Kezdőlap

Hamary Béla (kis-igmándi),

jogi doktor, m. kir. államvasúti hivatalnok, Hamary Dániel honvéd törzsorvos és Ruyz Izabella fia, szül. 1860. okt. 19. Tatában (Komáromm.); középiskolai tanulmányait szülővárosában, Sopronban és Budapesten az ev. ref. főgymnasiumban, a jogot pedig a budapesti egyetemen végezte, hol jogi doktorrá avatták. Ez idő szerint a m. kir. államvasutak igazgatóságánál mint fogalmazó működik.

Szépirodalmi dolgozatai nagyrészt a Boros Mihály által szerkesztett Székesfejérvár és Vidéke cz. lapban jelentek meg.

Munkája: A magyar labdajáték kézikönyve. Székesfejérvár, 1878. (A m. athletikai club által dicséretre méltatott pályamű).

Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.