FŐOLDAL
BEÁLLÍTÁSOK
ELÉRHETŐSÉGEINK
KERESŐ

A MEK története...


...nem sokkal az Internet magyarországi megjelenése után kezdődött, az IIF 1993-as gopher-pályázatát követően. A pályázat eredményeként gyorsan felálló hazai gopher rendszerekkel és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal (FTP, WWW, Listserver) folytatott kísérletekből hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nagy igény van jó minőségű, értékes információkat tartalmazó, magyar nyelvű szöveges anyagokra, s olyan megoldásokra és szervezési elvekre, melyekkel ezek gyorsan és könnyen megtalálhatók a hálózaton, mert az Interneten egyre nehezebbé válik a navigálás, ahogy az elérhető állományok száma növekszik.

Az 1994 tavaszán tartott "Pocok-workshop" alatt határozta el néhány lelkes könyvtáros egy Ajánlás elkészítését a Magyar Elektronikus Könyvtár megalapításához és működésének szabályozásához. A nyár folyamán a MEK-L@tulibb.kkt.bme.hu (később a MEK-L@huearn.sztaki.hu) levelező listán folyt az Ajánlás előkészítésének munkája, az ötletgyűjtés, ill. a többé-kevésbé hasonló külföldi kezdeményezések megismerése, s ezzel párhuzamosan létrejött két teszt gyűjtemény a Miskolci Egyetem és a BKE gopherein. Szeptemberben a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program első hároméves feladattervébe bekerült a MEK projekt és 1995 elején az NIIF "helka" gépén elkezdődött a központi MEK szolgáltatás építése, egyelőre szintén egy gopher szerverre alapozva a gopher.mek.iif.hu címen.

A Web felület kifejlesztésére egy év múlva került sor és ezzel a mek.iif.hu szerver lett az Elektronikus Könyvtár központi szolgáltatása. 1996 és 2002 között - nagyon sok ember önkéntes munkájának és néhány intézmény támogatásának köszönhetően - több mint 4 ezer darabra nőtt a könyvtár állománya, havi 60-70 ezerre a látogatóinak száma, s kialakult a jelenlegi gyűjtőköre: A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtjük továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.

1999-ben megkezdődött egy közhasznú egyesület szervezése a MEK támogatására. Ugyanez év szeptemberében az Országos Széchényi Könyvtár felvállalta, hogy otthont ad a MEK projektnek és ennek köszönhetően létrejött egy kezdetben 2 fős önálló osztály az OSZK-ban. 2001-ben már saját szerveren, a mek.oszk.hu címen indult el egy új, fejlettebb rendszer kialakítása, s ezzel párhuzamosan egy Elektronikus Periodika Archívum építése. Mivel a mek.oszk.hu felülete túl bonyolultnak bizonyult a látássérült olvasók, vagy egyéb okból egyszerű kezelőfelületet preferálók számára, ezért pályázati keretből 2003 végére elkészült az úgynevezett "vakos" belépési hely vmek.oszk.hu címen, melynek továbbfejlesztett változata, az "akadálymentes MEK" 2004 júniusától működik. 2012-re mobil verzió is készült az m.mek.oszk.hu címen. 2007-ben pedig egy újabb különgyűjtemény indult, Digitális Képarchívum néven. Továbbá 1999-2001 között a MEK keretében működött a MIT-HOL majd LIBINFO néven népszerűvé vált internetes tájékoztató szolgálat is.

Az elmúlt évek alatt a MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb szöveg-archívumává lett. Valóságos "mozgalom" alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: Felajánlhat saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében. Munkával vagy pénzzel egyaránt támogathatja az ország első számú virtuális könyvtárának építését. További információk az Irattárban találhatók vagy elektronikus levélben kérhetők.


FŐOLDAL