Mitologikus énekek


1. A völva jövendölése

1. Híven halljatok,
hős törzsökök,
Heimdall sarjai,
hatalmasok s csekélyek.
Öldöklés Atyja,
sorjázzam-e sorsát
hajdan élteknek
emlékek ős öléről.
 
2. Emlékszem ősidők
óriás eleire:
engem elfogadtak,
étekkel tápláltak;
látok kilenc világot,
lent kilenc ágát
fenséges mérv-fának,
föld vak mélyén.
 
3. Rege-időn rég,
Ymir élt akkor,
nem volt homok, se tenger,
se hideg habok,
föld nem terült,
se fölöttünk ég,
nyílt varázsnyiladékban
fű nem feslett.
 
4. Majd Bur fiai
földet fakasztottak,
megformálták híven
a híres Midgardot;
délről nap verte
a külszín kövét,
zsendült mélyről
növények zöldje.
 
5. Délről a nap,
hold hév társa,
vetette jobbját
az ég ívére;
nap nem látta,
hol lelhetné házát,
csillag nem tudott
helyére találni,
hold nem tudta
helyes hatalmát.
 
6. Akkor a hatalmasok
helyet foglaltak,
ítélő istenek szent,
sérthetetlen tanácsa:
éj és hajnal
ott nevet kapott,
reggelt s delet
illettek névvel,
délutánt és estét,
idők mérésére.
 
7. Akkor az Idamezőn
összejöttek az ázok,
ők, kik oltárt ácsoltak
s szentélyt,
kovácsműhelyt,
kincs készítésére
formáltak szerszámot,
fogókat szerkesztettek.
 
8. Udvaron, ostáblán
versengtek vígan,
nem vélték híját
arany holmiknak,
míg nem jött hozzájuk
három óriáslány,
irdatlan erővel
óriások birodalmából.
 
9. Akkor a hatalmasok
helyet foglaltak,
ítélő istenek szent
sérthetetlen tanácsa:
életre ki keltse
közülük a törpéket
Brímir véréből,
Bláin tagjaiból.
 
10. Mester ott közöttük
Mótszognir lett,
a többi törpe őt
s Durint követte,
ember-alakot
formáltak ők
földből, a törpék,
Durin tudta így.
 
11. Felbukkanó, Tovatűnő
Északi és Déli,
Keleti és Nyugati,
Késleltető, Tolvajló
Sípoló, Surrogó,
Susogó, Sötétítő,
Mélyvizi, Öregvizi,
Mézfarkas, Öregapó,
 
12. Vízbúvó, Varázsbotos,
Felszél-Fia, Fenyegető,
Kötekedő és Kiáltós,
Tudor, Fürgeagy, Tűnékeny,
Sírlakó, Fényhozó
sorra a törpéket
- Hatalmast s Tanácstudót -
híven felszámláltam.
 
13. Leplező, Titkolózó,
Találó és Leleményes,
Heves és Körültekintő,
Kész-kezű, Határozott,
Dolgos és Kürtfaragó,
Dalia-ész, Öböl-lakó,
Lápföldi, Föld-laki,
Tölgypajzsos - törpék.
 
14. Dolgunk már a törpéket,
Dvalin ténfergőit,
emberek értésére
Kérkedőig előszámlálni:
kik sziklaházuk hagyva
lakhelyre leltek
mocsár tájain,
földnek tágas mezőin.
 
15. Ott sürgött Sarjasztó,
igyekezett Írhozó,
ott járt Termetes, Szálas,
Tündöklő, Szertelen,
Gondűző, Gondozó
. . . . . . . . . . ., Apácska.
 
16. Álf és Ingvi,
társuk, Tölgypajzsos,
Hegyi és Hűshozó,
Bájoló és Bűvölő:
él az emlékezetben,
míg világ a világ,
e kérkedő sarjak
sora konokul.
 
17. Mindaddig, míg hárman
közeledtek a kíséretből,
jóságos, erős ázok
jöttek a házhoz;
találtak a tenger partján
két kezdete-fát,
egy kőrist, egy szilt,
szabad sorsú sarjakat.
 
18. Lelkük nem lélegzett,
szavuk nem szólalt,
maguk nem moccantak,
ép színük elapadt.
Lett lélegzetük Ódintól,
szavuk szólalt Hőnirtől,
Lódurtól meglódultak
s ép színük éledt.
 
19. Tudok egy kőrist,
neve Yggdraszill,
szép szál fehér fa,
nedvesség fürdeti.
Harmatot hullat
völgy-ölekbe:
örökzölden Urd
forrása felett áll.
 
20. Onnét e lányok,
titkok tudói,
hárman a tóból,
a fa tövéből.
Egyik neve Urd,
másiké Verdandi
- rúnákat róttak -,
Szkuld a harmadik,
tettek törvényt,
életre, halálra:
emberfiának
sorsot mondtak.
 
21. Emlékszem e világ
első harcára:
Gullveig aranyasszonyt
lándzsákkal leszúrták,
és elégették
Ódin oltárán.
Háromszor hamvadott,
háromszor kelt holtából,
sorjában sokszor -
ma mégis él.
 
22. Heid, így hívta
minden háznép
a jártas völvát,
varázsvesszős jósnőt;
elméket bűvölt
bűvös kötéssel,
csalárd nők öröme
volt ő örökkön.
 
23. Akkor a hatalmasok
helyet foglaltak,
ítélő istenek szent,
sérthetetlen tanácsa,
dönteni, sarcot
csak az ázok adjanak,
vagy a vérváltság
minden istent illessen.
 
24. Ódin odavágta
lándzsáját, hol a harc dúlt
- a népek első
evilági csatája -,
az ázok várfala
már le is omolt,
a teret a harcias
vánok tiporták.
 
25. Akkor a hatalmasok
helyet foglaltak,
ítélő istenek szent,
sérthetetlen tanácsa:
ki mérgezte meg
a levegőeget,
s ki adta óriásoknak
Ódin asszonyát.
 
26. Csak Tór dúlt-fúlt
vak dühében
- ritkán türelmes,
ha ily hírt hall.
Esküt szegtek meg,
szent egyezséget,
nemrég köttetett
ünnepélyesen.
 
27. Tudja, Heimdall
hangja hol rejlik,
fényt kereső
dicső fa tövén.
Lát vízesést növekedni,
zajlik nagy árral:
Öldöklés Atyjának
zálogából. - Mit tudtok még?
 
28. Egymaga ült kinn,
hogy az öreg jött,
Yggr sarja,
ránézett s szólt így:
Mért engem kérdeztek?
Mért tesztek próbára?
Mindent tudok, ó, Ódin,
szemed hol rejted:
Mímir fenséges
forrásának mélyén!
Mímir minden reggel
így merít mézsört
Öldöklés Atyjának
zálogából. - Mit tudtok még?
 
29. A Hadúrtól gyűrűt
s nyakperecet kapott:
jártas jövendölésért,
vessző varázsáért,
túljáért világoknak,
mit tudva vallat.
 
30. Látott valkűröket,
messziről lovagoltak,
készen akár
a gótok földjéig;
Szkuld pajzzsal jött,
követte Szkögul,
Gunn, Hild, Göndül
és Geirszkögül.
Sorban, ím, hölgyei
a Seregek Urának,
föld felett lovagolni
kész valkűrlányok.
 
31. Láttam Baldrnak,
véres istennek,
Ódin vérének
kimért sorsát.
Földeknek fölébe
növekedve állt,
finom s gyönyörűszép
fagyöngy.
 
32. Ennek hajtása
- volt bármi zsenge -
veszélyes nyíl lett,
Hödr röpítette.
Baldr fivére,
hamar születvén,
Ódin egy-éjt élt fia,
harcba szökkent.
 
33. Keze mosatlan,
feje fésületlen,
míg máglyán nem látta
Baldr ellenségét;
csak Frigg siratta
Fen csarnokában
Valhalla végzetét. - Mit tudtok még?
 
34. Látott völgykatlan ligetén
megkötözött, csalárd
alakot: ott hevert,
Loki hasonmása.
 
35. Ott ül Szigün,
süpped bánatba,
bánkódik férje miatt.
- Mit tudtok még?
 
36. Folyó fakad keletről,
méreg-völgyeken át,
kaszával-karddal,
Vad, ez a neve.
 
37. Állt északnak,
holdsötét földeken,
Szindri törzsének
arany csarnoka.
Egy másik ott állt
Nem-Hűlő-Hegyen,
sörcsarnok, Brímir
nevű óriásé.
 
38. Látott termet
naptól távolt,
Tetemek Partján
északi-ajtóst.
Méreg hullt ott
a tető hasadékán,
teli a fal körben
kígyógerinc-fonadékkal.
 
39. Vergődni látott,
sebes sodrásban,
hamis esküvőket,
elvetemült ölőket,
mások asszonyát
megrontókat.
Ott szívta a holtak
tagjait Nídhögg,
farkas-szaggatta
férfiakét. - Mit tudtok még?
 
40. Ült keleten az öreg,
a Vaserdőben,
táppal táplálta
Fenrir fiait.
Közülük fog majd
kiválni egykor
a nap tolvaja,
trollbőrbe bújik.
 
41. Elhunytak húsa-vére
eltelít engem,
vér vöröse szinez
isten-székhelyet.
Nap fénye feketül
nagy nyarak során,
viharok vérszomja támad.
- Mit tudtok még?
 
42. Ült a sír halmán,
hárfa húrját verve
az óriásnőt őrző
víg Eggdér.
Feje fölött, bitófák
erdejében vad,
vörös kakas
kiabált, Fjalar.
 
43. Az ázokra kárált
Aranytaraj,
ő keltegeti, a Hadúrhoz
küldi a hősöket.
Rikoltoz még egy,
a föld rögei közt,
feketés-vörös kakas
Hél hodályain.
 
44. Vonít Garm veszettül
a Gnipa-barlangnál,
törik a bilincs,
s fut Fréki tüstént.
Látom messzibb jövőben
- ős tudások tudó ő -
hatalmasok hulltát,
győzelemistenek gyászát.
 
45. Fivér fivérrel vív,
vért ont s öl,
romlik rokonok
békés barátsága.
Világ vad kora jön,
házasságtörőké,
bárd-kor, kard-kor,
pattanó pajzsoké,
orkánok s ordasok kora,
felőrlődik a föld,
iszony-emberekkel
elvész e világ.
 
46. Mímir fiai futnak,
kimért sors közelít
a viadalos-sereges
Visszhang Kürtjéhez.
Fújja harsányan Heimdall,
fennen a kürt leng,
Ódin akkor
Mímir fejével szól.
 
47. Megremeg Yggdraszill,
a magas kőris,
jajdul agg törzs s ág,
szabadul az óriás.
Hél útjára rettegve
hágnak a hősök,
míg Szurt lángja
mindent elnyel, felemészt.
 
49. Vonít most Garm veszettül
a Gnipa-barlangnál,
törik a bilincs,
s fut Fréki tüstént.
Látom messzibb jövőben
- ős tudások tudó ő -
hatalmasok hulltát,
hadistenek gyászát.
 
50. Keletről Hrím jön,
kezén harc pajzsa,
Jörmungand gyűrűzik
őrjöngő gyűlölettel.
Hullámot hány a kígyó,
sas rikolt, tép rontva,
éjsápadt tetemeket,
körömhajót.
 
51. Keletről hajó jön,
hozza majd Muszpel népét,
közelít velük a vízen
a kormányos Ioki.
A szörny fia mind,
Óriásfarkas nyomán.
Ott van velük Bileiszt
nagy testvérbátyja.
 
48. Ázok közt mi készül?
Álfok közt mi készül?
Óriás-ország zajong,
zúdul tanácsba,
törpék tépelődnek
kő kapuk előtt
- sziklafal ismerői.
- Mit tudtok még?
 
52. Délről Szurt jön,
ágak dúlásával,
kardján öldöklő
Istenek tündöklése.
Sziklák omlanak,
óriásnők tűnnek,
hősöktől Hél útján
a menny meghasad.
 
53. Akkor beteljesül
Hlín második bánata,
és indul Ódin
farkassal víni,
és Beli gyilkosa
a deli Szurtra ront.
És Frigg szerelme
e harcon hull el.
 
55. Jön fia akkor
a Győzelem Atyjának,
Vídar, s tör az öldöklő
szörny szörnyű vesztére.
Kardját szalasztja
Hvedrung fiának
torkába, szívig:
bosszulja szülőjét.
 
56. Jön sarja akkor
a hős Hlódünnek,
Ódin fia ordas
farkasra halált hoz.
Ölni őrjöngve
Midgard őrzőjét,
- minden hős elhagyja
lakhelyét majdan; -
lép kilenc lépést,
Fjörgun fia, sebben,
vissza a szörnytől,
mely állja az átkot.
 
57. Feketül a nap fénye,
a föld tengerbe tünik,
fogynak az égről
az égő csillagok,
tombolnak párák
tüzek poklaként,
forróság fojtja
fönn a magasságot.
 
58. Vonít most Garm veszettül
a Gnipa-barlangnál,
törik a bilincs,
s tüstént fut Fréki.
Látom messzibb jövőben
- ős tudások tudó ő -
hatalmasok hulltát,
hadistenek gyászát.
 
59. Látja, másodjára
emelkedik föl
tenger teljéből
föld örök zöldje.
Vízesések zuhognak,
fenn sas surrog,
vájt kövű hegyről
halra vadászik.
 
60. Összegyűlnek az ázok
az Idamezőn,
s a roppant földövről
beszélnek egyre,
emlékezvén
nagy eseményekről,
Fimbultír egykori
rúnáit felidézik.
 
61. Ott a fűben
újra fellelik
a tündöklő
arany táblákat,
csodálhatják elmúlt
idők csodáit.
 
62. Vetetlen földek
fordulnak termőre,
a rossz jóra válik,
Baldr visszatér.
Hödr és Baldr lakja majd
Hropt győzelmi lakát,
gyilkolás-istene szentélyét.
- Mit tudtok még?
 
63. Húz akkor Hőnir
végre sors-vesszőt,
két fivér fiai
lakuk felépítik,
széles szél-földön.
- Mit tudtok még?
 
64. Lát csarnokot állni,
napnál csodásabb,
teteje arany,
így áll Gimlében.
Ez lesz lakhelye
hív harcosoknak,
derekas mind, míg él,
dicső öröm övezze.
 
65. És akkor eljön
az a Hatalmas,
aki mindenek ura
és ítélője lészen.
 
66. Eljön a sötét
sárkány, közelít
a csillám kígyó,
holdsötét csúcsokról,
szárnyán hordja
mezőkön áthaladván
a holtakat Nídhögg -
és most ő elmerül.


2. A Fenséges beszéde

1. Ajtókhoz közeledve
körbe kémlelj,
ügyelj éberen,
bizony, így lépj be:
mert ki tudja,
nem tanyázik-e már
ellenség odabent.
 
2. Üdv, ház gazdája!
Íme, vendég jött,
hol jut neki hely?
Mert gyorsan tegye,
aki gyújtogatással
szítaná a szerencsét.
 
3. Melegre vágyik,
ha megtér kintről,
átfagyott térddel,
étel, tiszta gyolcs
várja, hegyek
hazatért vándorát.
 
4. Vízre vágyik,
érkezvén étkezéshez,
törölköző kell s törődés,
mely szavait fogadja,
ha szólni kíván,
készséggel meghallgassák.
 
5. Megértést áhít
a messziről érkező,
könnyebb otthon élni,
kísérik gúnyos szemek,
ki nem ismerős idegenben,
s eszesekkel él együtt.
 
6. Tehetségét senki
túl sokra ne tartsa,
nem szánalmas a szegénység;
ha a betérő vendég
bölcs, nem beszédes,
ritkán járhat rosszul,
hiszen a józan észnél
hívebb barátot
bajosan lel bárki.
 
7. Vérbeli vendég
vacsorára érkezvén,
érzi: értelme élénkebb,
figyelme feszültebb,
szemelvén szemlél,
hadd tudja ki a ház titkát.
 
8. Sorsa szerencsés,
ki maga szerzi
hírét és becsületét;
hálátlan sors,
ha boldogulásod
másokon múlik.
 
9. Sorsa szerencsés,
ki maga-serénye
jó hírrel s józanul;
mások tanácsa
gyakran térít
téves utakra.
 
10. Különb terhed
ily úton mi lenne,
mint éles elméd;
kincsnél többet ér,
becsületet hoz s hírt
a bölcsesség bárhol.
 
11. Különb terhed
ily úton mi lenne,
mint éles elméd;
silány métely viszont
a mértéktelen sörivás,
kórnál keservesebb.
 
12. Nem üdve a sör,
hiába hinnék sokan,
az emberfiának;
aki vedeli,
végül nem bírja majd
lebírni önmagát.
 
13. Agyfosztó szajkó
száll fel a sörből,
elménk elrablója.
E madár tolla
körém is terült már
kertjén Günnlödnek.
 
14. Sör részegített,
rútul berúgtam
a bölcs Fjalarnál;
mégis kegyes a sör,
ki-ki visszakapja
tőle az eszét.
 
15. Fontolt s bölcs
legyen a vezér fia,
heves a harcban;
hadd lenne a férfi,
holta napjáig
vidám és vakmerő.
 
16. Álságos öröklétet
áhít az ostoba,
retten a harctól:
hanem az öregség
nem hagyja békén,
bár kímélte a lándzsa.
 
17. A bárgyú ember
bámul a vigalomban,
vagy báván begubózik;
adj neki italt,
akkor láthatod,
fénye miféle.
 
18. Az tudja csak,
aki sok utat járt,
távol tájakat,
miféle erőkkel
kormányozza kedve
az eszes embert.
 
19. Körbejáró kupát
soká ne szorongass.
Szavad is mértékkel mérd;
senki se neheztel,
ha idejében
indulsz nyugovóra.
 
20. A falánk ember
fal ész nélkül,
felfordul belé;
bölcsek körében
a hörcsögbendőt
harsányan kikacagják.
 
21. Tudja a nyáj,
mikor kell megtérnie
haza a legelőről;
hanem a dőre
étvágya határát
habzsolva nem érzi.
 
22. A kedélytelen
és a nyomorult
mindent kinevet;
nyűg, ha nem tudjuk:
magunk sem vagyunk
mentesek a hibáktól.
 
23. A dőre dúl-fúl,
magában, éjten-éjt,
mindenen elmélkedik;
és mire reggel lesz,
maga még roskatagabb,
minden marad a régiben.
 
24. Az oktalan ember
így okoskodik:
a mosoly már barátság;
nem látja a balga,
mily ferde szemmel nézik,
ha a bölcsek közt bóbiskol.
 
25. Az oktalan ember
így okoskodik:
a mosoly már barátság;
nem tudja a balga,
mily kevés híve lesz
a törvénytanácsban.
 
26. Az oktalan ember
azt hiszi, attól okos,
ha meghúzódva méláz;
ám fogalma sincs,
mit feleljen,
ha sarokba szorítják.
 
27. Az oktalan ember,
ha bárhova betér,
bölcsebb, ha hallgat;
tudatlanságát
nem fogják tudni,
ha nem jár el a szája;
de a balga, bárgyún,
még azt se tudja:
túl sokat beszél.
 
28. Bölcsnek tartják,
ki talpraesetten
tudakol és felel.
És ami történt,
ami szóbeszéd tárgya,
el nem titkolod többé.
 
29. Fecsegő, aki
ostoba szavait
szabadon ontja;
a nyelv pereg,
és nyakra-főre
dől a dőreség.
 
30. Ne nézz epésen
senki emberfiára,
bármi furcsa vendég;
van, aki úgy bölcs,
hogy meg se kérdik,
és megússza ép bőrrel.
 
31. Bölcsnek tartják,
ki a kigúnyolt
vendéget kerüli;
ám aki gúnyol,
tudja-e, önmaga
alatt vágja a fát.
 
32. Hányszor megesik,
hogy hű barátok
víg asztal mellett
csúnyán összecsapnak;
örök a viszály,
míg ember az ember.
 
33. Kora reggel
sose lakj be rogyásig,
legföljebb rokonhoz menvén;
mégsem ülhetsz ott,
mint a mulya bendő,
mely korog, de kérni nem bír.
 
34. Bármi közel lakik
a rossz barát,
betérned kerülő út;
ám javadra útja
a jóbarátnak,
bármi messzire ment el.
 
35. Ha valahol vendég vagy,
illemmel időzzél,
siess búcsúzni;
bizony, kiútálják,
akit kedveltek,
ha már terhes a háznak.
 
36. Házad, hol élsz s hálsz,
szilárd hely, bármi szűk;
magad ura maradhatsz
faháncs kunyhódban
két kecskével:
különb ez a koldusbotnál.
 
37. Házad, hol élsz s hálsz,
szilárd hely, bármi szűk;
magad ura maradhatsz,
mert szívszaggató,
ha koldulnod kell
minden kis maradékért.
 
38. Fegyvered mindig
magaddal hordjad,
ha utad akárhol:
bizony, ki tudja,
távolban hol lehet
lándzsájára szükség.
 
39. Ma bőkezű, ha nyájas:
boldog ajándékával,
bárhogy kapja;
a vagyonos is örül,
ha adományhoz jut;
de jutalmat sohase siettess.
 
40. Javakhoz jutottál:
javadra, ha fukarság
férge nem ront,
fájdalmaktól óvhat,
ha szeretteidnek szánod,
mit ellenséged is elvehetne.
 
41. Fegyverrel s vérttel
vidítsák egymást a barátok,
hordható holmikkal;
ki adja s aki kapja,
alapos kötésnek
örvendhet örökkön.
 
42. Barátnak barátja légy,
adományt adománnyal
hálálj híven.
Gúnyt fizess meg gúnnyal,
s ne maradj fösvény,
fizetvén gonoszért.
 
43. Barátnak barátja légy,
s barátod barátjának
szintén szívese;
ám aki ellened,
egyetlen hívét
se szíveld soha.
 
44. Tudd, ha jó barátod van,
javad várhatod tőle,
bízhatsz benne bízvást;
oszd meg vele elméd,
adj néki ajándékot,
könnyelműn ne kerüld.
 
45. Tudd, ha oly embered van,
kiben nem bízol,
mégis javadra látod,
juttass neki jó szót,
magadban légy szilárd,
álnoknak álsággal törlessz.
 
46. Ha tudsz még társat,
kiben nem bízhatsz,
akiben kétkedsz,
nevess, ha nevet,
szavad legyen számító,
s nem vesztesz a vásáron.
 
47. Voltam ifjú is egykor,
egymagam éltem,
utam el-elvétettem;
társat találtam,
hozzám hasonló férfit,
szívem gazdagon szárnyalt.
 
48. A nagylelkű ember
élvezi jól az életet,
ritkán görnyeszti gond;
de az oktalan szív
szorong csak mindentől,
megcsalják, fél a fukar.
 
49. Ruhámat kint a réten
két fa-emberre adtam,
ettől ők előkelőnek
érzik magukat,
máris lenézik
mind a mezítelen lényt.
 
50. A köves fennsíkon
a fenyő kiszárad,
nem védi vértezete;
vajon az az ember,
akit senki se szível,
meddig tengeti életét?
 
51. Hamis hívekkel
az összhang öt napig
lobogva lángol,
ám hatodnapon
a lelkesedés kihúny,
a hamu füstje fojtó.
 
53. Sokat sose adj,
kellő kevésnek is
dicséret a díja;
darab kenyérrel,
korty itallal
igaz társra találhatsz.
 
54. Csekély tenger habja
csekély homokot túr,
csepp az emberi elme;
más-másképp jár az ész,
ki-ki magának okos,
az emberiség egyenetlen.
 
55. Mérsékelten elmés:
ez az eszményi ember,
s nem a túl okos;
mert az boldog,
aki nem tud többet,
mint ami épp a boldogság.
 
56. Mérsékelten elmés:
ez az eszményi ember,
s nem a túl okos;
mert sose boldog,
aki sok bölcsességet
szívott a szívébe.
 
57. Az eszményi ember
mérsékelten elmés,
s nem túl találékony.
Aludjon bár nyugodtan,
avagy nyugtalanul:
sorsát ki sejtené.
 
58. Tűz tüzet szit,
láng lángot lobbant,
ég, míg el nem enyészik.
Emberi szóból
születik a tudás,
tompultságból a tudatlanság.
 
59. Korán kelj,
ha más vagyonára vágyol,
vagy életét áhítod.
A lomha toportyán
s a lusta ember
csak lesheti a prédát.
 
60. Korán kelj,
ha kevés a szolgád,
rád vár a szorgalom.
Ki reggel tétlen,
tékozol az rémségesen.
Már a fürgeség fél siker.
 
61. Tisztálkodj, lakj jól,
így lovagolj tingbe,
légy bár kopottas.
Gúnyád bármi szegényes,
ne szégyelld sose,
lovadat se nézd le,
girhes gebe, az sem nagy baj.
 
62. Leszegi fejét a sas,
lop, szomját lohasztani
ős óceán vizéből.
Így lopakszik, sokaságban,
kit útja arra szólít,
szószólója mégis kevés.
 
63. Boldogulj, ha kérdezel,
csakúgy, ha válaszolsz,
s ki-ki bölcsnek vél.
Vigyázz, amit tudsz,
társad meg ne tudja:
egy világ tudja, mit hárman.
 
64. Hatalmát, erejét
a megfontolt ember
mérje mértékkel.
Hamar megérti,
ki a bátrakkal ismerős,
hogy mások is bátrak.
 
65. Gyarlón elejtett
szavaidért, ember,
gyakran megfizetsz.
 
66. Hol túl korán érkeztem
egy-egy tanyára,
hol meg túl későn.
Sok sör éretlen volt még,
sok elfogyott épp.
Nem várt vendég nem jöhet jókor.
 
67. Meghívnak olykor,
s épp nincs étvágyam,
vagy böjtre vágyom.
Jóbarát házában
két sonka kalimpál,
s én eggyel is ellaknék.
 
68. E föld fiának
legtisztább teste
a tűz, a napfény,
az ép egészség,
s hogy élhessen is
ily tisztesség teljén.
 
69. Bármi kór keserítsen,
nem korlátlan a balsors:
fia feledteti ezzel,
barát bátorítja amazt,
vagyon vígasztalja,
élni marasztja a jó mű.
 
70. De a legjobb mű: élni,
s ha tehetjük, békén;
tehened lesz, csak te légy.
Láttam tüzet már én
gazdag feje felett,
futott, s künn várta a vég.
 
71. Kemény lovas a sánta,
nyájat hajt a kezetlen,
a süket serényen harcol.
Nyájasabb a vakság,
mint a máglyafény,
a görcs, mint a gödör.
 
72. Jobb, ha van fiad,
bármikor jön is a világra,
halálod után akár:
mert az út mentén
ritkán áll sírkő,
mit nem apának emeltek.
 
73. Két küzdő fél, egy eredet.
A nyelv vesztője a fejnek.
Minden köpeny ránca
rontó kezeket rejt.
 
74. Várja az éjszakát,
akit vár éji szállás;
az evezők kurták,
az őszi éj hosszú,
az idő állhatatlan,
öt napig nem hű,
hát még egy hónapig.
 
75. Nem tudja az oktalan,
mennyi ocsmányság
oka a vagyon.
Ez gazdag, az szegény;
azt ne gúnyold,
ezt ne szégyenítsd meg.
 
76. Jószág veszendő,
jóbarát veszendő,
jómagad is veszendő vagy;
de a jó hír és név,
ha kivívtad egyszer,
el nem vész, jussod örökre.
 
77. Jószág veszendő,
jóbarát veszendő,
jómagad is veszendő vagy.
Valami nem veszendő:
a veszett hírnév,
halálod után is vár.
 
78. Láttam sok jószágát
Fitjung fiainak,
s koldussá lettek, íme.
A vagyon veszendő,
mint szemezés, veszedelmes,
barát, de bízhatatlan.
 
79. Szerez az oktalan is
jószágot vagy szerelmet,
ettől elégedett,
olcsó bölcsességgel
ámítja önmagát;
kevélyen botorkál.
 
80. Ismeretre vágyva
rúnákat vallass,
isteni rovás mind,
a Magasságos műve,
Fimbultul festése,
helyes, ha hallgatsz rájuk.
 
81. Napod dicsérd, ha elmúlt,
nőd, ha elégett,
kardod, ha kipróbáltad,
lányt első éje után,
jeget, ha partra jutottál,
sört, ha már habja sincs meg.
 
82. Szél ha fúj, fát vágj,
vizet járj jó időben,
sötétben suttogj a lánnyal,
a nappal szeme számos;
hajóorr hasítson örvényt,
védelmet adjon a pajzs,
kard pengéje csapást,
csókot a lány.
 
83. Tűznél kortyold söröd,
jégen korcsolyázz,
végy sovány lovat,
sűrű-rozsdás kardot,
csikód a háznál neveld,
kutyád a hóban csaholjon.
 
84. Férfi ne higgyen
lány szavának,
asszonyi szónak;
lágy szívüket
fazekas formálta,
csupa csalárdság lakja.
 
85. Lendült hullámnak,
lobbanó lángnak,
vonító ordasnak,
vészes varjúnak,
gyürkőző vad kannak,
gyökértelen fának,
nyugtalan víz árnak,
nyiszorgó kondérnak,
 
86. röppent nyílnak,
robajló zajlásnak,
éji fent fagynak,
fonódó kígyónak,
ágyban asszony szavának,
széttört kardnak,
medve víg kedvének,
vezér vérének,
 
87. beteg borjúnak,
büntetett szolgának,
völva jóslásának,
vérben fekvő embernek,
 
88. hamar vetésnek
ne higgyen senki,
koraszülött kölyöknek,
- vetést idő igazgat,
esze vezérel kölyköt:
mindkettőre veszély vár -
 
89. bátyád gyilkosának,
botolj bele bárhol,
leégett háznak,
szélvész lónak,
hiszen mi haszna,
ha lábát töri,
sohase hidd,
hogy ezekben bízhatsz.
 
90. Szép nők szerelme,
ha szívük csalárd,
csúszós jég a jelesnek;
betöretlen csikóval
bajlódsz így, vesztedre,
vad ló, levet;
vagy mint kemény viharban
a kormánya vesztett hajós,
vagy mint ki rénre vadászna,
s olvad alatta a rézsű.
 
91. Kereken kimondom,
tudom, minek tagadnám,
forgandó a férfi is,
asszonyról szépen szólva
leggonoszabb a gondolat,
s rászedjük a számító szívet.
 
92. Szép szóval szolgálj,
adj ajándékot
asszony szerelméért,
alakját magasztald,
mert azé a szép,
aki teszi a szépet.
 
93. Senki szerelmét
ne szapuljátok,
kül-színe bármi.
Mit az ostoba ócsál,
boldogság az a bölcsnek,
a szép szerelmes kül-szín.
 
94. Senki bolondságát
ne szapuljátok,
sok a botor s a balga.
Szerelmi szenvedélytől
a bölcs bolondul:
csak esendő az ember.
 
95. Az ész érti csupán,
mi szunnyad a szívben,
rokon rejtekén;
mi lehet rosszabb,
mint ha az okos ember
örökké elégedetlen.
 
96. Magam meséltem mindezt,
szerelmesemre várva,
súnyva a sásban;
szívem-lelkem volt ő,
végül mégsem lett enyém
eszes arám.
 
97. Billing lányát láttam,
aludt az ágyán
a napfehér nő;
hitvány hívság
a vezér öröme,
ha a vér vágya nem övé.
 
98. "Alkony óráján, Ódin,
légy itt megint,
a lány tied lesz;
hiú a szándék,
ha a találkáról
nemcsak ők ketten tudnak."
 
99. Térültem vissza,
véltem szerelmet,
vezér szíve-lelke,
vártam, szavamra
engedékeny lesz,
enyém lesz egészen.
 
100. Ahogy odaértem,
láttam, az összes harcos
harciasan éber,
velük égő fáklyák,
villódzó fények,
veszélyre figyelmeztetők.
 
101. Benéztem megint,
másnap hajnalban;
mind húnyt a háznép,
de a szép nő helyén
egy szuka hevert,
szíjazva az ágyra.
 
102. Némely nőszemély,
csak nézd meg s fontolj,
csalárd a férfival;
velem is az volt
a fortélyos némber,
hogy nászra csábítottam;
lám, szégyenemre lett csak
az eszes leányzó,
ám enyém nem lett.
 
103. Légy vidám a házadban,
ha vendége van a háznak,
légy nyílt és nyájas,
így ismerszik meg
az eszes ember.
A bárgyú botorság
szívósan szótlan,
ily csend örök ismérve
a csökött ostobaságnak.
 
104. Jártam az idős óriásnál,
most jöttem meg;
némaság ott nem sokat ér.
Érdekemben szóltam
sok ékes szóval
Szuttung termes szobáin.
 
105. Günnlöd unszolt, üljek le
szép arany székre,
mézsörrel kínált;
hálátlan háláltam
vendégelő vonzalmát:
szenvedélyes szívére
fájdalom forrt.
 
106. Rati szája
sziklákon rést vág,
szabad utat enged;
alul s felül óriások
vonulásának útja:
veszedelme fejemnek.
 
107. Javamra vált,
amit általa nyertem
- a bölcs birtoka nyugodt -,
hogy fölhoztam Ódrerirt,
és odavittem,
hol Ázgard trónja áll.
 
108. Ám alig hiszem,
hogy óriás-országból
visszatérhettem volna,
ha a gyönyörű Günnlöd
gondjába nem vesz,
s karom nem ölelheti őt.
 
109. Másnap már Fagy-Óriások
indultak Ódinhoz,
a Fenségeshez tanácsért,
termeibe a Fenségesnek.
Tudakolták: Bölverk
megtért-e az istenekhez,
vagy megölte volna Szuttung.
 
110. Emlékszem, esküdött Ódin,
esküt tett gyűrűjére;
gyarló az elme, ha hisz.
Szuttungot így tévesztvén,
távozott a lakomáról,
könnyek közt hagyta Günnlödöt.
 
111. Itt az idő, szólni
látnoki székből
Urd forrása felett.
Figyeltem s fontoltam,
figyeltem s forgattam elmémben
emberek szavát,
rúnák titkairól,
tanácsot nem titkolva
magasságos Házban,
házán a Fenségesnek
fülemmel hallottam mindezt:
 
112. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
éj idején ne kószálj,
ha ellenség nem környez,
vagy ki nem űz a szükség.
 
113. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
varázslónő karjában
ne végezd napod,
ne fonódjon rontva rád.
 
114. Egyetlen intése elég,
és feledsz tőle mindent,
a tinget s a vezér tanácsát;
ételre nincs éhed,
vágyra vágyakozásod,
súlyos álomba süppedsz.
 
115. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
másnak asszonyát
magadnak ne akard,
kényedre ne késztesd.
 
116. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
hegyekbe föl vagy fjordokba,
hosszú útra indulván,
útravalóval fölszerelkezz.
 
117. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
gonosz ember
gondjára ne bízzad
balsorsod hírét, soha,
hiszen a hitvány
a szív bizalmáért
szégyent hoz rád hamar.
 
118. Vétkes asszony szava
végzetes sebet ejtett,
fájó nyomot hagyott
láttam, egy férfin.
Fondorlatos nyelve
nyomorultul hozta halálát,
valótlan váddal.
 
119. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
tudd, ha jó barátod van,
akiben bízvást bízhatsz,
könnyelműn ne kerüld,
mert gyom nő az úton,
magas fű és dudva,
ahol nem lép derék láb.
 
120. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
szerezz magadnak jóakarót,
meghitt szavakkal,
van oly varázslat,
mely egy világot ér.
 
121. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
jóviszonyt jóbaráttal,
ha romlania kell,
sose te ronts meg;
szenved a szív,
ha nincs, aki gondját
megossza gonddal.
 
122. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
otromba fajankóra
ostobán ne fecséreld
szellemes szavaidat.
 
123. Hitvány embertől
hiába reméled
jóságod jutalmát,
de a derék társ,
dicséretével,
gyakran javadra tehet.
 
124. Vérünket váltjuk,
valahányszor eszmét
cserélünk egymással;
ezért gonosz
a csalárdság:
ha barát a barátot
szavaiért szidja.
 
125. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
három szó is végzetes,
ha hitvánnyal váltod;
gyakran győz a gyalázatos,
ha a legjobbakra lesújt.
 
126. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
csizmadiának ne menj,
ne menj bognárnak,
vagy csak magadat szolgáld;
mert ha szorít a csizma,
vagy a szekérrúd csálé,
szitok száll a fejedre.
 
127. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
ahol gonoszra lelsz,
tudd, hogy a gonosz műve;
ellened, el ne engedd.
 
128. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
más baján ne vidulj,
társadat balsorstól védd,
tégy vele jót, ha tudsz.
 
129. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
csata ha dúl,
föl ne nézz dőrén,
föld fiait ne lásd,
szerencséd el ne szálljon
balvégzettől bűvölve.
 
130. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
ha asszonyt kívánsz,
hogy kedved leld benne,
szólj vele szépen,
igérj neki igaz jót,
szavadnak is állj aztán,
ha így jársz, jól jársz majd.
 
131. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
óvatos légy, ne gyáva;
gyarlóság nem oltalmaz.
Óvakodj főleg a sörtől,
más feleségét ne kívánd,
fontos a harmadik kérés:
távoztasd tolvajodat.
 
132. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
csalás és csúfság
utast s vendéget
utadon ne várjon.
 
133. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
ha bent vagy a házban,
honnét tudhatnád,
miféle vendéget vársz;
a legkülönb is ékes
különb-különb hibákkal,
a leghitványabb sem
holmi semmirekellő.
 
134. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
az ősz igazmondót becsüld,
botorul ne nevesd ki,
öregek tanácsa
gyakran hajt hasznot,
hányszor mozdulnak
megfáradt arcok,
ránc-rótta állak,
fáradt, fittyedő ajkak
fontos szót szólni.
 
135. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
vendéget jól vendégelj,
rászorulót el ne riassz,
házad tárt hajlék legyen.
 
136. Reteszed jól járjon:
így az erős nem enged,
de a barátot bebocsátja.
Karpántot ajándékozz,
vagy nyavalya-kívánság
töreti nyomorult tagjaidat.
 
137. Mondom néked, Loddfáfnir,
szavam megfogadd,
hasznodra lesz híven,
javadra szolgál mindig:
ha sört vedelsz,
a föld ereje védjen,
ez oltja sör tüzét,
tűz távoztat kórt,
tölgyfa székrekedést,
gabona szeme bűbájt,
bodzafa házi haragot
- a hold minden viszályt -,
férget a hangafű,
rossz sorsot a rúna,
föld állja útját az áradásnak.
 
138. Függtem, tudom,
a szélfútta faágon,
kilenc éjen át,
dárdával átverve,
Ódinnak áldozva,
áldozva magam magamnak,
odafenn a fán,
gyökere hol támad,
titok mindeneknek.
 
139. Kenyérrel nem kínáltak,
ivótülökből inni;
fürkésztem mélységeket,
megleltem rúnáim,
rikoltva mind felszedtem,
földre visszazuhantam.
 
140. Kilenc varázsdalt
vettem a híres
Böltor fiától, Besztla atyjától,
ihattam az ízletes,
Ódrerir érlelte
édes mézsörből.
 
141. Most érlelődtem.
Bölcsességem bővült,
tudásom tágult,
szavamból szó lett,
a szót tett követte,
tett a tettből
fakadt, fáradatlan.
 
142. Lelni fogsz rúnákra,
fejthető rovásjelekre,
faragott, erős jelekre,
varázserejűekre,
mind Fimbultul festése,
istenek műve,
mind vezér-isten véste,
 
143. ázoknak Ódin,
álfoknak Dáin,
törpéknek Dvalin,
Ászvid az óriásoknak,
magam műve is egy-egy.
 
144. Tudod-e faragás titkát?
Tudod-e fejtés titkát?
Tudod-e párok titkát?
Tudod-e próbák titkát?
Tudod-e áhítás titkát?
Tudod-e áldozás titkát?
Tudod-e halálok titkát?
Tudod-e hála titkát?
 
145. Inkább ne áhíts,
de túl sokat ne áldozz,
az adomány viszonzást vár
túl sok halálért
a hála túl kevés mindig.
Így rótta rúnába Tund
ember-emlékezet előtt,
mikoron útra kelt,
mikoron újra megtért.
 
146. Tudok varázsigéket;
ilyet vezér asszonya,
se más emberfia nem tud.
Segítség - ez az első,
mert ez megsegít,
bajban és bánatban,
bármi betegségben.
 
147. Íme, a második ige:
föld fiainak jó,
javasemberré tesz.
 
148. Íme, a harmadik ige:
ha az ellenséges erő
már végemet hozná,
ez kardja élét veszi,
és nem fog a fegyver,
a csonka, csorba vas.
 
149. Íme, a negyedik ige:
ha kezem-lábam megkötik
ellenséges harcosok,
bűvös szavakat szólok,
máris megszabadítanak,
lábam lánca lehull,
kezem kötele kibomlik.
 
150. Íme, az ötödik ige:
ha ellenséges dárda
érne el, dúlva,
elérem én előbb,
röptében megállítom,
szememmel szétroppantom.
 
151. Íme, a hatodik ige:
gyökérbe rótt rúna
rontásától véd meg,
rosszakarómra száll
vissza a gyarló szándék,
őt emészti, nem engem.
 
152. Íme, a hetedik ige:
ha társaim feje fölött
lángolni látom a termet,
lobogjon bárhogy a tűz,
megbűvölöm, erővel,
mely ebből az igéből árad.
 
153. Íme, a nyolcadik ige:
mindenki hasznára,
mert ha a harcosok közt
köz-gyűlölség gyúl,
e szavakat szólván,
gyökerestül legyűröm.
 
154. Íme, a kilencedik ige:
ha az ár gyötri hajómat,
s kormányozni keserves,
a szilaj szeleket
csitítja szavam,
s már csöndes a vad víz.
 
155. Íme, a tizedik ige:
ha látok bűvös nornákat
lovagolni a légen át,
csak egyet intek, így,
s nem lelik már az utat,
keresnék, házuk hol van,
zavartak és ziláltak.
 
156. Íme, a tizenegyedik ige:
ha régi társak élén
riadónk harcba hív,
visszhangos pajzsba rikoltok,
vonuljatok kevélyen,
dicsőséggel a kardon,
dicsőséggel a harcból
térjetek vissza, társak.
 
157. Íme, a tizenkettedik ige:
ha bárki akasztott
függ a fa ágán,
rúnát rovok szavammal,
és ő már szökken,
talpon terem,
szemembe néz, szólít.
 
158. Íme, a tizenharmadik ige:
ha egy ifjú harcost
meghintek vízzel,
mindenekkel megküzd,
nem pusztul a porban,
kard nem küldi halálba.
 
159. Íme, a tizennegyedik ige:
ha emberek előtt
isteneket néven idézek,
sorolom sorján mindet,
ázokat és álfokat,
tisztelik tudásom.
 
160. Íme, a tizenötödik ige:
Tjódrörir törpe dala
Delling ajtaja előtt:
erőt az ázoknak dalolt,
álfoknak birtokot,
Ódinnak bölcsességet.
 
161. Íme, a tizenhatodik ige:
ha gyors eszű nőt nézek,
gyengéd kedvemre valót,
eszén fordítok elébb ügyesen,
így a fehér karú hölgy,
hamar fel is enged.
 
162. Íme, a tizenhetedik ige:
ez, ha a lány habozna,
lábáról leveszi hamar.
E dalok,
Loddfáfnir,
legyenek örök igéid:
igaz szavuk megfogadd,
hasznodra lesznek híven,
javadra, bármiben jársz.
 
163. A tizennyolcadikat
nem hallja tőlem senki,
se lánya, se asszonya;
- mert amit magad tudsz,
senki más, az a legtöbb; -
ezért ezt a varázs-szót
az tudja csak tőlem,
kit karommal ölelve védek,
vagy húgomnak hívok.
 
164. Szólt a Magasságos ekképp,
szent Csarnoka megzengett,
föld fiának üdvére,
óriások sarjának vesztére,
dicső, aki elmondta,
dicső, aki elértette,
javára, ki ebben jár,
üdv, ha hallgattad híven.


3. Vaftrúdnir-ének

Ódin szólott:
 
1. "Felelj tanáccsal, Frigg:
kedvem támadott
Vaftrúdnirt felkeresni;
kiváncsi volnék, mit tud,
velem megmérkőzve,
régi rúnákról az az óriás."
 
Frigg szólott:
 
2. "Tartóztatlak inkább,
itt, isteni honodban,
Hősöknek Atyja:
hiszen Vaftrúdnirral,
úgy vélem, nem vetekedhet
más óriás, óvlak."
 
Ódin szólott:
 
3. "Jártam ugyan sok úton,
jeles tapasztalással,
tudok elég erőről;
most azt tudnám meg,
milyen is otthon az okos
Vaftrúdnir óriás."
 
Frigg szólott:
 
4. "Úgy hát szerencsés utat,
térj vissza szerencsével,
jó szerencse járjon veled!
Elméd ne szikkadjon,
Istenek Atyja, szavad
ne apadjon, mérve az óriást!"
 
5. Ódin ezzel elindult,
óriást látogatni elment,
szellemét szóval latolni;
érvén, íme, terméhez
Imr atyjának, ijesztő
Yggr belépett bátran.
 
Ódin szólott:
 
6. "Béke veled, Vaftrúdnir,
jöttem házadba híven,
látásodra, latolásodra;
legelőször ezt tudnám:
mindentudó vagy-e, mondd,
okos vagy-e, óriás."
 
Vaftrúdnir szólott:
 
7. "Miféle szerzet
merészel házamban
ily szavakkal hajigálózni?
Ki nem kerülsz élve
az én hajlékomból,
hacsak nem vagy nálam bölcsebb."
 
Ódin szólott:
 
8. "Szófő a nevem,
nagy útról házadba
éhen-szomjan érkezem;
hadd legyek vendéged,
lakoma várjon végre
otthonodban, derék óriás."
 
Vaftrúdnir szólott:
 
9. "Miért állva mondod
e szavakat, Szófő?
Tessék, telepedj le,
kiderül, ki tud többet,
a tanácstudó tulr
vagy a vendég."
 
Ódin szólott:
 
10. "Gondolja meg a szegény,
ha gazdaghoz szállna,
mit mondjon bölcsen;
a bőbeszédűség,
bizony, hasztalan,
ha a fogadtatás fagyos."
 
Vaftrúdnir szólott:
 
11. "Szólj akkor, Szófő,
ha nem kerülsz beljebb,
csak a küszöbben bízol:
a ló nevét mondd,
mely mindennap a nappalt
húzza elébe a had népének!"
 
Ódin szólott:
 
12. "Fénysörény a neve,
ő hozza a fényes nappalt
hajnalonta e föld népének;
legjobb lónak gondolják
mind a lovas gótok,
sörénye folyton fénylik."
 
Vaftrúdnir szólott:
 
13. "Szólj hát, Szófő,
ha nem kerülsz beljebb,
csak a küszöbben bízol:
a mén nevét mondd,
mely a komor éjt keletről
igázza a nemes isteneknek!"
 
Ódin szólott:
 
14. "Dérsörény a neve,
a nemes isteneknek
ő igázza az éjt diadallal;
dúlt szájából hab szakad
minden reggel, harmat
hull a völgyi világra."
 
Vaftrúdnir szólott:
 
15. "Szólj hát, Szófő,
ha nem kerülsz beljebb,
csak a küszöbben bízol:
hogy hívják a folyót,
mely az istenek földjét
óriás-országtól elválasztja?"
 
Ódin szólott:
 
16. "A folyó neve Íving,
az istenek földjétől
óriás-országot ez választja;
fagy nem veri vizét,
folyik az folyton-folyvást,
láb át nem lábol rajta."
 
Vaftrúdnir szólott:
 
17. "Szólj hát, Szófő,
ha nem kerülsz beljebb,
csak a küszöbben bízol:
a mező nevét mondd,
melyen bátor Szurt megvív
a boldog istenekkel!"
 
Ódin szólott:
 
18. "Vigríd a mező,
ott vív majd a bátor
Szurt a boldog istenekkel;
száz mérföld széles
minden irányban,
keményen kimérték."
 
Vaftrúdnir szólott:
 
19. "Ügyes eszű vagy, vendég,
ülj le végre, padom vár,
az legyen vívó porondunk,
folytassuk, a fej a tét,
hadd lássa házam terme,
melyikünk rátermettebb!"
 
Ódin szólott:
 
20. "Mondd meg, elsőül,
ha elméd elegendő,
Vaftrúdnir, halljam:
honnét van a föld
meg a felső boltozat,
felelj, bölcs óriás!"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
21. "Formálták a földet
Ymir húsából,
hegyeket csontjából;
Dérhideg óriás
koponyája komor éj lett,
vérveritéke a tenger."
 
Ódin szólott:
 
22. "Mondd meg, másodikul,
ha elméd elegendő,
Vaftrúdnir, halljam:
honnét van a hold,
mely felettünk fénylik,
kinek műve a nagy nap?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
23. "A hideg hold atyja,
miként a nagy napé:
maga Mundilfari;
kitartóan jönnek ők,
jártukban követik egymást,
embernek időt mérnek."
 
Ódin szólott:
 
24. "Mondd meg, harmadikul,
elméd tán elegendő,
Vaftrúdnir, halljam:
honnét van a nappal,
az örök éber, s nővére,
az éj, az éledő holddal?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
25. "Dellingnek nevezik
a Nappal deli apját,
Nörvi szülötte az Éj:
a fogyó-felnövő hold
istenek intézménye,
ember-évet igazgat."
 
Ódin szólott:
 
26. "Mondd meg, negyedikül,
ha elméd elegendő,
Vaftrúdnir, halljam:
a telet, hozzá
a teljes nyarat is,
honnét nyerték a hatalmak?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
27. "Jeges Szél, a jajongó,
Ő a tél szülőapja.
a nyáré Nyájas."
 
Ódin szólott:
 
28. "Mondd meg, ötödikül,
ha elméd elegendő,
Vaftrúdnir, halljam:
ki volt a világon az első,
áz-e, vagy Ymir
leszármazottja?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
29. "Temérdek téllel
e formált föld előtt,
eljött bömbölő Bergelmir;
tomboló Trúdgelmir
volt az óriás atyja,
ajzott Aurgelmir az őse."
 
Ódin szólott:
 
30. "Mondd meg, hatodikul,
ha elméd elegendő,
Vaftrúdnir, halljam:
Aurgelmir hogyan került
óriások fiai közé,
felelj erre, bölcs beszédű!"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
31. "Élivágor méregcseppjei
együtt cseperedtek,
növekedtek óriássá;
ebből a nemzetségből
eredünk valamennyien,
ezért vagyunk vérmesek."
 
Ódin szólott:
 
32. "Mondd meg, hetedikül,
ha elméd elegendő,
Vaftrúdnir, halljam:
mint nemzett utódot
a mogorva óriás,
óriásnőt nem ismervén?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
33. "Halljuk, a déróriás
hóna alatt dudor nőtt:
fia lett és leánya;
az okos óriás
két lába nemzett híven
hatfejű fiút."
 
Ódin szólott:
 
34. "Mondd meg, nyolcadikul,
ha elméd elegendő,
Vaftrúdnir, halljam:
mi maradt meg elsőnek,
óvatlan, emlékezetedben,
mindentudó óriás?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
35. "Temérdek téllel
e formált föld előtt
eljött bömbölő Bergelmir;
ahogy a bölcs óriást
lisztes ládába tették:
ez elmém első emléke."
 
Ódin szólott:
 
36. "Mondd meg, kilencedikül,
ha elméd engedi,
Vaftrúdnir, halljam:
honnét a szél, mely
hullámok felett száguld,
emberfia nem látta soha!"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
37. "Hullafalónak hívják;
sas-hámban, az óriás
kiül az égi szegélyre,
szárnyától kavarodik,
halljuk, a szél,
emberek egét hasítván."
 
Ódin szólott:
 
38. "Mondd meg, tizedikül,
hiszen az istenek végzetét,
Vaftrúdnir, híven ismered:
Njörd hogyan került
az ázok közé;
oltára és szentélye
honnét ily nagy számban,
ha nem is nevelkedett ázként?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
39. "Vánok világában
nevelték nemes erők,
elküldték túsznak az ázokhoz;
tudjuk, visszajön
világok végén,
megtér vánokhoz megint."
 
Ódin szólott:
 
40. "Mondd meg, tizenegyedikül,
Ódin harcosai közül
kik kelnek nap mint nap hadra?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
41. "Ódin udvarában
minden hős nap mint nap
hadra kél könyörtelenül;
holtáig harcol mind,
majd a harcteret odahagyván
Ódinnál megbékélve vigad."
 
Ódin szólott:
 
42. "Mondd meg, tizenkettedikül,
istenek végzetét, mindét,
miből ismered így, Vaftrúdnir?
Óriások régi rúnáiból,
istenek igaz rúnáiból?
óhatatlan csak a valót
mondod, csupaész óriás!"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
43. "Óriások régi rúnáit,
istenek igaz rúnáit,
vallatom a valóért;
minden világot megjártam,
kilenc világ körét,
alászálltam az alvilágba,
holtak alvóhelyére."
 
Ódin szólott:
 
44. "Sok utat megjártam,
sokat megéltem,
sok istent próbáltam;
pusztulni ki nem fog,
ha tombol majd a halandók közt
a hármastél hatalma?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
45. "Élet és Életvágy
védetten lapul,
Hoddmímir fájáról
hajnali harmat
lészen eledelük,
emberek erednek létükből."
 
Ódin szólott:
 
46. "Sok utat megjártam,
sokat megéltem,
sok istent próbáltam;
a puszta égre
honnét hág nagy nap,
ha Fenrir felfalja?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
47. "Az áldozatos Álfsugár
leánynak ád életet,
mielőtt Fenrir felfalja;
a hajadon vágtat majd
anyja hajdani útján végig,
ha vesznek már a hatalmak."
 
Ódin szólott:
 
48. "Sok utat megjártam,
sokat megéltem,
sok erőt megmértem;
miféle leányok
lovagolnak a tenger
égi terén, éles eszűek?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
49. "Hármasával szállnak le
halandók szállásaira
Mögtraszir leányai,
mind életet élesztő
jó szellem, emberek javát
óhajtja, bár óriás-szülött."
 
Ódin szólott:
 
50. "Sok utat megjártam,
sokat megéltem,
sok erőt mértem;
mondd, mely áz istenek
lakoznak majd Ázgárdban,
ha Szurt szent lángja lohad?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
51. "Vídar és Váli vonul
az isteni szentélybe,
ha Szurt szent lángja lohad;
Módi és Magni kapja
Mjölnirt, ha Tór kezéből
tehetetlen kihull."
 
Ódin szólott:
 
52. "Sok utat megjártam,
sokat megéltem,
sok erőt mértem;
mondd, mi okozza majd,
mi hozza Ódin halálát,
ha a hatalmak harca jő?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
53. "Farkas falja fel
Mindenek Atyját,
de megbosszulja Vídar;
a veszett torkát
telibe hasítja,
mikor még tombol a harc."
 
Ódin szólott:
 
54. "Sok utat megjártam,
sokat megéltem,
sok erőt mértem;
mit sugott Ódin
fiának fülébe,
mielőtt máglyára emelte őt?"
 
Vaftrúdnir szólott:
 
55. "Hogy te hajdankorokon
fiad fülébe mit súgtál,
senki se tudja;
halálra szánt szájjal
hirdettem ősi tudásom,
hatalmasok hulltáról.
Végezetül hát Ódinnal
bírkóztak szavaim; a bölcsesség
szavát te őrzöd örökkön."


4. Grímnir-ének

Hraudung királynak két fia volt: a tízéves Agnár és a nyolcéves Geirrod. A fiúk egyszer csónakba szálltak és halászni mentek, de közben a széllel ismeretlen partra sodródtak. Az éji sötétben értek partot, akkor kiszálltak, paraszttanyára leltek, ott is maradtak télire. Az asszony viselte gondját Agnárnak, az ember Geirrodnak.

Tavaszra aztán szerzett nekik csónakot az ember. Ahogy az asszonnyal lekísérte a fiúkat a tengerpartra, még szót váltott Geirroddal. A fiúk jó szelet kaptak, vissza is érkeztek apjuk földjéhez. Geirrod, aki a csónak orrában állt, hamar partra szökkent, és így kiáltott: "Te csak menj, ahol a gonosz szellemé lehetsz!" A hajó kisodródott a tengerre. Geirrod viszont felment a házhoz, és mindenki nagy örömmel fogadta. Apja nemrégiben halt meg, így Geirrodot választották meg királynak, kiváló ember vált belőle.

Ódin és Frigg a Hlídszkjálfban ülvén szemlélte, mi történik szerte a világokban. Ódin szólott: "Látod-e nevelt fiadat, Agnárt, ahogy egy óriásnővel egy barlangban gyermeket nemz? Geirrod viszont, az én védencem király lett, és most ott él országában." Frigg így felelt: "Geirrod meg nem ad eleget enni az embereinek, azzal kínozza őket, hogy szerinte túl sok a vendég a háznál." Ódin erre azt válaszolta, hogy ez szemenszedett hazugság. Ekkor elhatározták, hogy fogadást kötnek.

Frigg pedig elküldte Futlát, szolgálólányát Geirrodhoz, figyelmeztetné a királyt, hogy óvakodjék attól a varázstudó embertől, ki országába érkezett, s akit arról lehet felismerni, hogy még a legharapósabb kutya sem ugrik neki. Micsoda hazugság tehát, hogy Geirrod nem bánik jól a vendégeivel; a király ekkor mégis elfogatta azt az embert, akit az ebek se akartak megmarni. Az idegen kék ruhát viselt, Grímnirnek nevezte magát, ám többet nem mondott, bárhogy faggatták volna. A király megpróbálta kínzással szóra bírni, két tűz közé ültette, otthagyták nyolc éjen át. Geirrod királynak volt egy nyolcéves fia, kit bátyja után Agnárnak hívtak. Agnár ment oda Grímnirhez, és megkínálta egy teli szaru itallal, mondván, rosszul tette a király, hogy vendégét ártatlanul bántotta. Grímnir ivott az italból. A tűz akkorra már Grímnir kabátját perzselte. Ő maga így szólt:

1. "Falánk vagy, lobogó tűz,
túl forrón lángolsz;
távolodj tőlem, lihegő!
Perzseled már a posztót,
ha nem menekülhetek,
köpenyem meggyullad, elég.
 
2. Nyolc nyomorult éjen át
ültem itt, üzekedő
lángok közt, ennem se adtak,
egyedül Agnár szánt meg,
Geirrod fia, ki egyszer majd
egész Gótföldön
egymaga uralkodik.
 
3. Üdv neked, Agnár,
a nagy Veratír nevez
boldog választottjának.
Különb jutalmad
egy korty italért,
lásd, nem lehetne.
 
4. Áldott a föld, melyet
ott látok ázok és álfok
lakának közelében;
ott lakozik majd,
Tett-honban, Tór,
míg eljő a hatalmak harca.
 
5. Ébenvölgy, ékes neve
a helynek, hol Ull
házát építtette;
Freynek Álf-hon
adatott hajdan
isteni ajándékul.
 
6. Harmadik az a ház,
hol a termet a hív hatalmak
ezüst tetővel vonták be;
nagy neve Válaszkjálf,
Ódin még ó-időkön
választotta így magának.
 
7. Zúgósház a negyedik,
hűs hullámok zúgása
keríti körül;
ott Ódin és Szága
szívbéli örömmel ürít
nap mint nap arany kupákat.
 
8. Örömhon az ötödik,
ahol az aranyfényü,
fenséges Valhalla áll;
Hropt választ itt hősöket,
nap mint nap, ők vesznek el
véres harcokon.
 
9. Aki Ódinhoz megy,
otthonát mindjárt
látásból megismeri;
a szarufák lándzsák,
pajzsok fedik a termet,
páncéling takarja a lócát.
 
10. Aki Ódinhoz megy,
otthonát mindjárt
látásból megismeri;
bejárattól balra
farkas lóg fenn,
fölötte sas függ.
 
11. Hatodik Hangos-hon,
Tjázi tanyája egykor,
szálfa erejű óriásé;
most mégis Szkádi lakja,
apja ősi lakát
fényes isten-ara.
 
12. Tekintet-háza a hetedik,
tágas termeit Baldr
boltoztatta magának;
nincs még egy hely a földön,
melyet kevesebb baj
bántana, mint e fészket.
 
13. Nyugalom-hona a nyolcadik,
Heimdall mennyei vára.
Őt mondják a hely urának;
tanyáján béke honol,
istenek serény őre ott
örvendve issza sörét.
 
14. Folkvang a kilencedik,
itt Freyja kegye határoz,
ki hol ül, ő mondja meg,
a hősi halottak felét
maga választja nap mint nap,
másik felét Ódin.
 
15. Tündöklés-hona a tizedik,
ezüst tetejét tartják
arany támoszlopok;
ott honol majdnem minden nap
a Vezérülnök, vitákat
simít el sorra.
 
16. Nóatún a tizenegyedik,
Njörd tiszta terme,
maga a tökéletesség;
magasra ácsolt
áldozati helyén hódolnak
a hibátlan nemzetségfőnek.
 
17. Falánk fű fut,
vad bozót burjánzik
Vídében, Vídar földjén;
lóhátról leszáll ott
a legény majdan,
atyja halálát megbosszulja.
 
18. Ügyes Verítékhomlok
üstjében, Zubogóban
főzi Vérmest, a vadkant,
nincs ennél finomabb hús;
hősök mily eledelt esznek,
nem sokan sejtik.
 
19. Fréki és Géri, két farkas,
falatot a Hadak
harcedzett Atyjától kap;
ám a fegyverdiszes Ódin
önmaga örökkön csak
boron él, élvezettel.
 
20. Elme és Emlékezet
nap mint nap felderíti
a földi tájakat;
aggódom, nem tér majd
vissza egyszer az Elme,
bár Emlékezetért
szívem még szorongóbb.
 
21. Dübörög a folyó, Duzzadt,
Tjódvitnir halai, tudjuk,
bukdosnak hevesen,
játék nekik a légi vízár,
mely a jó hősöknek
halálos végzet.
 
22. Halottkert hatalmas
térség a mezőn,
magasztos porta mögött;
a pompás kapu ódon,
titkát kevesen tudják,
hogyan is tárul.
 
23. A terme ötszáz,
s még négyszer tíz, úgy tetszik,
Valhallának, a várnak.
Nyolcszáz hős harcos
árad ki minden ajtaján,
Fenrir farkas ellen.
 
24. A terme ötszáz,
s még négyszer tíz, úgy tetszik,
ez a Villámló vára;
magam úgy érzem,
nincs magas épület, mely
felülmúlná a fiamét.
 
25. Heidrún, a kecske
a Had Atyjának kapujánál
legeli Lérad lombját,
megtölti a kancsót
világos méztejjel,
ízletes itala végtelen.
 
26. Háncshántó, a szarvas,
a Had Atyjának kapujánál
legeli Lérad lombját,
agancsáról hulldogál
Hvergelmir forrásvize,
megannyi folyam fut onnét.
 
27. Zajló és Zubogó,
Zúgó és Habzó,
Hűs és Háborgó,
Halk és Csobogó,
Csorgó és Csillogó,
Surranó és Sodró,
Pezsgő és Porzó,
kerítik a Teremtő termét,
Kígyózó és Kavargó,
Fénylő és Feketéllő,
Bősz és Békés.
 
28. Örvénylő az egyik,
ellene fut Öregvíz,
Forgó a társuk,
Tobzódó és Tiszta,
Nyálkás és Nyákos,
Kásás és Koloncos,
Mocskos és Márcos,
Iszamos és Iramló,
Álmos és Átkos,
átszelik Emberhont,
Hélt elérik.
 
29. Séden és Sáron,
két Gőzölgőn
gázol át konokul
a keményléptű Tór,
ha törvényt tenni indul
Yggdraszill kőriséhez,
mert izzik az ázok hídja,
lobog heves égi lánggal,
párák szállnak a szent vizekről.
 
30. Nyihogó és Nyerítő,
Ficánkoló és Fürge,
Fakó és Fényesszőrű,
Vágtás és Villám,
Könnyűlábú és Kényes,
ázok pompás paripái,
nyargalnak nyakra-főre,
ha törvényt tenni indulnak
Yggdraszill kőriséhez.
 
31. Három gyökér gyürkőzik
három irányba
Yggdraszill kőrise alól:
egyik Hél honára dől,
másik a déróriásokéra,
harmadik az emberfiakra.
 
32. Fentfogú, a mókus
fel-le futkos, iramlik
Yggdraszill kőrisfáján;
kihallja fentről
a sas kiáltozását,
közli Nídhögg-gel odalent.
 
33. Négy szorgos szarvas
nyújtott nyakkal
farügyeket fal:
Dám és Deli,
Délceg és Dalia.
 
34. A kőris tövében
több féreg tanyázik,
mint a tudatlan majmok hinnék:
Házrontó és Méreglob,
Lopó és Lihegő,
mind Lágyfattyas fiai,
Fujtató és Fertelmes,
egyre-másra emésztik
a fa eleven hajtásait.
 
35. Yggdraszill kőrisének
többet kell kiállnia,
mint tudatlan emberek hinnék:
levelét szarvas harapdálja,
gyönyörű kérge lerothad,
gyökerét Nídhögg kurtítja.
 
36. Söröskupámmal serénykedjen
Botor és Bárdos,
Taglózó és Tornyostörzs,
Harcos és Seregrontó,
Rikoltó és Dárdahajító,
Dúló és Pajzstörő,
Tomboló és Hősgyötrő,
Hatalomhagyományozó;
hozzák a sört sok hősnek.
 
37. Koránkelő és Készlábú
ébred, nagy útra kél,
éhesek, keltik a napot;
hordanak hónuk alatt
hűsítő vasat az ázok.
 
38. Enyhítő, ez a neve
a nap előtt álló
állhatatos pajzsnak;
halálra perzselődnének
hegyek és vizek,
ha védőjük hullana.
 
39. Szökkenő, ez a farkas,
kíséri a fényes istennőt
erős erdei menedékig;
a másik, Hati,
Hródvitnir fia, a fényes
égi ara előtt fut.
 
40. Ymir húsából
hasították a földet,
véréből vették a tengert,
hegyekké csontjait törték,
hajából csomóztak erdőt,
eget koponyája kerít.
 
41. Szempilláiból alkották
a szíves hatalmak
Emberhont az emberfiaknak;
háborgó felhőket
habartak agyvelejéből,
létével lettek mindenek.
 
42. Ull kegyeltje,
istenek kedvében jár,
ki elsőül elbánik a tűzzel;
tudjuk, az ázok előtt
megnyílik minden otthon,
ha ügyes kézbe kerül az üst.
 
43. Ívaldi ivadékai
idők ölén elindultak,
ők alkották Evezőst,
ácsolták a legjobb hajót,
fényes Frey hasznára,
Njörd fia hadd örvendjen.
 
44. Yggdraszill kőrisfa,
íme, fák közt az első,
hajók közt Evezős,
Ódin az ázok közt;
paripák közt Suhanó,
hidak közt Szivárványhíd,
skáldok közt Bragi első,
sólymok közt Karcsú,
kutyák közt Garm.
 
45. Ázok fiai előtt
arcom ezért felfödtem,
szabadulásom szítottam:
áz istenek iramlón
ide igyekeznek majd,
Égir ivóhelyéhez,
Égir italához.
 
46. Volt nevem Nagyszarvú,
vándoroltam mint Fáradt,
Seregek Ura, Sisakviselő,
Sóvárgott és Harmadik,
Szikár és Hullám,
Seregsújtó és Szálas.
 
47. Igaz és Alakoskodó,
Igazságkereső,
Kedvharcú, Küzdelmes,
Éjszemű, Szikraszemű,
Bajhozó és Bujkáló,
Álca és Álcás,
Álnok és Rontó.
 
48. Kalpagos, Komorszakáll,
Istenek Atyja,
Öldöklés Atyja,
Nyergesvész és Nyakazó,
neveim nyughatatlanok,
a nép közt nem hívom magam
kétszer se egy néven.
 
49. Geirrod házában
hívtak Grímnirnek,
Ászmundnál Átoknak,
szánt vonva Szökőnek,
tanácsban voltam Tapasztalt,
harc mezején Hadrontó,
Megsegítő és Fennszavú,
Egymagas, Ezüstszakállú,
Varázsvesszős, Védőpajzsos,
így jártam istenek körén.
 
50. Titoktudó és Vajákos,
ez voltam Szökkmímirnél,
az óvatlan agg óriásnál;
Midvitnir magzatának
gyilkosa lettem, Gyötrő,
derék életét dúltam.
 
51. Geirrod, mohó gigájú,
megártott neked a sör,
sok mindentől megfosztalak,
mert most magára hagy
minden választott vitéz,
nem óv már Ódin sem.
 
52. Eleget elmondtam,
mire emlékszel mégis?
Kijátszanak kegyeltjeid;
kardot látok magam,
barátom vérben
borul vasára.
 
53. Kardod nem irgalmaz,
Yggr kezére kerít,
életed nem ível tovább;
sorsod szövői nem szánnak.
Most majd meglátod Ódint,
keresd közelét, ha bírod!
 
54. Ódin, ez most nagy nevem,
voltam Yggr, az ijesztő,
voltam Tund, a tomboló,
Riadó és Rémítő,
Imbolygó, Elsőisten,
Alkotó és Ártó
és mindegyik, mondhatom,
valóm hű változata volt."

Geirrod király ott ült félig kivont kardjával a térdén. Amidőn meghallotta, hogy Ódin a vendég jövevény, elindult, hogy a tűzből kimentse. Felálltában a kard kicsúszott kezéből, markolata volt alul. A király ekkor megbotlott és előrebukott, rá a nekiszegeződő kardra. Ez lett a halála. Ódin aztán eltűnt, Agnár pedig sokáig örvendhetett királyságának.5. Szkírnir-ének

Njörd fia Frey beleült egyszer a Hlídszkjálfba, onnét belátta valamennyi világot. Megpillantott az óriások világában egy csodaszép leányt, amint apja házából az asszonyházba tart. Ettől fogva roppant búskomorság szállt Freyre.

Frey cipőinasát Szkírnirnek hívták. Njörd megkérte Szkírnirt, próbálja szóra bírni Freyt. Szkádi akkor szólott:

 
1. "Kelj fel, Szkírnir,
készülj, hozz hírt,
fiunkról tudósíts,
tudakold, mi bántja,
miért borult a bölcsre
ily meddő bánat?"
 
Szkírnir szólott:
 
2. "Szelíd szót aligha
várhatok fiatoktól,
ha vallatom, feleljen,
tudakolom, mi bántja,
miért borult a bölcsre
ily meddő bánat.
 
3. Magasztos Frey,
fejedelem, mondd el,
mit tudni vágyom:
végtelen termekben
magadba roskadva miért ülsz,
ügyet se vetve másra?"
 
Frey szólott:
 
4. "Vitéz, fiatal hívem,
hogy világítsam meg
fojtogató bánatomat?
Bizony, a tündéri fény is
tanácstalan ragyog rám,
vágyam vakon ront belül."
 
Szkírnir szólott:
 
5. "Vágyad hagyja talán,
hogy velem szót válts,
szívesen szólj róla;
ifjan oly rengeteget
időztünk együtt ketten,
egymásban bízva bízhatunk."
 
Frey szólott:
 
6. "Gímir udvarán
egy leányt láttam,
vonult, vágykeltő;
karjának fényével
feltündököltette
a levegőt s a tengert.
 
7. Drágább nékem e drága,
mint férfinak leány
valaha is lehetett;
vele volnék mindörökkön,
mégsem akarja ezt
egyetlen áz se, álf se."
 
Szkírnir szólott:
 
8. "Adj lovat, sebeset,
mely átvisz a sötéten
lobogó lángon;
kardot is adj kezembe,
mely magától sújt le
az óriás sarjára."
 
Frey szólott:
 
9. "Adok sebes lovat,
átvisz a sötéten
lobogó lángon;
kardot is kapsz, mely
magától lendül,
ha merész a markoló kéz."
 
Szkírnir a lóhoz szólott:
 
10. "Künn komor a sötét,
ideje indulnunk
a ködös hegyen át,
óriások országán át;
megjövünk mindketten,
hacsak a hatalmas
óriás orvul el nem fog."

Szkírnir az óriások világába lovagol, Gímir udvarához. Voltak ott harapós kutyák a kerítéshez kötve, ahol Gerd háza állt.

Odalovagolt Szkírnir egy dombon ülő pásztorhoz; így szólott:

 
11. "Felelj, nyáj őrzője,
ki fenn ülsz nyugton
a dombon, utat vigyázva:
hírt hogy vihetnék
egy fiatal lánynak,
Gímir ebe ellenére?"
 
A pásztor szólott:
 
12. "Halálod hajszolod,
vagy már halott vagy?
Hírt hoznod sosem lehet,
azt ne is gondold,
Gímir szép lányának."
 
Szkírnir szólott:
 
13. "Kinek útja sietős,
ugyan mért ne sietne,
nem halasztják el
a habozva járó
végnapjának jöttét sem
a végzet szövői."
 
Gerd szólott:
 
14. "Mi ez a rémes ricsaj,
e robajlás, melynek
házunkig ér el a hangja?
Remeg a föld
és minden reszket
Gímir gazdag birtokán."
 
A szolgálólány szólott:
 
15. "Egy ember érkezett,
nyergéből nyomban leszállt,
lovát legelteti."
 
Gerd szólott:
 
16. "Kérd, kerüljön beljebb,
hadd igyon házunkban
a pompás sörből.
Sajnos, gyanakodnunk kell:
bátyám gyilkosa lehet
a váratlan vendég.
 
17. Miféle álf vagy,
mely áz fia, felelj!
Vagy bölcs vánok sarja volnál?
Hogyan sikerült áttörnöd
a lobogó tűzön,
hogy házunk láthasd?"
 
Szkírnir szólott:
 
18. "Nem vagyok álf,
se ázok fia,
bölcs vánok közül való se volnék;
magam jöttem mégis,
járhatatlan lángokon át,
hogy e házat lássam.
 
19. Van velem tizenegy halvány
arany-húsú alma,
néked gondoltam mindet, Gerd,
vonzalmam venném velük,
hadd lenne néked Frey
e földön a legkedvesebb lény."
 
Gerd szólott:
 
20. "Tizenegy almát
el nem fogadok
senki férfitól;
Freyjel én sosem
élhetek együtt,
jól érts meg engem."
 
Szkírnir szólott:
 
21. "Kapsz karpántot,
ott égett Ódin
ifjú fiával;
nyolcat fiadzik
nyugtalan köre, hasonmást,
minden kilencedik éjjel."
 
Gerd szólott:
 
22. "Karpántot kínálsz,
ám nekem nem kell,
hiába égett a máglyán;
mit érek hiú arannyal,
apám javából
jócskán jut nekem amúgy is."
 
Szkírnir szólott:
 
23. "Látod-e, lány, e kardot?
Keskeny és éles,
ékes, de kezes.
Fejedet fürgén
lecsapja, meglásd,
ha meg nem egyezünk."
 
Gerd szólott:
 
24. "Erővel engem
nem kényszeríthetsz
senki kedvére;
gondolom, Gímirrel
lesz találkozásod mindjárt,
viadalra vágytok majd."
 
Szkírnir szólott:
 
25. "Látod-e, lány, e kardot?
Keskeny és éles,
ékes, de kezes,
éle alatt múlik ki
az éltes óriás,
apád életét semmi sem óvja.
 
26. Verlek varázsvesszővel,
kedvemre szelidítlek,
te konok, szép lány.
Küldelek lakozni
oda, hol emberfia
nem lát téged többé.
 
27. Őrizzen örökkön
sas bérce, bámulj
onnét a világból
Hél vak homályába;
irgalmatlan iszonnyal
emésszen életed: embert
fényféreg ne undorítson úgy.
 
28. Válj szörnyszülötté:
ha szabadulsz, Hrímnir
csúfodra csodáljon,
bámuljon mindenki,
borzadjon tőled,
légy Heimdallnál híresebb,
rács túljára rejtve.
 
29. Tombolj tehetetlen,
duzzassza keserű düh
könnyeid áradatát!
Most álld, amit hallasz:
hadd soroljam
keserves sorsod
kettős siralmait.
 
30. Űzzenek szilaj szörnyek
ott künn az óriások
kietlen országában!
Déróriások házához
járulj jajongva,
kivetve könyörögj,
kisemmizve kotródj,
öröm ne legyen részed,
őrjítsen, rontson
könyörtelen kínszenvedés.
 
31. Háromfejű óriás
legyen hites társad,
ne találj más férfit!
Magány fojtogasson,
megbánás fullasszon,
száraz kóróvá szikkadj,
mint a fagyal fenn,
ház hideg ormán.
 
32. Utam vadonba vettem,
fiatal fához,
lelnék varázsvesszőt,
leltem varázsvesszőt.
 
33. Ódin, ázok közt első,
ádáz ellenséged lett,
Freyt, alávaló lány,
magadra haragítottad,
a hatalmas istenek
dühe dúl életed ellen.
 
34. Hallják óriások,
hallják déróriások,
Szuttung megannyi fia,
hallják maguk az ázok,
hogy sújtja átkom,
mely sosem hagyja,
hogy a lány férfit öleljen,
férfiban örömet leljen.
 
35. Fagyvicsor óriás
lehet csak a férjed,
lenn Hél homályán;
a kapunál koldusok
kínálnak fagyökérből
kecske vizeletével;
tisztább italhoz
többé ne juthass,
leány, akaratod ez volt,
leány, akaratom ez.
 
36. T-rúnát vések, halld,
rovok rá három jelet:
őrjöngés, őrület,
ős-bujaság;
aztán amit bevéstem,
le is fejthetem szintúgy,
ha úgy hozza a szükség."
 
Gerd szólott:
 
37. "Köszöntlek inkább házamban!
Íme, egy habzó kupa sör,
pompásan pezsgő, sűrű lé;
bár sose vágytam
ván ifjút
valaha is szeretni."
 
Szkírnir szólott:
 
38. "Küldetésem sikerét
kívánom, sietősen
hazalovaglok legott;
hadd kérdem hát, mikorra
tervezed találkozásod
Njörd neves fiával?"
 
Gerd szólott:
 
39. "Barri a neve,
bizony, mindketten tudjuk,
a találkahely ligetének.
Teljen kilenc éj,
Gerd karjában édes kéj vár,
Njörd neves fia."

Szkírnir azzal hazalovagolt. Frey odakinn állt, köszöntötte, kérdezvén, mit intézett:

 
40. "Szkírnir, szólj, mielőtt
levennéd lovadról a nyerget,
mielőtt egy lépést is lépnél,
óriások világában
mit végeztél, járván
magad s magam javára?"
 
Szkírnir szólott:
 
41. "Barri a neve,
bizony, mindketten tudjuk,
a találkahely ligetének.
Teljen kilenc éj,
Gerd karjában édes kéj vár,
Njörd neves fia."
 
Frey szólott:
 
42. "Hosszú egyetlen éj is,
kettő kegyetlen hosszú,
hogyan állok ki hármat?
Egy hónap gyakran
gyorsabban fut el,
mint fél éj vágyban -"


6. Hárbard-ének

Tór keleti útjáról jövet elért egy tengerszoroshoz. A túlparton révész állt a hajójával, s Tór átkiáltott:
 
1. "Legény, ki legénye vagy,
ott átal, átellenben?"
 
A révészlegény szólott:
 
2. "Ember, ki embere vagy,
útról ki úgy kiáltasz?"
 
Tór szólott:
 
3. "Szép szóval kérlek,
vigyél át a szoroson,
van hátamon kosár,
hálás leszek, meglásd.
Mielőtt útnak indultam,
kását ettem, heringet,
éhes nem vagyok,
neked adhatom, amim van."
 
A révészlegény szólott:
 
4. "Kérkedsz, hősként,
hogy éhed korán elverted;
aligha gondolsz előre:
ezért lesz bánatod otthon,
anyád, azt hallom, halott."
 
Tór szólott:
 
5. "Mit mondasz! Mindenkinek
ez a legszörnyűbb újság,
letérnie útjáról,
hallani, hogy anyja halott!"
 
A révészlegény szólott:
 
6. "Nem tudom, mid van,
három tanyád aligha,
koldusé a tarisznyád,
mezítláb állsz,
árva nadrágod nincsen."
 
Tór szólott:
 
7. "Lebegj ide ladikkal,
mutatok kikötőhelyet.
Mondd, kié a csónak,
mely veled vizet csobbant?"
 
A révészlegény szólott:
 
8. "Hildólfnak hívják,
ki engem küldött,
eszes, gyors harcos,
Rádszeynél lakása;
lelkemre kötötte,
lótolvajt, rablót
sose szállítsak,
csak jóravaló népet.
A neved mondd hát,
úgy juthatsz át a szoroson."
 
Tór szólott:
 
9. "Nevem szívesen mondom,
bár számkivetett vagyok;
halld származásom is:
Ódin fiát nézd,
Meili nagy fivérét,
Magni apját, aki
első az istenek közt;
Tór előtt állsz te.
Kérdlek most téged,
mondd a neved, ki vagy."
 
A révészlegény szólott:
 
10. "Nevem Szürkeszakállú,
nem titok, nem szégyen."
 
Tór szólott:
 
11. "Nem szégyen, nem titok,
ha szenny nem tapad hozzá."
 
Hárbard szólott:
 
12. "Lásd, ha száműzött lennék,
szívem nem óvna olyantól,
mint te, hacsak nem halálra
szánt silány sorsom."
 
Tór szólott:
 
13. "Gyalázat lenne, hallod,
ha gázolnom kellene hozzád,
gúnyt űznél belőlem,
bitang kölyke, de kapnál
a pimaszságodért, mihelyt
partodra érnék."
 
Hárbard szólott:
 
14. "Bátran bevárlak,
miért mennék át hozzád;
nincs nálam keményebb harcos
Hrungnir halála óta."
 
Tór szólott:
 
18. "Hrungnirral hozakodsz elő,
az otromba óriással,
kőszikla koponyával:
dúlt-fúlt a dühös legény,
fejét mégis levágtam,
magát a földre terítettem.
Te mit tettél, Szürkeszakállú?"
 
Hárbard szólott:
 
16. "Fjölvarral forgolódtam
öt teljes télen át
az Örökzöld nevű,
szilaj népű szigeten.
Harcoltunk híven,
vitézeket vagdaltunk,
ádáz próbákat álltunk,
lányok után lófráltunk."
 
Tór szólott:
 
17. "Kedvetekben jártak-e a kedvesek?"
 
Hárbard szólott:
 
18. "Voltak hevesek, szépek,
s nem hallgattak szavunkra;
voltak nyugodtak, bölcsek,
s bizony, nem voltak nyájasak:
futóhomokból készültek
kötelet fonni,
földet völgykatlanból
vágytak kiásni.
Magam mindőjük
eszén túljártam,
hét nővérrel háltam,
szerelemmel szerettek.
Te mit tettél közben, Tór?"
 
Tór szólott:
 
19. "Tjázit terítettem le,
a szilaj óriást,
szemeit felhajigáltam
Allvaldi fiának
távoli, tiszta egébe;
nagy tetteimet
hirdessék emlékjelként,
hadd lássa minden ember
örökkön-örökké.
Te mit tettél, Szürkeszakállú?"
 
Hárbard szólott:
 
20. "Boszorkányokat csellel,
bűbájjal elcsalogattam
fene férfiaiktól;
hősnek hittem
az óriás Hosszúszakállút,
varázsvesszejét vettem,
eszét elemésztettem."
 
Tór szólott:
 
21. "Jóakarat jutalma
részedről rossz szándék lett."
 
Hárbard szólott:
 
22. "Ha egy tölgy háncsát hántod,
jól jár azzal a másik törzs;
magához hajlik minden kéz.
Te mit tettél közben, Tór?"
 
Tór szólott:
 
23. "Ódon keleten jártam,
óriásokkal küzdöttem,
óriásnők hamisságával;
hegyek barlangján bújtak.
Nagy lenne ez a nemzetség,
ha mind életben marad.
Ember akkor Midgardban
ma már aligha élne.
Te mit tettél, Szürkeszakállú?"
 
Hárbard szólott:
 
24. "Magam Vallandban voltam,
háborúztam Harcföldjén,
ezreket hívtam hadba,
egyet se békét kötni;
kik hősként hulltak,
Ódinnál időznek, íme,
Tórra szálltak a szolgák."
 
Tór szólott:
 
25. "Siralommal átkozná
segítséged az ázokat,
lenne csak hozzá hatalmad."
 
Hárbard szólott:
 
26. "Tór erős, elhiszem,
de tétova kedvű;
kesztyűben kucorgott,
gyáva volt gyűrkőzni,
félt is felettébb,
pisszenni, prüszkölni,
szellenteni se mert,
hogy Fjalar meg ne hallja."
 
Tór szólott:
 
27. "Hitvány himpellér,
szétperegnél a kezem közt,
ha a szoroson hozzád jutnék."
 
Hárbard szólott:
 
28. "Mért jönnél át a vízen?
Csak nincs vita köztünk?
Te mit tettél közben, Tór?"
 
Tór szólott:
 
29. "Jártam-keltem keleten,
veszélyben védtem a folyót,
mikor Szvárang fiai
hadra készültek;
sziklákkal hajigálóztak,
örömükből üröm lett,
önmaguk ellen fordult,
ők könyörögtek békéért.
Te mit tettél, Szürkeszakállú?"
 
Hárbard szólott:
 
30. "Keleten jártam-keltem,
leánnyal játszottam,
szóltam a lengeruhással,
titkos találkára hívtam,
aranyhajút, boldoggá tettem,
kedvem találtam benne."
 
Tór szólott:
 
31. "Ott hát a nőkben nem csalódtál."
 
Hárbard szólott:
 
32. "Támogatásod, Tór,
jól jött volna, hogy a hószín,
szép lányt megtartsam magamnak."
 
Tór szólott:
 
33. "Készséggel tettem volna
kedvedre, ha találkozunk."
 
Hárbard szólott:
 
34. "Bíztam volna benned,
míg szavad meg nem szeged."
 
Tór szólott:
 
35. "Nem vagyok tavalyi lábbeli
tavasszal a lábon."
 
Hárbard szólott:
 
36. "Te mit tettél közben, Tór?"
 
Tór szólott:
 
37. "Medveemberek szukáit
Hlészey szigetén halomra
gyilkoltam: gyűlöletesek,
becsapják, ki becsületes."
 
Hárbard szólott:
 
38. "Nem volt nagy hőstett,
Tór, hogy nőkkel tusakodtál."
 
Tór szólott:
 
39. "Nem nők voltak, nőstény vadak,
parton veszteglő hajóm
hajigálták, szétverték,
szilajul fenyegettek,
vasrudakat forgattak,
futamították Tjálvit.
Te mit tettél, Szürkeszakállú?"
 
Hárbard szólott:
 
40. "Jöttem erre, javában,
sereggel vonultam,
dárdát vörösítettem,
dicső lobogót lengettem."
 
Tór szólott:
 
41. "Arra gondolsz, hogy nekünk
akartál gonosz véget?"
 
Hárbard szólott:
 
42. "Kapsz kárpótlásul
egy karpántot,
ha a békítő birák
ily végzést hoznak végül."
 
Tór szólott:
 
43. "Nem értem, harsány
szavaid éle honnét?
Gonoszkodva szólsz,
példátlanul gorombán."
 
Hárbard szólott:
 
44. "Lásd, a honi halmokban
lakozó aggok
akaratának hangja ez."
 
Tór szólott:
 
45. "Honi halmok: nem hihetetlen
név ez sivár sírokra?"
 
Hárbard szólott:
 
46. "Mind csak a magunkét mondjuk."
 
Tór szólott:
 
47. "Csavaros beszédeddel
nehogy még magadat csapd be!
Gondolok egyet,
átgázolok az öblön,
üvöltesz majd, féreg, ha
kalapácsom fejeden koppan."
 
Hárbard szólott:
 
48. "Szeretője jár Szifnél,
jobb, ha azzal törődsz,
az a találkozásod
legyen a legsietősebb."
 
Tór szólott:
 
49. "Járatod csak a szád,
de nem jól számítasz:
hitvány alak, te,
hazudsz, tudom."
 
Hárbard szólott:
 
50. "Szavam színigaz mind;
így soká elmaradsz itt:
már messzebb járnál,
hidd el, hajóval."
 
Tór szólott:
 
51. "Hárbard, hitvány himpellér,
te tartottál fel, fattyú!"
 
Hárbard szólott:
 
52. "Hát hitte volna Hárbard,
hogy Tórt, az áz istent még
ő tartóztatja fel így?"
 
Tór szólott:
 
53. "Tanácsolom, tedd,
amit mondok: lódulj,
ladikkal gyere értem,
ne gyalázkodj, merj kiállni
Magni kemény atyjával!"
 
Hárbard szólott:
 
54. "Tágulj a szorostól, téged
Hárbard át nem hoz!"
 
Tór szólott:
 
55. "Úgy hát mutass más utat,
ha végképp nem viszel át itt."
 
Hárbard szólott:
 
56. "Kerek az elutasítás,
kanyargós a kerülőút,
eltart egy ideig, hogy
elérj a másik szirthez.
E sziklánál menj balra,
Emberföldön baktatsz már;
ott lesz majd Fjörgun,
fiát meglátja,
s mutatja az ösvényt, mely
Ódin földjére vezet."
 
Tór szólott:
 
57. "Még ma odaérek?"
 
Hárbard szólott:
 
58. "Ha nagyon kilépsz,
napszálltára ott kell lenned."
 
Tór szólott:
 
59. "Kevés szót váltottunk,
kurtán válaszolgattál.
Várj, még kapsz tőlem egyszer,
hogy kérésem megtagadtad!"
 
Hárbard szólott:
 
60. "Rontó szél vigyen,
a szörnyek szedjenek szét."


7. Hymir-ének

 
1. Harc istenei hajdan
vadászzsákmányt vettek,
lakomán vígadoztak,
míg jóllakott mind;
vérből jósoltak,
pálcákra véstek,
pompás készletet találtak
Égirnél, tömérdek kondért.
 
2. Ült a hegylakó
gyermeki gyönyörűséggel,
felettébb hasonlított
Ködvak fiára.
De Yggr fia daccal
szólt, szemébe nézve:
"Ázok lakomája, tudd,
általad lesz még sokszor."
 
3. Komorult az óriás,
kész volt kifakadni,
balsorsot gondolt,
bosszút istenek ellen,
Szif férjének üzent,
szerezzen üstöt:
"Megfőzöm így serényen
mindnyájatoknak a sört."
 
4. Ilyen öblös üstöt
se a nagy istenek,
se a nemes ázok
nem állíthattak;
hanem akkor Tyr
Hlórridinek tanácsot ad,
hadd örvendeztetné
a helyénvaló ötlet:
 
5. "Ott él keletre
az Élivágartól
az ég pereménél
a bölcs Hymir.
Van pompás üstje
nevelőapámnak,
nagy edény, mélye
egy egész mérföld."
 
6. "Hiszed, hogy megkaphatjuk
az erős edényt?"
"Hogyne, hívem!
Csak csellel csináljuk!"
 
7. Útra keltek sietve,
utaztak serényen,
áradtak Ázgardból,
így tértek Égilhez;
Ő a kemény szarvú
kosokat karámba terelte;
egyenest a házba mentek,
Hymirt megtalálni.
 
8. Ott is találták Tyr
óriás öreganyját,
ott a kilencszer
százfejű szörnyet;
de jött az anya,
aranyosruhájú,
fehérszemöldökű,
fiát sörrel kínálta.
 
9. "Óriások rokonai!
Ti ravasz eszűek!
El kell rejtőznötök
az üst ürege alatt.
Talán tudjátok,
férjem, sajnos,
félelmetesen sújthat
váratlan vendégre."
 
10. Késő éjszaka
érkezett haza akkor
a haragos Hymir,
vadászatból a vadult.
Belép a szobába,
szúrós jégcsapok
villognak a szakállán,
jöttében vált jéggé.
 
11. "Üdv neked, Hymir,
ne légy haragos,
házadba érkezett
e nagy napon
fiad, kit odatúlról
oly igen vártunk.
Halld, vele van
Hródr ellensége,
emberek nemes híve,
a neve Véor.
 
12. Látod, mint lapulnak
támasztó gerendák,
oszlopok oltalmazó
tövében?" Az óriás
tekintetétől az oszlop
megroppant, tört már
két kemény darabra,
széthullt a duc is.
 
13. Szétpattant kilenc katlan,
közülük csak egy
jól kikalapált edény
maradt épségben.
Előbújtak a vendégek,
ellenségeit az óriás
szigorú szemmel
méregette máris.
 
14. Komor az óriás,
kelletlenül látja,
hogyan lép elő
óriásnők szomorítója.
Szaporán hozzák
az ökröket, hármat
az óriás mindjárt
megfőzet közülük.
 
15. Valamennyit
lenyakazták, s vitték,
lobogott a tűz,
fínom falatok főttek.
Szif mátkája maga
két ökröt evett meg,
Hymir jószágaival
jóllakott, aludni tért.
 
16. Hrungnir vén barátja
Hlórridi lakomáját
lelkesen üdvözli,
üröm ebben nincsen.
"Majd holnap este
azt esszük már csak,
mit hármasban
magunknak halászunk."
 
17. Hajlott rá Véor,
hogy vízre szálljon,
csak adjon csalétket
a hatalmas óriás.
"Eredj a nyájhoz,
ha mersz, nyughatatlan,
hegyek hajlítgatója,
csald ki csalétked!
 
18. Talán tudom is,
mire gondolsz már
fondorlatos örömmel;
ökör fejére."
Eredt Tór nyomban,
az erdő felé tart,
ott előtte áll
egy fekete ökör.
 
19. Letörte róla legott,
óriások ellensége,
két roppant szarvának
rettentő székét.
"Hajó sebes hajtója,
ha így serénykedsz,
békés ültödnél
sokkalta borzasztóbb még."
 
20. Kecskék királya kérte,
paskoló paripáját
tajtékon távolabbra
hajtaná a majom-utód;
hanem az óriás,
mint mondta, óvakodott,
hogy tovább evezne,
tétova evezőkkel.
 
21. Az erős Hymir akkor
horgával egymaga
kifogott két bálnát,
nem bánta, hol járnak;
a hajó farában
Ódin fia akkor,
agyafúrt Véor, zsineget
készített közeli fogáshoz.
 
22. Horogra felhúzta
keményen a kígyóölő
emberek örök őre,
az ökör fejét;
a földeket ölelő,
isteneket gyűlölő
gyalázatos kígyó
kapkodta már hevesen.
 
23. Hamar kihúzta akkor
tetterős Tór
a veszett férget,
fedélzetre vonta;
farkas fivérére
zuhant a kalapács,
zúdult a hüllőre,
halántékát zúzta.
 
24. Ordasok ordítottak,
dúlt sziklák dörögtek,
megremegett mind
az agg föld.
Akkor az óceánba
ez a hal aláhullt.
 
25. Haragudott az óriás
hazafelé evezve,
sokáig nem szólt
egyetlen szót sem;
csobbanó csónakjukat
kifelé kormányozta.
 
26. "Maradék munkán
megosztozni nem akarsz?
Vagy vond a partra
e vízár-kost,
vagy a bálnákat
borítsad udvaromra."
 
27. Hlórridi akkor ott
a hajó orrát
benne a vízzel
vállára emelte;
egymaga vitte
az óriás udvaráig,
ólba a habdisznókat,
helyére az evezős edényt.
 
28. Vetélkedni vágyott
egyre az óriás,
erejét érezni,
Tórral vitázni:
"Evezni tudsz,
de erőd nincsen,
ha nem vagy képes
az én kelyhemet
kettéroppantani."
 
29. Hlórridi akkor
kezébe kerít
egy kristálykelyhet,
azzal kettészel
ültében egy oszlopot;
a kelyhet Hymir
épen kapja vissza.
 
30. Az óriás szép
szeretője ekkor
jó tanácsot mond,
ezt tanácsolja:
"Koponyájához vágd!
Keményebb az,
a behemót óriáson,
mint bármi kehely."
 
31. Kosok királya
kicsit megemelkedett,
ekképp minden erejét
összeszedte az áz;
ám az óriás sisaktartója
sértetlen maradt,
a kerek boroskupa
tört szét, a billikom.
 
32. "Most már megértem,
mit veszítettem,
vége a kehelynek,
örökre eltűnt",
ekképp szólt az öreg:
"Sose mondhatom
immár a sörnek,
italom, megvagy!"
 
33. "Utolsó feltételem:
üstöt az udvarra
ügyesen kiviszel-e,
kevély próbáló?"
Kétszer is próbálta
Tyr, ügyeskedett:
tehetetlen, az üst
maradt mindvégig helyben.
 
34. Módi apja akkor
megfogta az üstöt,
üreget a szélénél,
átvitte a szobán,
fejére felemelte,
Szif férje a lépcsőn;
láncok verődtek véle
Tór lábához.
 
35. Nem lehetett távol
Ódinnak fia,
fordult hátra
még egyszer híven,
meglátta hirtelen,
miféle had közeleg
keletről Hymirrel,
sokfejű sereg
jön, útját járja.
 
36. Veszi le válláról,
lendíti az üstöt,
Mjölnirt meglóbálja,
a mohó ölelőt,
így ölte meg mind
a belföld bálnáit.
 
37. Már nem voltak messze,
mikor az úton Hlórridi
egyik bakkecskéje
félholtan bukott fel;
lábára lesántult
Tór bakkecskéje,
ez is a bajkeverő
Loki leleménye volt.
 
38. Megtudhattátok most -
ki tud különbül
szólni, íme,
az istenekről? -,
mi kárpótlást kapott
Tór a hegylakótól,
ki mindkét magzatát
túszul vele adta.
 
39. Ereje teljében ért el
istenek tanácsába,
vitte híven az üstöt,
melyet Hymirtől vett el;
a magasztosak már
minden nyár nyugtán
ihatják Égir termében
temérdek, sűrű sörüket.


8. Loki csúfolkodása

Égir, akit Gímirnek is hívtak, maga készített sört az ázoknak, amikor a hatalmas üstöt megkapta; erről beszéltem már. Vendégül hívta Ódint és feleségét, Frigget. Tór nem jöhetett: nem tért még vissza keleti útjáról. Ott volt Szif, Tór felesége; Bragi és felesége, Idunn; ott volt Tyr, a félkezű, a másik kezét Fenrir farkas harapta le, amikor meg volt kötözve. Ott volt Njörd és felesége, Szkádi, ott Frey és Freyja; Vídar is, Ódin fia. Loki szintúgy ott volt, valamint Frey két szolgája, Biggvir és Beila.

Égirnek két szolgája volt: Fimafeng és Eldir. Tűz fénye helyett a csillogó arany világított. Sör magától került az asztalokra. Békesség uralkodott a fennkölt helyen. Ki-ki felettébb dicsérte Égir szolgáit. Loki ezt nem szívelhette, és megölte Fimafenget. Erre az ázok dárdát ragadtak, kiáltozva kergették az erdőig Lokit, majd visszatértek inni. Loki is visszasomfordált, künn találta Eldirt, és szóba elegyedett a szolgával:

 
Loki:
 
1. Mondd, Eldir,
mielőtt egyet is
lépnél előbbre:
a dicső istenek
ivadékai sör mellett
miről beszélnek benn?
 
Eldir:
 
2. Fegyverekről beszélnek,
hőstettekről, a dicső
istenek ivadékai.
Ott benn ázok és álfok
egyike sem ejt majd
baráti szót melletted.
 
Loki:
 
3. Magam megyek be
Égir csarnokába,
lakomájukat látni;
viszek viszályt,
ázoknak átkot,
mézsörbe mételyt.
 
Eldir:
 
4. Bizony, tudd: ha bemégy
Égir csarnokába,
lakomát látni,
viszályt ha viszel,
a hatalmasok közt
csak te lehetsz a vesztes.
 
Loki:
 
5. Tudd te is, Eldir;
ha egymást itt így ily
szitkokkal illetjük,
és nyelved szaporázza,
szavamra, nem én leszek,
aki elnémul a végén.

Loki ekkor bement az ivócsarnokba; itt akik elöl ültek, mindjárt meglátták, és abbahagyták a beszédet.

 
Loki:
 
6. Szomjam hozott
e csarnokba engem,
Loptr, hosszú útról:
megkérni az ázokat,
adjon egyikük nékem
nagyszerű mézsörükből.
 
7. De miért e némaság,
komor isten-ivadékok?
Szavatokat mi szegte?
Határozzatok, hol lesz
helyem e lakomán,
vagy űzzetek el innét.
 
Bragi:
 
8. Helyet az ázok
lakomaasztalánál
hiába is lesel;
tudják ők, ki légyen az,
akivel ételük-italuk
igaz mód megoszthatják.
 
Loki:
 
9. Emlékszel-e, Ódin,
vérünket mi valamikor
elvegyítettük örökre.
Sört soha el nem fogadsz,
így igérted,
ha nem kettőnknek hozzák.
 
Bragi:
 
10. Vídar, vedd szavam:
kelj s kínáld hellyel
e farkas-atyját;
s te, Loki, kímélj minket
becsmérlő beszédektől
Égir lakomaasztalánál.

Ekkor Vídar felállt, töltött Lokinak; ő, mielőtt ivott volna, így köszöntötte mind az ázokat:

 
11. Üdv néktek, ázok, üdv!
Istenek és istennők,
igaz ivadékok, üdv:
csak neked nem, ki ott
legbelül ülsz a padon,
bizony, Bragi, rád értem ezt én.
 
Bragi:
 
12. Kardot, paripát, gyűrűt:
kincset javaim javából
kárpótlásul kínálok;
de kérlek, az ázokat kíméld,
gyarló gyűlöleteddel
ki ne hívd istenek haragját.
 
Loki:
 
13. Lónak és karperecnek
sosem leszel bővében,
meghidd Lokinak, Bragi;
ázok s álfok közt, itt mind,
te vagy a harcban
a leghunyászkodóbb,
s leggyávább, ha lőni kell.
 
Bragi:
 
14. Ha nem itt volnék most
Égir csarnokában,
csak a fejed jönne be,
kezemben hoznám,
hogy e hitvány
hazugságokért megfizessek.
 
Loki:
 
15. Merész vagy, valahányszor
moccanatlan teheted;
tégy másképp, Bragi,
padok ékessége, eredj,
harcolj, mérgesedj meg,
majd nem mérlegelsz mindig.
 
Idunn:
 
16. Bragi, gondolj bölcsen
a vér szerinti
és a fogadott fiakra,
becsmérlő szavakat
Lokira ne szórj itt
Égir csarnokában.
 
Loki:
 
17. Idunn, hallgass, ne ingerelj,
férfifaló nők közt is
legmohóbb, te:
tiszta karjaid
bátyád gyilkosát
ölelték gyengéden.
 
Idunn:
 
18. Lokira nem szórok
becsmérlő szót
Égir csarnokában;
csitítom Bragit,
a sörittast, dühödten
egymásnak ne essetek.
 
Gefjon:
 
19. Két áznak miért kell
egymásra szitkot szórni
e szent csarnokban;
Loki csalatkozik:
Bragi az igaz játékok
és istenek barátja.
 
Loki:
 
20. Csöndben légy, Gefjon,
lásd, nem felejtem,
kit csábítottál ledéren;
a szőke ifjú
ékszerrel édesgetett,
combjaid kulcsoltad köré.
 
Ódin:
 
21. Elment az eszed, Loki,
miért haragítod
magadra Gefjont:
hiszen ő az ifjúság
sorsának igaz értője,
mint én magam e világé.
 
Loki:
 
22. Ódin, te is hallgass;
sose tudtad elosztani
a harci sikert illőn,
gyakorta adtad
gyarló gyáváknak
az isteni győzelmet.
 
Ódin:
 
23. Ha én bármikor ekképp
osztottam is adományom,
gyávának a győzelmet:
te a föld gyomrában
nyolc télen át teleltél,
tehénfejő szolgáló,
szülted gyerekeidet,
asszonyállatnak alítlak.
 
Loki:
 
24. Mondják, te Szamszey szigetén
sámándobokat vertél,
mint a völvák;
varázsló szavakkal
férfinép közt forogtál;
asszonyállatnak alítlak.
 
Frigg:
 
25. Sorsotok sejtelmeit
tartsátok titkon;
két áz, hajdan időben
merre és mint jártatok,
járatlanoknak mi végre
felszámlálni ma.
 
Loki:
 
26. Ne locsogj, Frigg,
Fjörgunnak lánya,
faltad mindig is a férfit,
így hagytad, hogy Vili és Vé
öleljen, vággyal,
Vídrir asszonyát.
 
Frigg:
 
27. Lenne csak itt most
Égir csarnokán
Baldr-forma fiam,
megvívna veled,
mielőtt két darabban
végeznéd e dáridót.
 
Loki:
 
28. Mit akarsz még, Frigg,
rontó beszédet;
folytassam-e, felelj.
Lokinak köszönd,
hogy e földön többé
nem látod lovagolni Baldrt.
 
Freyja:
 
29. Elment az eszed, Loki,
szórod a sértő
szavakat sorra,
pedig Frigg a sorsot
tudja, tudom,
még ha maga nem mondja is.
 
Loki:
 
30. Féktelen Freyja,
ismerlek, nyughass;
gyöngeség gyöngéje,
mind itt, ázok és álfok,
megszeretgethették
tehetős testedet.
 
Freyja:
 
31. Hazug a nyelved,
nyomorult hitvány,
majd még magadra kiabálsz
bajt a végén:
bosszús istenivadékok
haragja hajt haza innen.
 
Loki:
 
32. Fogd a szád, Freyja,
fortélyos fajzat,
gonoszság bűbájosa:
láttalak, csellel
ágyadba csaltad a bátyád;
fingod is így fortyant ott.
 
Njörd:
 
33. Nem olyan nagy baj,
ha a nőnek férje van,
szeretője, vagy ez is, az is;
furcsább az elfajzott áz,
itt, e se férfi, se nő,
nemzi és szüli fattyait.
 
Loki:
 
34. Njörd, ne nyökögj nekem, te,
keletről kezesül
küldtek téged az istenekhez,
így lettél Hymir lányainak
éjjeli edénye,
szádba vizeltek szépen.
 
Njörd:
 
35. Kárpótlást kaptam,
istenek messziről
küldött kezese:
nemzettem fiúgyermeket,
kit senki se gyűlöl,
ázok közt első helyen áll.
 
Loki:
 
36. Mondom, Njörd, nyughass,
mérsékeld büszkélkedésed;
miért titkolnám tovább:
nővéreddel is
nemzettél már fiat,
s az eredmény esendő.
 
Tyr:
 
37. Frey a legjobb lovas
az ázok udvarában,
mindenben merész,
lányt, férjes asszonyt
fölségesen vígasztal,
kötelékekből kioldoz.
 
Loki:
 
38. Tágulj tőlem, Tyr,
tudtál-e valaha is
békíteni valóban?
Beszédes tanúsága
tűnt jobbod: jól emlékszem,
hogy harapta le Fenrir.
 
Tyr:
 
39. Jobbom ottveszett, jó:
de te is vesztes vagy,
farkasfajzatod oda;
várhatja vasra verve
a veszett ordas
istenek végzetét.
 
Loki:
 
40. Tartsd a szád, Tyr,
te, akinek asszonya
tőlem szült fiat:
egy tallért, egy rőf szövetet,
semmit se kaptál
kárpótlásul, szerencsétlen.
 
Frey:
 
41. Farkast látok, hever
folyó torkolatánál,
míg a hatalmasok élnek.
Ha el nem hallgatsz,
viszály kovácsa,
vasra verve végezheted.
 
Loki:
 
42. Kincsen vetted meg
Gímir leányát,
eladtad érte a kardod;
majd Muszpell fiai
jönnek a sötét erdőn,
meglátod, mire végzed.
 
Biggvir:
 
43. Lenne csak nemzetségem
nemes, mint Inguna-Freyé:
én, fényes rangú,
velőnél finomabbra
morzsolnálak, vészvarjú,
mindened megőrleném.
 
Loki:
 
44. Ki ez a csip-csup lény?
Csóválja farkát, látom,
fondorlatosan lopkod.
Frey fülének csupán
csivitelés vagy te
kéziőrlő közelén.
 
Biggvir:
 
45. Biggvirnek hívnak,
hirtelen hírem van
istenek s emberek közt.
Itt örvendezem,
hogy Hropt fiai
sörözni összegyűltek.
 
Loki:
 
46. Szád befogd, Biggvir,
férfiak falatjából
sose volt rendes részed;
szalma közül se
szedhettek elő,
ha a férfiak kardot fentek.
 
Heimdall:
 
47. Ledönt lábadról a sör,
elveszi eszedet, Loki,
térj magadhoz.
A túl sok szesz botorul
szaporázza szavad,
nem tudod, mit beszélsz.
 
Loki:
 
48. Hallgass, Heimdall,
hajdanidőn rád
rút sorsot róttak,
így állsz, nyirkos hátú,
nyugtalan vigyázod
istenek világát.
 
Szkádi:
 
49. Lendületes Loki,
vígságod véget ér hamar,
ha nyakadra nyűg kerül;
így kötöznek az ázok
éles sziklához, bűneidért,
fagyos fiad beleivel.
 
Loki:
 
50. Ha engem így büntetnek majd
fagyos fiam beleivel,
tudd meg te máris tőlem:
első és utolsó
én voltam ott, ahol
Tjázit taglóztuk.
 
Szkádi:
 
51. Tudd te is tőlem:
ha első és utolsó voltál
Tjázit taglózva,
áldozó ligeteimnek
s lakhelyeimnek
átka verjen, valamíg verhet.
 
Loki:
 
52. Szívesebben szóltál
Lauvey fiával, amikor
ágyadba édesgetted;
íme, így járunk,
ha másokat mocskolnánk:
magunknak jut a java.

Akkor Szif Lokihoz lépett, mézsörrel kínálta kupából, és szólt neki ekképp:

 
53. Egészségedre, Loki,
idd ki a dérhideg italt
a drága kupából;
egyedül engem nem ért
szavaiddal szégyen
az ázok szülöttei közt.

Loki elvette a kupát és ivott belőle. Majd így szólt:

 
54. Nem is érhetne szégyen,
ha nem fajtalankodsz
annyit a férfiakkal,
titkaid egyikéről
magam is tudhatok:
velem csaltad meg csúful
hites uradat, Hlórridit.
 
Beila:
 
55. Megremeg minden hegy,
azt hiszem, házához
haza közeleg Tór.
Elhallgattatja ő itt,
akik istent-embert
rútul rágalmaznak.
 
Loki:
 
56. Szád befogd, Beila,
Biggvir nője,
hitványság hajléka vagy;
rútabb szégyen az ázokat
még nem rontotta,
mint veled, istállók szennye.

Belépett ekkor Tór, és szólt ekképp:

 
57. Kushadj, viszálykovács,
vagy zord kalapácsom,
Mjölnir zúz szét;
vállad sziklájáról
ledöntöm nyomorult nyakad,
és elszáll belőled az élet.
 
Loki:
 
58. Földnek fia, te,
ki most itt megjelentél,
miért dúlsz-fúlsz, döngető Tór?
Majd elfogy a merszed,
ha a farkassal harcolsz,
s ez a Hadistent elemészti.
 
Tór:
 
59. Kushadj, viszálykovács,
vagy zord kalapácsom,
Mjölnir zúz szét;
így hajítalak vissza
keleti honodba,
lélek ne lásson többé.
 
Loki:
 
60. Keleti utaddal
ugyan senkinek
soha ne kérkedj;
kesztyű-hüvelykben
kuporgott a hős harcos,
Tórnak aligha tartotta magát.
 
Tór:
 
61. Kushadj, viszálykovács,
vagy zord kalapácsom,
Mjölnir zúz szét;
kezem lesz végzeted,
Hrungnir nyeles vasa
nyomorult csontjaid hasogatója.
 
Loki:
 
62. Bízom hosszú életben,
bármint hadonászol
kemény kalapácsoddal;
megfékezett már téged
Szkrímir kötele is, tudom,
étket alig érinthettél,
éhség emésztett, esztelen.
 
Tór:
 
63. Kushadj, viszálykovács,
vagy zord kalapácsom,
Mjölnir zúz szét:
Hrungnir-ölő vas vet
Hélre kegyetlen,
holtak kapuján túlra.
 
Loki:
 
64. Elmondtam az ázoknak,
ázok ivadékainak,
amire elmém ihletett;
hátrálok előled mégis,
mert tudom, hatalmas,
hogy meg tudsz ölni.
 
65. Főztél sört, Égir;
ne láss soha többé
fényes lakomaasztalt;
legyen mindened
lángok martaléka,
parázs perzselje pofád,
zsarátnok zsugorítsa a hátad.Kezdőlap Előre