
Karuly  karvaly
Ebed
Lovadi
Disznód
Ravasz  róka
Fene   vadkan
Hörcsög
Nyulad
Kakasd
Galamb
Galambos
Galambod
Csuka
Csík
Som
Somos
Somod
Somogy
Kökénd
Zab
Bab
Babszem
Szemét
Nemvaló
Nemvalód
Nemvagy  nincs
Mavagy  ma van: olyan gyenge, hogy a holnapot meg sem éri
Nemél
Haláld
Kárász  halásznév
Sügér   halásznév
Ón    halásznév
Süllő   halásznév
Udvaros
Szőlős
Bord
Boros
Ital
Vasas   kerékgyártó neve
Erdő
Erdőd
Berek
Vető   szőlőmunkások neve
Őriző   szőlőmunkások neve
Takaró  szőlőmunkások neve
Kevereg  szakácsnév
Zavarog  szakácsnév
Szolgád
Munka
Munkád
Ajándék  női is
Adomás  a szolgát ajándékba kapták
Uros
Urod
Uraj
Ura
Bódog   gazdag
Vagyos  vagyonos
Szegény

női

Karola  t. fekete menyét
Saroldu  t. fehér menyét
Emesü   eme (anya, nőstény) + -s
Eneh   (ünő) mondai név, Hunor és Magyar anyja
Leáncs
Emese
Emlő
Mag
Maga
Magd
Magcsa
Magics
Magó
Meddő
Pirohta  piros
Pirit   piros
Jóleány
Szentő
Szente  vallásos
Csala   csábító, csalogató
Sebe   gyors
Játék
Cseperke
Mogyoróka
Eperjes
Szőlő   rendszerint szolgálók neve
Ajándék

vezetéknév

Ábránfi
Bánfi
Együdfi
Győrfi
Mikefi
Pócsfi
Palkófi
Szórádfi
Balassi
Ferenczy
Andrássy
Kölcsey
Cseri
Ivády
Somogyi
Szalai
Erdélyi
Horváth
Görög
Tatár
Császár  jobbágynév
Király  jobbágynév
Herceg  jobbágynév
Nemes   jobbágynév
Bognár
Csapó
Gerencsér
Képfaragó
Kerekes
Paisjártó
Varga
Csikós
Kondás
Tómester
Vadász
Áros
Kalmár
Tőzsér
Hajós
Kalauz
Révész
Bajnok
Baka
Hajdú
Talpas
Béres
Jobbágy
PórHátra Kezdőlap Előre