81. A KANALAS RUCZA.

Egyéb neve: kanálos-kanyálos-kalános récze, lapátorrú rucza, fogas rucza,
butaorrú kacsa, kalánorrú récze.

(Spatula clypeata L.)


81. A KANALAS RUCZA.


Leirás. Kisebb a tőkésnél, zömök testű. Főjegye a hatalmas, kanalas vagy lapátos csőr, mely különösen elől kiszélesedik, belső szélein pedig ugyancsak sűrűn, fésűszerűen fogas, a vizek szürögetésére nagyon alkalmatos. A gácsér nagyon ékes madár. Szárnyatükre fényesen zöld, felűl fehér szegéssel; egész szárnya világos kék. A feje oldalt kékesen zöld zománczczal, begye fehér. A dolmány eleje feketés, zöldes, minden tolla fehér szegővel, a farcsíkja feketés-kékes, a farokalja is ilyen; a válltollak hegyesek, fekete-fehérek. Lába narancsszínű, csőre sötét. A tojó színszerint hasonlít a tőkésrucza-tojóhoz, de kanalas csőre azonnal szembeszökik és megkülönbözteti. Fészke a mocsarak sáros helyein áll, éppen csak almozott. Fészekalja hét-tizennégy világos rozsdasárga tojásból alakúl.

Élete módja. Gyönyörűen, sebesen és ügyesen röpülő rucza, a melyet nagy magasságban is kanalas csőrénél fogva könnyen meg lehet ismerni. Kevésbbé vad, mint a többi ruczafaj és nem is jár csapatosan, hanem még akkor is, ha más fajok csapataival tart, külön röpül. Már a csőre is arra tanít, hogy eledelét kevésbbé a növevény, mint inkább a tóság apró rovar- és rákvilága szolgáltatja, a melyet szitaszerűen szürő csőrével nagybuzgón és szinte csamcsogva kivedelget. De éppen ebből következik a baj, mert a halak a part sekély, melegedő vizében ívnak meg és így ikrájuk is itt érik a kikelésre. Ha a kanalas rucza ívó helyre akad, a milyen igazi az ő kacsa-torkossága, bizony ezrével szedi begyre a tóság halivadékát, még mielőtt, hogy kikelt volna. Ennyiben a halasgazdára nézve káros és jó, hogy egészben a ritkább fajok közé tartozik.

VisszaCímlapElőre