Irodalom

Mikó Imre: Bod Péter élete és munkái. BpSz XV. 1862. 233–255; XVI. 1862. 3–87. – Mikó Imre: Benkő József élete és munkái. 1867. – Radvánszky Béla: Bod Péter könyvtárának jegyzéke. MKsz 1884. 58–86. – Sámuel Aladár: Felsőcsernátonyi Bod Péter élete és művei. {571.} 1899. – Zsilinszky Mihály: Wallaszky Pál élete. 1910. – Pruzsinszky Pál: Bod Péter és kiválóbb egyházi munkái. 1913. – Kemény Lajos: Kaprinay István. Levéltárosok Lapja 1916. 24. – Révész Imre: Bod Péter, mint történetíró. 1916. – Hóman Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században. 1920. (önállóan) és Történetírás és forráskritika. 1938. 353–380. – Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története Magyarországon. 1925. (önállóan) és Történetírás és forráskritika. 1938. 383–437. – Harsányi István: Bod Péter Athenásának ismeretlen toldaléka 1786-ból. ItK 1928. 81–95. – Kenyeres Imre: A magyar irodalomtörténetírás fejlődése a XVIII. században. 1934. – Ongrádi József: A piaristák irodalomtörténeti munkássága. 1935. – Lischerong Gáspár: Pray György élete és munkái. 1937. – Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. [1943.] – Szilágyi Loránd: A 200 éves Anonymus-kérdés. MKsz 1946. 5–24. – Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttörői. Sajnovics és Gyarmathi. 1952. – Sükösd Mihály: Tudós Weszprémi István. 1958. (Ism.: Tarnai Andor. ItK 1959. 547–549.) – Gyenis Vilmos: Adalékok Bod Péter munkáinak bibliográfiájához. ItK 1961. 470–473. – Herepei János: Bod Péter jegyzőkönyvecskéje. ItK 1961. 64–68. – Tarnai Andor: A magyar irodalomtörténeti hagyomány kialakulása. ItK 1961. 637–658. – Herepei János: Adalékok Bod Péter életrajzához. ItK 1962. 341–343.