A Tatabánya-alsó feletti Farkas-völgyben fekvő Vértes László-barlang azok közé tartozik, amelyeket a teljes ismeretlenségből bontottak ki a kutatók az elmúlt évek kitartó munkájával. A Tatabányai Bányász barlangkutatói már régóta nyilvántartották az ún. 11. sz. víznyelőt, mint olyant, amelyben érdemes barlang után kutatni. Először 1969 májusában látott munkához a frissen megalakult csoport, s a Szénbányák anyagi támogatásával kibontották a nyelő felső szakaszát. Az agyagba ágyazott kőtömbök között nem sikerült elérniük a barlangjáratot, ezért a munkát ideiglenesen befejezték. A kutatás folytatását egy év múlva szerencsés véletlennek köszönhették. 1970. május 16-án a csoport két tagja zuhogó esőben a 11. sz. víznyelő környékén tartózkodott, és a keskeny völgyben lefolyó vizet terelőgát segítségével a víznyelőbe vezette. A nagy mennyiségű lezúduló víz láthatóvá tette a vízvezető járat folytatását. Egy hónappal később, június 27-én, a felszíntől számított öt méter mélységben sikerült továbbhaladniuk szinte komolyabb akadály nélkül, és lejutottak a majdnem száz méter mélyen található utolsó terem alját elzáró agyagdugóig. A tatabányai Vértes László csoport, a "Bányászok" utódja, az 1970-es években megpróbálta átbontani a végponti szifont, de ez nem sikerült. Jelenleg a barlang 123 m hosszú és 55,6 m mély.

222
A tatabányai Vértes László-barlang alaprajza (Juhász M. 1978)

A barlang felfedezése óta folyamatosan gondot jelentett a bejárat gyakori beomlása, eltömődése. Több alkalommal próbáltak ácsolatot építeni, de az eredmény gyakran ugyanaz maradt: ki kellett ásni a bejáratot ahhoz, hogy a barlangba lejuthassanak. Ezért - az Országos Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének támogatásával - a tatabányai kutatók hatalmas munkával kiépítették a barlang bejáratát.

A mesterséges aknán lemászva a barlang első szakaszába jutunk, amely a dachsteini mészkő közé települt dolomitrétegek miatt erősen törmelékes. Kisebb aknákon, kuszodákon, termeken keresztülhaladva, 39-40 m mélységben érjük el a barlang középső szakaszát. Itt találhatók a legnagyobb termek, mint a 18 m magas, 8 m hosszú, 4,0-4,5 m széles Nagy-terem és a legszebb cseppkőképződmények is. A teremből a Cseppköves-kürtő ferde hasadékán keresztül jutunk le a középső szakasz végére. Itt találjuk a barlang különlegességét, a Teknősbéka nevű "lebegő" cseppkőkérget, amely 0,8-1,2 cm vastag, s mintegy két négyzetméter felületű. Ugyanitt látványos, 25-30 cm hosszú szalmacseppköveket is megnézhetünk. A Teknősbéka alatt sötétlő nyíláson lebújva törmelékes, vizes járaton juthatunk le a szifonhoz, amelyben mindig 40-50 cm mély, 1,0-1,5 m² felületű víz gyűlik össze.

A 380 m tszf. magasságban nyíló Vértes László-barlang Lendvay Ákos tanulmánya szerint egy észak-északnyugat-dél-délkeleti irányú törésvonal mentén szakaszosan kialakult, időszakosan aktív víznyelőbarlang. A felső és középső szakaszában az eróziós formák, alul inkább a korróziós és eróziós formák keverednek.

A Vértes László-barlang hőmérsékletét a kőbányai kutatócsoport 1976-1977-ben rendszeresen mérte. Hőmérséklete erősen változó, 5,5 és 9,6°C közötti értékeket mértek a végponton. A hóolvadékvizek és hidegbetörések erősen lehűtik a barlang levegőjét, s csak hónapok elteltével áll vissza a 9,0°C körüli átlaghőmérsékletre.