Hazánkban, számos kísérlet és előzetes munka ellenére mindeddig nem áll rendelkezésre az egységes, megbízható és napra kész barlangkataszter. A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat irányításával végzett munka eredményeként néhány karsztterületünkről már igen részletes nyilvántartás segíti a kutatásokat, míg más vidékeken a barlangok egyszerű listába állítása is gondot jelent. A "Magyar barlangkataszter" összeállítása nem azért késik, mert nincs hozzáértő és ügyszerető kutatógárda, hanem az alapmunka sokrétűsége és annak felelősségteljes végrehajtása igen időigényes.

Egy barlang csak akkor kerülhet be a nyilvántartásba, ha a megtalálását biztosító földrajzi adatok s a térképe már rendelkezésre áll. Sok barlangunknak igen eltérő nevet adtak, s a hiányos irodalmi utalások között nehéz munkát jelent az üregek azonosítása. Amennyiben mindez megtörtént, egy nevezéktani bizottság vizsgálja meg, hogy a barlang használatos nevei közül melyik és milyen formában felel meg a helyesírás szabályainak, a barlangok elnevezéséről kialakított gyakorlatnak. Az azonosított és helyes névvel ellátott barlang a nyilvántartásba kerüléskor nemzetközi kataszteri számot is kap, amelyet a barlang bejáratánál is elhelyeznek.

Az országos barlangkataszter eddig csak néhány száz barlangot tartalmaz, de ennél jóval többről van tudomásunk. Bertalan Károly 1976-ban befejezett leltárában 1318 hazai barlang szerepelt. A könyvünkben közölt lista alapja ez a leltár volt, amelyet igyekeztünk korrigálni s az azóta valamilyen formában leírásra került barlangokkal kiegészíteni. Ennek eredményeként az 1981-es évvel zárult barlang jegyzék 1788 barlangot tartalmaz, hegységenként az alábbi bontásban:

Aggteleki-karszt165 db
Bükk hegység423
Zempléni-hegység12
Mátra hegység15
Börzsöny-Cserhát-Karancs22
Naszályi-rög10
Budai-hegység142
Pilis hegység149
Szentendre-Visegrádi-hegység14
Gerecse hegység187
Vértes hegység72
Velencei-hegység5
Északi-Bakony291
Déli-Bakony-Keszthelyi-hegység136
Mecsek hegység85
Villány és a Beremendi-rög41
Alpokalja19
1788 db

A jegyzék tehát lehetőség szerint tartalmazza mindazokat a barlangokat, amelyeket 1981-ben ismertünk. A hegységenkénti csoportosításon belül a barlangok elfogadott, leginkább használt vagy az azonosítást legjobban lehetővé tevő nevét ábécé-sorrendben találja meg az olvasó. Mellette zárójelben szerepelnek a névvariációk, névmagyarázatok és szinonimák. A barlangnevek előtti kódszám (pl. k-8) az illető hegységet ábrázoló térképlapon azt az 5x5 km-es négyzetet jelenti, ahol a barlang nyílik. Azok az üregek, amelyek nem nagy karsztterületeinken fekszenek, az áttekintő térkép 20x20 km-es hálózatában vannak feltüntetve.

Az öt darab részletes és egy áttekintő térképlap hálózatában a számok jelzik, hogy azon a területen hány barlangot ismerünk.

Reméljük, hogy mind a barlangkutatók, mind az érdeklődők e lista és térképek segítségével hamar és könnyen tájékozódhatnak egy-egy barlangunk földrajzi elhelyezkedéséről.