25. LOZSÁD

1320-ban tűnik fel először az okiratokban Losady néven. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 296.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

A XIII. századi hagyomány szerint a nagy tatárjárás után ide telepített székelyek faluja, akik a portyázó tatárok elleni küzdelmük jutalmául kapták. (A Hét. 1974. 49. sz. Öregek tudták.)

A lebontott régi templom egyik faoszlopán A.D. 1666 dátum volt „Építtette Barcsai Gáborné” felirattal. (Balogh J.: Magyar fatornyok. 160.) Harangtornya 1702-ből való.

A XVIII. században református anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 182.), és e század elején is az. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom