3. ÁRAPATAK

1332-ben Arupotok (Beke: Az erd. egyházmegye. 104.; Orbán: Székelyföld. III. 25.; C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1407-ben Arwapatak (C. Suciu: i.m.), 1359-ben Arapataka (uo.) néven jelentkezik az okiratokban.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Márton a pápai tizedjegyzék szerint 8 régi banálist fizet, 1334-ben 2 banálist és 3 obulust. (Beke: i.h.; Orbán: i.h.; Documente. XIV. C., III. 152, 202.)

A XV. században épült gótikus stílusú templom ma is áll. Falfestményeinek egy részét megőrizte. A reneszánsz kor is hagyott benne néhány emléket. (Bálint I: Judeţul Covasna. 264.)

Orbán Balázs a templom építésének idejét 1665-re teszi, de ez a dátum csak újítását jelezheti, hiszen a szószék mögé befalazott sírkő is régebbi: 1602-ből való, Geréb Benedek emlékét őrzi. (Orbán: i.h.) A XVIII. században a templomot és várfalát újjáépítik.

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció évtizedeiben református lesz, a templommal együtt. A XVIII. században református anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 191.) és e század elején is református temploma és egyházközsége van. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom