Magyarország megyéi régen


Magyarország megyéi régen

XI. század, 1090-ig

Egyházmegyék
 Bihari
 Csanádi
 Egri
 Erdélyi
 Esztergomi
 Győri
 Kalocsai-Bácsi
 Pécsi
 Váci
 Veszprémi
Vármegyeszékhelyek
 Arad
 Baranyavár
 Bars
 Bács
 Békés
 Bihar
 Bodrog
 Borsova
 Csongrád
 Doboka
 Esztergom
 Gömör
 Gyulafehérvár
 Haram (Krassó)
 Keve
 Kolon
 Komárom
 Marosvár (Csanád)
 Moson
 Nógrád
 Nyitra
 Pozsony
 Somogyvár
 Sopron
 Szabolcs
 Szatmár
 Szolnok
 Tolna
 Torda
 Trencsén
 Ungvár
 Újvár
 Valkóvár
 Vasvár
 Veszprém
 Visegrád
 Zaránd
 Zemplén
Határispánsági székhelyek
 Bolondóc
 Borsod
 Borsova
 Doboka
 Fehérvár
 Galgóc
 Gömör
 Gyulafehérvár
 Haram (Krassó)
 Karakó
 Keve
 Kolon
 Kolozsvár
 Moson
 Nyitra
 Pozsony
 Sempte
 Sopron
 Szatmár
 Temesvár
 Torda
 Trencsén
 Ungvár
 Újvár
 Valkóvár
 Vasvár
 Zemplén

XIII. század második fele Tartományok és országrészek Vármegyék és kiváltságolt területek Magyarország Arad Árva Baranya Bars Bács Bereg Békés Bihar Bodrog Borsod Csongrád Esztergom Fejér Gömör Győr Heves Újvár Hont Keve Komárom Krassó Kraszna Máramaros Moson Nógrád Nyitra Pest Pozsega Pozsony Sáros Somogy Sopron Szabolcs Szatmár Szerém Temes Tolna Torontál Trencsén Turóc Ung Újvár Valkó Vas Veszprém Zala Zaránd Zemplén Zólyom Erdély Barcaság Csík Doboka Fehér Hunyad Kolozs Küküllő Radna Szászföld Székelyföld Szolnok (részben Magyarországon) Torda Vlachföld Szlavónia Dubica Kőrös Orbász Szana Varasd Zágráb Horvátország A Magyar Királysághoz tartozó déli területek Barancsi bánság Bosznia Kucsói bánság Macsói bánság Ozorai bánság Ráma Sói bánság Szörényi bánság
XV. század Magyarország Abaúj Arad Árva Baranya Bars Bács Bereg Békés Bihar Borsod Csanád Csongrád Esztergom Fejér Gömör Győr Halasszék Heves Hont Jászság Keve Kishont Kolbászszék Komárom Közép-Szolnok Krassó Kraszna Kunság Külső-Szolnok Liptó Máramaros Moson Nagysziget Nyitra Pest Pilis Pozsega Pozsony Sáros Somogy Sopron Szabolcs Szatmár Szepes Szerém Temes Tolna Torna Torontál Trencsén Turóc Ugocsa Ung Valkó Vas Veszprém Zala Zaránd Zemplén Zólyom Erdély Aranyosszék Barcaság Belső-Szolnok Beszterce Csíkszék Doboka Fehér Fogarasföld Gyergyószék Hunyad Kászonszék Kézdiszék Kolozs Küküllő Marosszék Orbaiszék Sepsiszék Szászföld Torda Udvarhelyszék Szlavónia Dubica Kőrös Orbász Szana Varasd Verőce Zágráb Horvátország Bánságok Jajcai Macsói Nándorfehérvári Szörényi Szreberniki
1606 Magyar királyi főkapitányságok Alsó-magyarországi Balaton-drávaközi Duna-balatonközi Felső-magyarországi Horvát Vend Török vilajetek (a korábbi Magyarország helyén) Boszniai Budai Egri Kanizsai Temesvári Vilajetszékhelyek Buda Eger Kanizsa Temesvár Szandzsákszékhelyek Csanád Eszék Esztergom Fehérvár Fülek Gyula Hatvan Koppány Lippa Mohács Moldova Pécs Pozsegavár Simontornya Szendrő Szigetvár Szolnok
1854-1860 Magyarország Kassai kerület Nagyváradi kerület Pest-budai kerület Pozsonyi kerület Soproni kerület Erdély Brassó Gyulafehérvár Kolozsvár Marosvásárhely Nagyszeben Retteg Horvátország Szerb vajdaság és temesi bánság Szlavónia
1886 Magyarország Abaúj-Torna Kassa Alsó-Fehér Nagyenyed Arad Árva Alsókubin Baranya Pécs Bars Aranyosmarót Bács-Bodrog Zombor Bereg Beregszász Beszterce-Naszód Beszterce Békés Gyula Bihar Nagyvárad Borsod Miskolc Brassó Csanád Makó Csík Csíkszereda Csongrád Szentes Esztergom Fejér Székesfehérvár Fogaras Gömör és Kis-Hont Rimaszombat Győr Hajdú Debrecen Háromszék Sepsiszentgyörgy Heves Eger Hont Ipolyság Hunyad Déva Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Kis-Küküllő Dicsőszentmárton Kolozs Kolozsvár Komárom Krassó-Szörény Lugos Liptó Liptószentmárton Maros-Torda Marosvásárhely Máramaros Máramarossziget Moson Magyaróvár Nagy-Küküllő Segesvár Nógrád Balassagyarmat Nyitra Pest-Pilis-Solt-Kiskun Budapest Pozsony Sáros Eperjes Somogy Kaposvár Sopron Szabolcs Nyíregyháza Szatmár Nagykároly Szeben Nagyszeben Szepes Lőcse Szilágy Zilah Szolnok-Doboka ? Temes Temesvár Tolna Szekszárd Torda-Aranyos Torda Torontál Nagybecskerek Trencsén Turóc Turócszentmárton Udvarhely Székelyudvarhely Ugocsa Nagyszőlős Ung Ungvár Vas Szombathely Veszprém Zala Zalaegerszeg Zemplén Sátoraljaújhely Zólyom Besztercebánya Horvát-Szlavónország Belovár-Körös Belovár Lika-Krbava Gospić Modrus-Fiume Ogulin Pozsega Szerém Vukovár Varasd Verőce Eszék Zágráb Fiume Törvényhatósági jogú városok Arad Baja Belovár Buccari (Bakar) Debrecen Eszék Győr Hódmezővásárhely Kassa Károlyváros (Karlovac) Kecskemét Kolozsvár Komárom Marosvásárhely Nagyvárad Pancsova Pécs Pozsega Pozsony Selmec- és Bélabánya Sopron Szabadka Szatmárnémeti Szeged Székesfehérvár Temesvár Újvidék Varasd Versec Zágráb Zengg (Senj) Zombor
1910 Az Osztrák-Magyar Monarchia Osztrák Császárság Alsó-Ausztria Csehország Dalmácia Felső-Ausztria Galícia Karintia Krajna Morvaország Partvidék Salzburg Stájerország Szilézia Tirol Magyar Királyság Horvát-Szlavónország Fiume Bosznia és Hercegovina
1921-1938 Abaúj-Torna Abaújszántó, Szikszó Baranya Pécs Bács-Bodrog Baja Békés Gyula Bihar Berettyóújfalu Borsod, Gömör és Kishont ? Csanád, Arad és Torontál Makó Csongrád Szentes Fejér Székesfehérvár Győr, Moson és Pozsony Győr Hajdú Debrecen Heves ? Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Komárom és Esztergom Esztergom Nógrád és Hont Balassagyarmat Pest-Pilis-Solt-Kiskun Budapest Somogy Kaposvár Sopron Szabolcs és Ung Nyíregyháza Szatmár, Bereg és Ugocsa Mátészalka Tolna Szekszárd Vas Szombathely Veszprém Zala Zalaegerszeg Zemplén SátoraljaújhelyHátra Kezdőlap Előre