Irodalom

Pécsi Ödön: Molnár János élete és művei. Szeged 1896. – Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. 1929. – Tüll Alajos: Bertalanffi Pál S. J. élete. Pécs 1931. – Hóman Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században. 1920. (önállóan) és Történetírás és forráskritika. 1938. 353–380. – Kerényi Olaf: A magyar irodalmi népiesség úttörői I. (Nagy János, szanyi plébános élete és irodalmi munkássága.) Pannonhalma 1939.