PLUTARCHUS (Plutarkhosz)

1. Apophtegmata, azaz ékes és éles rövid mondások… (Ford.: Lethenyei János.) Pécs, 1785.

2. Cheron-beli P.-nak a gyermekek neveléséről írott könyve… (Ford.: Hatvany Pál.) Buda, 1795.

3. Némelly görög és római nagy emberek élete. (Ford.: Tanárki János.) I–II. darab. Pozsony, 1807.

4. Párhuzamos életrajzok. (Ford.: Székács József.) Buda, (HC 3.)

5. Életrajzok P.-ból (Ford.: Szilasi Móric.) 1–2. füz. Bp. 1881. (Ifjúsági iratok tára 9, 11.)
ua. Bp. év n. [Sorozatjelzés nélkül].

6. Párhuzamos életrajzok. (Ford.: Kacskovics Kálmán.) Bp. 1898. (MK 75.)

8. Coriolanus. (Ford.: Kacskovics Kálmán.) Bp. 1900. (MK 167.)

10. Szerelem könyve. Erótikos. (Ford.: Sandelhausen M. [= Kende Béla].) Bp. 1925.

11. Caesar élete. (Ford.: Sárosi Gyula.) Bp. 1943. (OfK 30.)

12. Három életrajz. (Ford.: Máthé Elek.) Bp. 1939. (Világirodalmi kiskönyvtár)
ua. Bp. 1968. (OK)

13. Négy görög életrajz. (Ford.: Máthé Elek.) Bp. 1961. (Világirodalmi kiskönyvtár)

14. Párhuzamos élerajzok. (Ford.: Máthé Elek.) Bp. 1965. (Helikon klasszikusok)
ua. I–II. köt. Bp. 1978. (BC)

15. Híres rómaiak. (Átdolg. és ford.: F. Kemény Márta.) Bp.–Uzsgorod, 1967.