28. MAROSILLYE

1260-ban Helya, 1292-ben Elye, 1353-ban Illye, 1468-ban Magyar-Ilye, 1503-ban Illye néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 295.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1412-ben kőtemploma van. (Budai: A hunyadi főesperesség. 27.)

Középkori katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek, a templommal együtt.

1746-ban a pálosok és ferencesek a katolikus Marosillyén plébániát szerveznek. 1749-ben a reformátusoktól visszaveszik a régi templomot, 1900-ban pedig újítják. (Budai: i.m. 57–58.; György: A Ferenc-rendiek. 415.)

A XVIII. században református anyaegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 182.)

Református templom

Református templom